Chủ tịch hội đồng trường


Ths. Hoàng Hoài Nam
 

Các thành viên hội đồngÔng Hoàng Ngọc Trâm


Ông Nguyễn Trọng Điệp


Bà Phạm Thị Hải Bình


Ông Phạm Văn Tám


Ông Tô Diệp Khanh


Ông Tăng Quốc Cường


Ông Đoàn Văn Hai


Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân


Ông Đỗ Viết Khanh


Ông Phan Huy Đức


Ông Nguyễn Ngọc Trung


Ông Lê Ngọc Quỳnh