a. Diện tích đất đai: tổng diện tích đất 9,48 ha  

Cơ sở 1: số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, có 2.853 m2;

Cơ sở 2: Số 08 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, có 67.791 m2;

Cơ sở 3: Dương Đình Hội, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9, có 21.101 m2.

b. Diện tích xây dựng: Tổng diện tích sàn xây dựng đã được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng đến 30/10/2012: 19.069 m2  Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo đến 30/10/2012:  13.261m2.

Trong đó:

+ Giảng đường/phòng học: 56 phòng; diện tích sử dụng 5.997m2;.

+ Hội trường: 7 ; diện tích sử dụng: 1000 m2 ; 

+ Phòng máy tính: 11 phòng; diện tích sử dụng: 800 m2

+ Phòng ngoại ngữ: 03; diện tích sử dụng: 200 m2

+ Thư viện: 01 phòng; diện tích sử dụng: 360 m2

+ Phòng thí nghiệm: 05 phòng, diện tích sử dụng: 460 m2

+ Xưởng thực tập, thực hành: 9 phòng, diện tích sử dụng: 4.588 m2

+ Ký túc xá, nhà ăn sinh viên: số sinh viên ở trong Ký túc xá: 100; số phòng: 10 phòng; diện tích sử dụng: 550 m2; diện tích nhà ăn: 402 m2

+ Nhà đa năng, khu thể dục thể thao: diện tích sử dụng 2.988 m2

+ Và các công trình khác. c. Bến huấn luyện: Trường có một bến tàu thủy nội địa trên sông Sài Gòn, đặt tại  Quận Bình Thạnh, TP.HCM với 03 tàu thực tập, trong đó có 01 tàu 400 tấn.