Đang tải dữ liệu ...
Hội sinh viên
Mẫu xét danh hiệu sinh viên 5 tốt! (27/10/2015 - 926 lượt)
Thông báo tuyển dụng làm thêm! (02/10/2015 - 2.053 lượt)
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt nam lần IX; Tiếp nối thành công chương trình kỹ năng quản lý tài chính cá nhân năm 2013 và 2014, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “Kỹ năng Quản lý tài chính 2015”
Thực hiện Hướng dẫn số 165-HD/BTGTW ngày 21/5/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về việc thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 401-KH/TWĐTN-TNTH ngày 10/9/2015 về việc tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến của trí thức trẻ, giảng viên trẻ, sinh viên vào Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RightMenu
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 16037788
Số Online : 35