Đang tải dữ liệu ...
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
Thực hiện kế hoạch số 22/KH-ĐU của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ủy Trường CĐ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch năm học 2011-2012 như sau:
Hàng năm Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Đảng bộ trường Cao đẳng Cao đẳng Giao thông Vận tải Tp. HCM thành phố Hồ Chí Minh cụ thể hóa trong Nghị quyết xuyên suốt năm học.
Thực hiện kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 15/6/2009 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở về, nghiên cứu học tập, tuyên truyền chủ đề năm học 2009: “ Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”
Thực hiện công văn số 34- HD/ĐU ngày 12/01/2009 về báo cáo tổng kết năm 2008 và sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Thực hiện hướng dẫn số 286 –HD/ĐU ngày 24/12/2007 của Ban thường vụ Đảng ủy Sở GTCC về Sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Thực hiện chỉ thị số 06 – CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, chỉ đạo của BTV Đảng ủy Sở GTCC...
Căn cứ công văn số 207 – CV/ĐU ngày 06 tháng 6 năm 2007 của Đảng ủy Sở GTCC, về việc báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Năm 2009, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hòa vào không khí chung đó CB-ĐV-GV-CNV Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đã nỗ lực phấn đấu bền bỉ, đồng sức, đồng lòng thực hiện những ước nguyện thiêng liêng của Bác
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 15079785
Số Online : 258
Hotline: (08) 38.439.775 - (08) 39.310.169