Đang tải dữ liệu ...
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2020-2022 - ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2020-2025
Mục tiêu đào tạo các ngành học
22/07/2009  - 16.490 lượt

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

A.   BẬC CAO ĐẲNG

     1.     Công nghệ kỹ thuật ô tô:

Sau khi tốt nghiệp, kỹ thuật viên Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô có thể làm việc tại các nhà máy lắp ráp ôtô, các cơ sở sửa chữa và sản xuất kinh doanh ôtô, các cơ quan quản lý giao thông vận tải và các cơ sở đào tạo theo chuyên ngành. Cụ thể là :

                  -   Trực tiếp tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì, sửa chữa các máy móc, trang thiết bị trong ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô.

                  -   Có khả năng tháo - lắp, kiểm tra, sửa chữa các chi tiết, cụm chi tiết, tổng thành đạt yêu cầu kỹ thuật đồng thời sử dụng tốt các dụng cụ, trang thiết bị đo kiểm và ứng dụng các phương pháp chẩn đoán kỹ thuật tiên tiến.

                  -   Có khả năng kiểm định, thử nghiệm, khai thác và sử dụng các dịch vụ kỹ thuật ôtô.

                  -   Có khả năng tự cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ phù hợp công việc, khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định), vận dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong thiết kế, cải tiến, sửa chữa ôtô, nâng cao hiệu qủa sử dụng các thiết bị trong ngành do yêu cầu thực tiễn sản xuất đặt ra.

 

2.     Xây dựng cầu đường bộ

Chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ trình độ Cao đẳng, nhằm đào tạo Sinh viên  phát triển toàn diện có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, có tác phong công nghiệp, có sức khỏe, có khả năng làm việc theo chuyên môn của một kỹ thuật viên Cao đẳng xây dựng cầu đường. Cụ thể là:

                  -   Có kiến thức chuyên môn cơ bản về kỹ thuật xây dựng cầu và đường, có kỹ năng và kỹ thuật nghề nghiệp; có kiến thức về các quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật về thi công, nghiệm thu, kiểm định, khai thác và quản lý công trình cầu đường.

                  -   Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai được các thiết kế quy trình công nghệ, tổ chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng cầu và đường.

                  -   Có khả năng khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị cơ giới trong thi công.

                  -   Có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định), vận dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong thiết kế, xây dựng cầu và đường do yêu cầu thực tiễn sản xuất đặt ra.

 

3.     Công nghệ kỹ thuật xây dựng:

Chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Xây dựng trình độ Cao đẳng, nhằm đào tạo Sinh viên  phát triển toàn diện có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, có tác phong công nghiệp, có sức khỏe, có khả năng làm việc theo chuyên môn của một kỹ thuật viên Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng. Cụ thể là :

                  -   Có kiến thức chuyên môn cơ bản về kỹ thuật xây dựng dân dụng, có kỹ năng và kỹ thuật nghề nghiệp; có kiến thức về các quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật về thi công, nghiệm thu, kiểm định, khai thác và quản lý công trình xây dựng .

                  -   Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai được các thiết kế quy trình công nghệ, tổ chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng .

                  -   Có khả năng khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị cơ giới trong thi công.

                  -   Có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định), vận dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong thiết kế, xây dựng do yêu cầu thực tiễn sản xuất đặt ra.

4.     Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử:

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có phẩm chất chính trị, đạo đức; có ý thức cộng đồng, có tác phong công nghiệp và có sức khoẻ để hoàn thành công việc; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về khả năng làm việc theo chuyên môn của chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Cụ thể là :

                  -   Có kỹ năng nghề nghiệp cao.

                  -   Có khả năng lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại thiết bị điện, trang bị điện, trang bị chiếu sáng, thiết bị điện tử trong công nghiệp và dân dụng.

                  -   Nắm được kiến thức cơ bản về an toàn lào động, vệ sinh công nghiệp, về tổ chức sản xuất, quản lý kinh tế trong xí nghiệp.

                  -   Có khả năng thích ứng với thay đổi của công nghệ, khả năng tự học .

                  -   Có lòng yêu nghề, say mê nghề nghiệp. Có tác phong công nghiệp. Lao động có ý thức tự giác, có kỷ luật, có kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 

5.     Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá có phẩm chất chính trị, đạo đức, có các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành tương xứng, có thái độ nghề nghiệp đúng đắn để có thể làm việc trong các lĩnh vực tự động hóa.

Sau khi tốt nghiệp Sinh viên  phải đạt được các yêu cầu sau:

                  -   Có kỹ năng nghề nghiệp cao.

                  -   Lắp ráp, lập trình, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị tự động và các hệ thống điều khiển, sản xuất tự động tại các cơ sở sản xuất, dịch vụ, kinh doanh và đào tạo.

                  -   Xử lý các sự cố trong các quá trình sản xuất tự động;

                  -   Cải tiến, cập nhật công nghệ tự động, biết tạo ra việc làm cho các cá nhân và tập thể.

 6.     Ngành Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành công nghệ thông tin nhằm đào tạo Sinh viên  phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, có tác phong công nghiệp và có sức khoẻ để hoàn thành công việc, có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp. Cụ thể là:

                  -   Phân tích, thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin vừa và nhỏ.

                  -   Lập trình thành thạo trong các môi trường .NET, Java, PHP, ….

                  -   Có khả năng bảo trì và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, xí nghiệp.

                  -   Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh.

                  -   Có khả năng tự cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ phù hợp với công việc.

 7.     Kế toán

Sinh viên  tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở; có kỹ năng thực hành thành thạo về chuyên môn, nghề nghiệp kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị; đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Cụ thể, Sinh viên  tốt nghiệp sẽ:

                  -   Có kiến thức và thực hiện thành thạo các phần hành kế toán.

                  -   Có kiến thức về kinh tế, tài chính, ngân hàng và pháp luật kinh tế.

                  -   Lập được các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.

                  -   Lập và phân tích được các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo qui định.

                  -   Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán.

8.     Ngành Quản trị kinh doanh

Sinh viên  tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; nắm vững các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực đào tạo; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế. Cụ thể, Sinh viên  tốt nghiệp sẽ:

                  -   Có kiến thức về pháp luật, kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị, marketing, pháp luật kinh tế.

                  -   Có kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp.

                  -   Có kỹ năng về họach định, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trong doanh nghiệp.

 9.     Ngành Khai thác vận tải

Chương trình đào tạo ngành khai thác vận tải nhằm đào tạo các cử nhân cao đẳng chuyên ngành khai thác vận tải có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; nắm vững các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh vận tải ở các doanh nghiệp vận tải thuộc các loại hình doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn khai thác vận tải; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Sinh viên  tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp vận tải thuộc tất cả các thành phần kinh tế. Cụ thể sau khi ra trường Sinh viên  có thể tác nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà nước về vận tải như Sở Giao Thông Vận Tải, các khu quản lý chuyên ngành về vận tải, các doanh nghiệp vận tải và hợp tác xã vận tải, các trung tâm quản lý điều hành – khai thác vận tải, cảng, bến bãi… 
Mục tiêu cụ thể: Sinh viên  tốt nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

o   Kiến thức:

                  -   Nắm vững kiến thức cơ bản, hiện đại về khai thác vận tải ở trình độ cao đẳng để thực hiện tốt công tác chuyên môn.

                  -   Nắm vững nội dung, phương pháp và hình thức khai thác vận tải đường bộ để áp dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn.

                  -   Có kiến thức cơ bản về khai thác vận tải và chuyên sâu là khai thác vận tải đường bộ để có thể thực hiện được các công việc khi tác nghiệp tại các đơn vị vận tải đặc biệt là các đơn vị vận tải đường bộ.

o   Kỹ năng:

                  -   Có kỹ năng giao tiếp tốt.

                  -   Có thể đánh giá, xác định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải.

                  -   Xây dựng và thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị vận tải thích ứng với môi trường.

                  -   Đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch đã đề ra.

                  -   Có khả năng phát hiện các vấn đề trong thực tiễn; tham mưu cho lãnh đạo đơn vị các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị vận tải.

10. Logistics 

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Logistics có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, kinh tế quốc tế; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về logistics; Có năng lực tổ chức thực hiện, tham gia giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể trong lĩnh vực logistic; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu, hiểu biết, vận dụng tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

-       Có kiến thức cơ sở ngành để ứng dụng trong lĩnh vực Logistics.

-       Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Logistics như: Giao nhận vận tải, quản trị và khai thác kho hàng, vận chuyển và xếp dỡ hàng hóa, phân phối hàng hóa, dịch vụ khách hàng, quản trị rủi ro trong Logistics, Logistics Marketing.v.v.

-       Có kiến thức chuyên môn nâng cao để ứng dụng trong công tác tổ chức thực hiện, tham gia lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra các quá trình trong lĩnh vực logistic.

Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Logistics có thể làm việc cho tất cả các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế với các vị trí cụ thể như:

-       Giao nhận và khai thác hàng hóa;

-       Quản lý hàng tồn kho;

-       Nhân viên phụ trách chứng từ Logistics;

-       Nhân viên làm thủ tục hải quan;

-       Điều hành vận tải;

-       Phụ trách khách hàng;

-       Phụ trách mua hàng;

-       Phụ trách điều phối và giao hàng;

-       Giám định viên;

Marketing Logistics

 

B.   BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

1.     Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính

Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật sửa chữa – bảo trì máy vi tính và hệ thống mạng máy tính, làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở chuyên về lắp ráp - sửa chữa - bảo trì máy tính.

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về máy vi tính. Sinh viên có khả năng cài đặt các hệ điều hành và các phần mềm tiện ích, có khả năng lắp ráp – sửa chữa và bảo trì các thiết bị máy tính (vi mạch chính, ổ cứng, màn hình, máy in, …) và các thiết bị truyền thông đi kèm theo máy vi tính.Ngoài ra, Sinh viên có thể triển khai - quản lý mạng máy tính cơ bản.

 

2.     Bảo trì và sửa chữa ôtô

Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật làm việc tại các xí nghiệp lắp ráp và sửa chữa ôtô, các đội xe cơ giới.

Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ phận trên ôtô; có được những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành tháo lắp, chẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng và đề ra được các biện pháp sửa chữa các hư hỏng của các chi tiết, cụm chi tiết, các bộ phận thuộc động cơ, gầm, điện trên ôtô. Ngoài ra, Sinh viên còn được trang bị các kiến thức về tổ chức quản lý sản xuất, xây dựng kế hoạch công tác quản lý kỹ thuật từ khâu kiểm tu sơ bộ, kiểm tu kỹ thuật, chiết tính sửa chữa, tiến hành sửa chữa đến giai đoạn nghiệm thu bàn giao ôtô.

 

3.     Điện công nghiệp và dân dụng

Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành điện dân dụng và công nghiệp làm việc trong các xí nghiệp, các phân xưởng sản xuất, xưởng bảo trì thiết bị điện.

Sinh viên được trang bị những kiến thức căn bản và chuyên sâu về điện dân dụng và công nghiệp. Ngoài các phần chính như: máy điện, cung cấp điện, trang bị điện, điện tử công suất, quấn dây máy điện; Sinh viên có được kỷ năng chẩn đoán, vận hành và sửa chữa những hư hỏng của các trang bị điện trên các máy công cụ, máy sản xuất công nghiệp, quấn dây máy điện, các thiết bị lạnh gia dụng. Ngoài ra Sinh viên còn có khả năng thiết kế và lắp đặt được mạng điện chiếu sáng, mạng điện động lực cho một phân xưởng sản xuất.

 4.     Xây dựng cầu đường

Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật giám sát xây dựng và thi công cầu đường bộ, làm việc tại các đơn vị quản lý ngành cầu đường bộ, các đội sản xuất, công ty, cơ sở xây dựng.

Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành xây dựng cầu đường bộ: máy xây dựng, kết cấu bêtông cốt thép, trắc địa, vật liệu xây dựng, thiết kế – thi công cầu, thiết kế – thi công đường. Người học còn có khả năng thực hành kiểm tra thử nghiệm đánh giá vật liệu xây dựng, bêtông cốt thép, bêtông nhựa. Sinh viên có thể tham gia lập kế hoạch, tổ chức và điều hành thi công, lập dự toán một công trình cầu đường vừa và nhỏ cụ thể theo đúng quy trình quy phạm.

 5.     Lập trình/ phân tích hệ thống

Đào tạo đội ngũ lập trình viên, cán bộ quản trị hệ thống thông tin, cán bộ – nhân viên văn phòng.

Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lập trình cơ sở dữ liệu. Sinh viên có thể sử dụng và thao tác thành thạo các phần mềm ứng dụng phổ biến. Sinh viên có thể tổ chức, xây dựng và quản trị một cơ sở dữ liệu với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiên tiến để có thể phục vụ được các yêu cầu trong công tác quản lý thực tế. Ngoài ra, Sinh viên còn có khả năng cài đặt và quản trị được các ứng dụng trên hệ điều hành mạng Windows’ NT, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server,….

 6.     Quản lý doanh nghiệp

Ngành Quản lý doanh nghiệp đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý điều hành doanh nghiệp vận tải, đảm trách các vị trí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các HTX vận tải, trưởng, phó trạm, đội trưởng, đội phó các đội điều vận phương tiện vận tải…

Sinh viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về hoạt động quản lý, điều hành một doanh nghiệp giao thông vận tải đường bộ trong nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, Sinh viên còn kỹ năng về marketing, ngân hàng, thuế, nghiệp vụ thống kê kế toán, hàng hóa thương vụ, lập kế hoạch điều phối phương tiện vận tải, lập hợp đồng, kỹ thuật đàm phán ký kết hợp đồng, công tác bảo hiểm, công tác xử lý tai nạn.

7.     Kế toán doanh nghiệp

Đào tạo đội ngũ cán bộ – nhân viên kế toán trong các do

anh nghiệp, nhân viên văn phòng trong các cơ quan nhà nước, công ty tư nhân.

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kế toán tài chính trong doanh nghiệp giao thông vận tải, luật doanh nghiệp, thị trường chứng khoán, kiểm toán,… Sinh viên có khả năng kiểm tra, phân loại, tổ chức luân chuyển chứng từ; biết định khoản và ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các sổ sách có liên quan kịp thời; thực hiện được các nghiệp vụ kế toán mua, bán, kế toán kho, thanh toán, kế toán phí, kế toán lương, kế toán giá thành, lập được các báo cáo kế toán cần thiết; có khả năng phân tích sơ bộ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

 8.     Công nghệ kỹ thuật nhiệt (điện lạnh)

Ngành Kỹ thuật nhiệt đào tạo cán bộ kỹ thuật có kiến thức và kỹ năng tay nghề vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện lạnh công nghiệp và dân dụng, làm việc ở các công ty xí nghiệp, nhà máy, các doanh nghiệp và cơ sở chuyên môn hoặc có liên quan về sửa chữa, lắp ráp, bảo trì điện lạnh công nghiệp và dân dụng.

Sinh viên được trang bị những kiến thức về cơ – điện - nhiệt,   cấu tạo - nguyên lý làm việc của các trang thiết bị trong hệ thống điện lạnh công nghiệp và dân dụng; nắm được nguyên lý làm việc, tính chất nhiệt động của các chu trình lạnh cơ bản, phân tích được các hệ thống lạnh thực tế; đọc được bản vẽ, sơ đồ mạch điện trong hệ thống lạnh, lập trình điều khiển PLC …. Sinh viên có khả năng lắp đặt, vận hành và sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành điện lạnh. Kiểm tra xác định được hư hỏng, thay thế sửa chữa bảo dưỡng các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh công nghiệp và dân dụng.

 9.     Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Đào tạo cán bộ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp làm việc ở các xí nghiệp, công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp, các đội sản xuất, các cơ sở xây dựng thuộc các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, kiểm định xây dựng,…

Sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu về ngành xây dựng: kiến trúc, nền móng công trình, máy xây dựng, kết cấu bêtông cốt thép, trắc địa, vật liệu xây dựng,…. Người học còn có khả năng thực hành kiểm tra thử nghiệm đánh giá vật liệu xây dựng, bêtông cốt thép; kỹ năng thực hành về khảo sát, thi công, bảo dưỡng sửa chữa các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; lập kế hoạch xây dựng, dự toán công trình và theo dõi về thi công, nghiệm thu, kiểm định và khai thác , quản lý công trình xây dựng. Sinh viên có khả năng khai thác có hiệu quả các thiết bị cơ giới trong thi công để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể do thực tiễn sản xuất đặt ra.

 10.             Xây dựng công trình thủy

Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật xây dựng công trình thủy làm việc ở các cảng sông, cảng biển, các chi cục, trạm quản lý đường sông và các công ty hoặc xí nghiệp xây dựng công trình thủy.

Sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu về xây dựng công trình thủy: công trình cảng, công trình sông, máy xây dựng, kết cấu bêtông cốt thép, trắc địa, vật liệu xây dựng, thiết kế – thi công cầu, thiết kế – thi công đường. Người học còn có khả năng thực hành kiểm tra thử nghiệm đánh giá vật liệu xây dựng, bêtông cốt thép, cơ học đất – địa chất; khảo sát, thiết kế , thi công, duy tu, bảo dưỡng sửa chữa các công trình thủy đúng qui trình, qui phạm. Sinh viên có khả năng lập kế hoạch, dự toán công trình thủy vừa và nhỏ , tổ chức thực hiện kế hoạch cho một đơn vị thích hợp.

 11.            Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Ngành Điều khiển phương tiện thủy nội địa đào tạo Thuyền trưởng tàu thủy nội địa ở trình độ Trung cấp, làm việc tại ở các cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đường thuỷ.

Sinh viên được trang bị những kiến thức căn bản và chuyên sâu về tàu thuỷ: hàng hải địa văn, luồng lạch, máy điện tàu thủy, điều động tàu, pháp luật giao thông đường thủy nội địa. Sinh viên có khả năng lập kế hoạch, phương án chạy tàu và bảo dưỡng phương tiện theo định kỳ; nắm vững kết cấu, công nghệ sửa chữa võ tàu. Xây dựng và tổ chức thực hiện việc khai thác, sử dụng hiệu quả phương tiện thủy nội địa như : Vi tính, Rađa, máy đo sâu dò luồng, máy phát sóng VHF, máy định vị GPS, máy FAX, thời tiết vệ tinh …. Sinh viên có thể tiếp tục học lên thuyền trưởng hạng nhì, hạng nhất tàu sông và thuyền trưởng tàu biển.

 12.            Khai thác vận tải thủy nội địa

Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có kiến thức và kỹ năng tay nghề tổ chức và khai thác phương tiện vận tải thủy , làm việc ở các công ty, xí nghiệp vận tải thuỷ.

Sinh viên được trang bị những kiến thức về công trình cảng và đường sông, về cấu trúc và vận hành một con tàu; công tác tổ chức khai thác đội tàu vận tải đường thủy, cơ giới hoá và tổ chức xếp dỡ ở cảng, công tác hàng hoá và thương vụ Người học còn được trang bị các kiến thức về tài chánh, kiểm toán, kế toàn, thuế vụ, tổ chức lao động tiền lương, marketing, quản trị kinh doanh… Sinh viên có khả năng điều khiển được các phương tiện thủy nội địa theo chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa

 

 

 Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 17624487
Số Online : 129