Đang tải dữ liệu ...
Tập thể Cán bộ, GV-CNV và HSSV Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải tích cực hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề "Học tập suốt đời làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển liên tục "
VĂN BẢN PHÁP QUY
» THÔNG TƯ 04/2017/TT-BGTVT
17/03/2017 - 304 lượt
Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 47/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 09 năm 2015.
 
» Thông tư 03/2017/TT-BGTVT
17/03/2017 - 296 lượt
Quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.
 
» Thông tư 02/2017/TT-BGTVT
17/03/2017 - 313 lượt
Sửa đổi, bổ sung một điều của thông tư 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014.
 
» NĐ 78 Qui định về điều kiện kinh doanh đào tạo thuyền viên.
03/12/2016 - 365 lượt
Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.
 
» QĐ số 28-2004 Định biên thuyền viên và trách nhiệm thuyền viên
18/06/2016 - 472 lượt
 
» TT số 09-01Định biên và trách nhiệm thuyền viên thay QĐ 28-2004
18/06/2016 - 476 lượt
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 15597073
Số Online : 130
Hotline: (08) 38.439.775 - (08) 39.310.169