Đang tải dữ liệu ...
Thông báo về việc tăng cường công tác HSSV, ngăn ngừa diễn biến sự việc Hội thánh Đức Chúa Trời
09/06/2018  - 172 lượt

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 532/TB-TCĐGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2018.

 

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường công tác HSSV,

ngăn ngừa diễn biến sự việc Hội thánh Đức Chúa Trời

 

Thời gian gần đây có một số nhóm người tự xưng là thành viên của “Hội thánh Đức Chúa Trời” thực chất là “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” (tin có Đức Chúa Trời Mẹ, cầu nguyện gọi tên Đấng Anh Xang Hồng, sinh hoạt vào thứ bảy, nữ có khăn trắng trùm đầu, không sử dụng cây Thánh giá, không công nhận lễ Giáng sinh) đang hoạt động tại một số địa phương ở nước ta. Hoạt động của “Hội” là vi phạm pháp luật, sử dụng nhiều chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo người khác với những lời tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng, suy nghĩ lệch lạc, từ bỏ gia đình, ông bà, tổ tiên, cha mẹ, bỏ bê công việc, học tập, rèn luyện… gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho người tiếp xúc với nhóm đối tượng này cũng như ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an của xã hội.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên của Nhà trường và tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời”, Ban Giám hiệu đề nghị:

1. Đối với lãnh đạo các phòng, khoa và toàn thể Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên nhà trường, đặc biệt là các Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập:

- Tăng cường thực hiện công tác học sinh, sinh viên theo các nội dung quy định tại Quyết định số 166/QĐ-TCĐGTVT ngày 28/3/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Giao thông vận tải về quy chế công tác học sinh, sinh viên.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thường xuyên quan tâm, theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến trong sinh viên để kịp thời can thiệp, ngăn chặn và báo cáo với Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên để phối hợp xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống phát sinh.

2. Đối với học sinh, sinh viên: Không tham gia vào các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật của “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Ban cán sự lớp, Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng Hội Sinh viên các lớp đặc biệt quan tâm, theo dõi và nắm bắt tình hình diễn biến sinh viên trong lớp, báo cáo Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập, Phòng Công tác học sinh sinh viên hoặc Tổ chức Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đề nghị tất cả Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên nhà trường và học sinh, sinh viên nêu cao tinh thần cảnh giác và thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

ThS. Hoàng Hoài Nam

 Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 15061428
Số Online : 120
Hotline: (08) 38.439.775 - (08) 39.310.169