Đang tải dữ liệu ...
Nhân sự phòng Tổ Chức - Nhân sự
25/09/2013  - 5.172 lượt

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

Địa chỉ email

1

Phạm Thị Hải Bình

Trưởng phòng

pthbinh@hcmct.edu.vn

2

Nguyễn Vũ Thanh Nhân

P.Trưởng phòng

nvtnhan@hcmct.edu.vn

3

Trần Thị Bích Hường

Chuyên viên

ttbhuong@hcmct.edu.vn

4

Võ Thị Kim Oanh

Chuyên viên

vtkoanh@hcmct.edu.vn

5

Trần Thị Lan Anh

Chuyên viên

ttlanh@hcmct.edu.vn

6

Lê Thị Hải Đăng

Chuyên viên

lthdang@hcmct.edu.vn

7

Nguyễn Thị Hữu

Chuyên viên

nthuu@hcmct.edu.vn

8

Nguyễn Xuân Lai

Nhân viên Y Tế

nxlai@hcmct.edu.vn

9

Nguyễn Thanh Điện

Nhân viên BV

ntdien@hcmct.edu.vn

10

Nguyễn Phước Tiến

Nhân viên BV

nptien@hcmct.edu.vn

11

Nguyễn Thị Thùy Sương

Nhân viên TV

nttsuong@hcmct.edu.vn

12

Lê Thị Phỉ

Nhân viên TV

ltphi@hcmct.edu.vn

13

Nguyễn Phát Tài

Lái xe

nptai@hcmct.edu.vn

14

Võ Thị Bạch Thúy

Nhân viên TV

vtbthuy@hcmct.edu.vn

15

Nguyễn Văn Nên

Nhân viên BV

nvnen@hcmct.edu.vn

16

Võ Văn Thế

Nhân viên BV

vvthe@hcmct.edu.vn

17

Nguyễn Dung Chinh

Nhân viên BV

ndchinh@hcmct.edu.vn

18

Thân Anh Tuấn

Nhân viên BV

tatuan@hcmct.edu.vn

19

Nguyễn Thành Trung

Nhân viên BV

nttrung@hcmct.edu.vn

20

Lâm Anh Khoa

Nhân viên

lakhoa@hcmct.edu.vn

21

Cao Trần Thị Ngọc Diễm

Nhân viên TV

cttndiem@hcmct.edu.vn

 

 Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 16010058
Số Online : 45