Đang tải dữ liệu ...
Nhân sự
13/01/2015  - 3.597 lượt

          1. Trưởng phòng : 

   ·   ThS. Đoàn Văn Hai                     - Email : dvhai@hcmct.edu.vn

          2. Phó trưởng phòng :

   ·    KS. Tô Diệp Khanh                    - Email : tdkhanh@hcmct.edu.vn

3. Nhân viên :

   1. CV.  Đặng Thị Thắm                    - Email : dttham@hcmct.edu.vn

   2. KS  Lê Công Toàn Thịnh       - Email : lecongtoanthinh@yahoo.com; lecongtoanthinh@hotmail.com; lecongtoanthinh@gmail.com; lctthinh@hcmct.edu.vn

   3. ThS  Lê Kim Hoà                         - Email : lkhoa@hcmct.edu.vn

   4. ThS.  Châu Văn Khánh                - Email : cvkhanh@hcmct.edu.vn

   5. ThS.  Nguyễn Trọng Lương         - Email : ntluong@hcmct.edu.vn

   6. ThS.  Phan Văn Bằng                   - Email : pvbang@hcmct.edu.vn

   7. KS Huỳnh Ngọc Minh                 - Email : huynhngocminh17@gmail.com; hnminh@hcmct.edu.vn

   8. ThS. Nguyễn Ngọc Hân               - Email : nnhan@hcmct.edu.vn

 Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 16010579
Số Online : 52