Đang tải dữ liệu ...
Tập thể Cán bộ, GV-CNV và HSSV Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải tích cực hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề "Học tập suốt đời làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển liên tục "
Nhân sự
13/01/2015  - 3.243 lượt

          1. Trưởng phòng : 

   ·   ThS. Đoàn Văn Hai                     - Email : dvhai@hcmct.edu.vn

          2. Phó trưởng phòng :

   ·    KS. Tô Diệp Khanh                    - Email : tdkhanh@hcmct.edu.vn

3. Nhân viên :

   1. CV.  Đặng Thị Thắm                    - Email : dttham@hcmct.edu.vn

   2. KS  Lê Công Toàn Thịnh       - Email : lecongtoanthinh@yahoo.com; lecongtoanthinh@hotmail.com; lecongtoanthinh@gmail.com; lctthinh@hcmct.edu.vn

   3. ThS  Lê Kim Hoà                         - Email : lkhoa@hcmct.edu.vn

   4. ThS.  Châu Văn Khánh                - Email : cvkhanh@hcmct.edu.vn

   5. ThS.  Nguyễn Trọng Lương         - Email : ntluong@hcmct.edu.vn

   6. ThS.  Phan Văn Bằng                   - Email : pvbang@hcmct.edu.vn

   7. KS Huỳnh Ngọc Minh                 - Email : huynhngocminh17@gmail.com; hnminh@hcmct.edu.vn

   8. ThS. Nguyễn Ngọc Hân               - Email : nnhan@hcmct.edu.vn

 Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 15597592
Số Online : 119
Hotline: (08) 38.439.775 - (08) 39.310.169