Đang tải dữ liệu ...
Tập thể Cán bộ, GV-CNV và HSSV Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải tích cực hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề "Học tập suốt đời làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển liên tục "
Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Cao Đẳng Năm Học 2018-2019 Đợt 3
27/08/2018  - 731 lượt

 Những thí sinh có tên trúng tuyển click vào đây để xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học

 Thời gian làm thủ tục nhập học: Từ ngày  14/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018 Tại cơ sở 1 cả ngày thứ 7 và chủ nhật)

(Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến và qua đường bưu điện thì đến trường để nhận giấy báo nhập học & Làm thủ tục nhập học 1 lần) 

 

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển
Cao Đẳng Năm Học 2018-2019 Đợt 3 
NGÀNH Họ và tên Ngày sinh CMND Kết quả
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Dương Chí Bảo 01/02/1999 321733290 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Võ Văn Chiến 28/06/2000 077210002986 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Tăng Trường Giang 05/03/2000 079200006099 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Châu Quốc Huy 09/01/2000 026004343 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Đình Khải 20/05/1999 241775185 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Duy Khánh 02/11/2000 251209393 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Tuấn 28/12/1997 273568749 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Văn Nguyễn Gia Phong 29/02/2000 241898624 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Phạm Đức Thạnh 06/07/2000 342005909 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Nguyễn Bảo Ân 24/03/2000 264526931 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng Chi Bảo 09/04/2000 079200013566 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Bảo 27/12/1998 025839490 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Quốc Bảo 01/01/2000 341988971 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Nguyễn Bình 11/08/2000 341990649 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hà Minh Chiến 03/09/2000 251238236 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Minh Chiến 04/08/1999 251202311 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đỗ Mạnh Cường 02/12/2000 033200006091 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Quốc Cường 18/09/2000 241731360 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Cúp 17/08/1998 072098002745 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thái Phước Đảm 01/11/2000 077200001310 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Huy Đạt 02/09/2000 241895453 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Tấn Đạt 16/03/2000 264527046 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Tiểu Đệ 09/08/2000 366316276 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Minh Đức 18/08/2000 273704244 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đức Duy 01/06/2000 241886961 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn 12/11/2000 285624711 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thanh Hải 11/02/2000 281207274 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Anh Hào 08/09/1999 352435864 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Văn Hiếu 10/10/2000 231303629 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Hoàng 28/07/1999 026054969 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Phi Hùng 06/01/2000 241751651 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Phi Hùng 21/09/1999 025838028 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Mạnh Hùng 25/04/2000 285182887 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Phi Hùng 27/02/2000 241731362 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Huy 15/01/2000 241879864 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Quang Anh Huy 12/12/2000 025975941 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Hữu Huy 19/08/2000 241753237 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Xuân Huy 23/01/2000 231300537 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Phạm Đức Huy 31/08/1999 281230535 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Văn Khải 04/04/1999 272684022 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Nguyễn Khánh 27/12/2000 025983188 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng 29/02/2000 241762439 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô K' Lam 10/06/1999 251176527 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Tuấn Linh 29/10/2000 072200003995 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Tạ Hoàng Long 12/11/2000 285733978 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Quang Lực 12/11/1999 285683629 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đỗ Hữu Minh 11/03/1999 215490918 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Nhựt Minh 25/07/1999 341944063 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Viết Minh 29/09/1999 206296207 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Ngô Sĩ Nam 26/05/1999 077099002023 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Tuấn Nam 20/01/1999 231255246 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Phương Nam 26/09/2000 251246560 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Văn Nguyên 02/08/1999 245370273 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trọng Nhân 03/05/2000 025839859 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Long Nhật 28/06/2000 231235534 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Bơ Nah Ria Prong Ty 16/02/2000 251170492 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Văn Minh Phong 10/03/2000 233275635 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nay Hoàng Phong 05/09/2000 241868832 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Văn Phúc 18/12/1998 025970002 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Gia Phước 26/09/2000 026120315 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Phước 24/05/1999 251200057 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Hoàng Thanh Phương 08/11/2000 285654169 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Mạnh Thường Quân 07/04/2000 261477351 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Trần Đăng Quang 10/02/2000 026010799 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Thành Sang 12/03/2000 301696674 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Tiến Sơn 04/06/1986 230670990 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trượng Văn Sơn 22/04/2000 264536056 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Hồng Sơn 01/02/1998 231147701 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Minh Tâm 18/02/2000 251183778 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đức Tâm 07/02/2000 212862851 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Anh Tân 09/05/1999 301677705 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô K' Tập 28/12/1999 251267596 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Thái 08/08/2000 272733732 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đoàn Văn Chiến Thắng 10/11/2000 241895998 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Ngọc Thịnh 16/11/2000 215510808 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Thuấn 06/02/1999 251209288 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Huỳnh Tấn Thuật 04/01/2000 212436001 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Long Tiên 20/10/2000 272932906 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Ngọc Tiến 06/06/2000 215453529 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Nhật Tín 01/10/1999 212460983 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vương Bình Tới 20/02/2000 241912776 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Ngọc Trịnh 19/05/2000 241906583 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thành Trung 12/02/2000 285693226 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Đức Trung 02/10/2000 231358778 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Anh 15/05/1997 197369097 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Vinh Tuấn 09/02/2000 212883120 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đoàn Anh Tuấn 20/06/2000 184376953 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hồ Đình Việt 01/08/2000 272733643 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Phan Bảo Việt 16/12/2018 231256026 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Hoàn 22/11/2000 241766612 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Bùi Quốc Đạt 02/08/2000 025976485 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Phùng Tấn Đạt 29/11/2000 251198513 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Ngô Văn Du 03/03/2000 187907461 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Võ Trường Huy 12/04/2000 241737459 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Mai Văn Mãi 27/11/2000 025990924 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Nguyễn Hữu Quân 24/02/1997 241554890 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Huỳnh Vinh Quy 18/04/1998 352516905 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Nguyễn Tuấn Sinh 13/03/1999 206210576 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Dương Võ Trực 28/05/1998 221453860 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Trần Văn Chí 14/06/2000 272753147 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Lê Hồ Thanh Hằng 03/04/2000 025982441 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Phan Nhựt Lâm 10/10/2000 026006384 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Vũ Ngọc 17/11/1997 025701535 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Phạm Đức Lộc 11/01/2000 241895625 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Nguyễn Đình Phúc 02/10/2000 251202948 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Phan Bá Quang 21/11/1999 281239245 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Mã Trí Tâm 19/07/2000 025981222 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Phùng Phước Thọ 17/11/1999 342016271 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Bùi Lê Duy 16/10/2000 025974396 Trúng tuyển
Kế toán Nguyễn Thị Trăm Anh 15/09/2000 215547830 Trúng tuyển
Kế toán Trần Xuân Đào 14/04/2000 321597972 Trúng tuyển
Kế toán Nguyễn Thị Hậu 30/03/2000 245389726 Trúng tuyển
Kế toán Đặng Thị Thu Hiền 10/05/2000 034300012037 Trúng tuyển
Kế toán Nguyễn Xuân Hưởng 20/07/1997 221445665 Trúng tuyển
Kế toán Bùi Thị Hải Nghi 11/04/1998 291152899 Trúng tuyển
Kế toán Vũ Thị Thanh Tâm 25/05/2000 245446699 Trúng tuyển
Kế toán Phạm Ngọc Thùy 03/04/1998 025712089 Trúng tuyển
Kế toán Nguyễn Mỹ Tiên 08/08/2000 352387933 Trúng tuyển
Kế toán Nguyễn Thị Thanh Trúc 17/09/2000 291212737 Trúng tuyển
Kế toán Nguyễn Lê Thanh Vy 21/02/2000 025981817 Trúng tuyển
Kế toán Nguyễn Hồng Vy 23/09/2000 251115921 Trúng tuyển
Kế toán Phạm Thị Kiều Yến 15/11/2000 282958388 Trúng tuyển
Kế toán Thái Thị Kim Yến 08/08/2000 025957226 Trúng tuyển
Kế toán Nguyễn Trương Hải Yến 29/08/1998 285647342 Trúng tuyển
Khai thác vận tải Hoàng Văn Danh 08/10/1998 175016896 Trúng tuyển
Khai thác vận tải Trương Trần Duy Linh 27/01/2000 352520234 Trúng tuyển
Khai thác vận tải Nguyễn Thị Tú Mi 29/02/2000 221485724 Trúng tuyển
Khai thác vận tải Trương Thị Thùy Ngân 25/10/2000 301712140 Trúng tuyển
Khai thác vận tải Nguyễn Anh Quốc 30/06/2000 261610495 Trúng tuyển
Khai thác vận tải Nguyễn Thị Kim Thi 15/06/2000 261546016 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Công Tần Phương Anh 24/02/1999 025872912 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Đinh Trung Cường 03/09/1999 241777291 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Nguyễn Trung Đạt 07/11/2000 026011073 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Lê Mộng Thùy Dương 02/02/2000 026008832 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Nguyễn Duy Hiệp 23/02/1998 245306465 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Lê Ngọc Hiếu 10/02/2000 301732344 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Đặng Phước Khang 29/12/2000 366258250 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Nguyễn Văn Khanh 23/04/1998 046098000036 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Phạm Nguyễn Thế Phong 26/09/2000 312424126 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Trần Hữu Phong 26/10/1998 184244832 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Hà Thị Phượng 06/03/2000 077300002097 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Lê Nhựt Quang 02/08/1996 079096001871 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Phượng Thành 12/07/1999 241776409 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Trần Đức Thêm 22/02/2000 212813592 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Hà Vương Thông 12/09/1999 371845184 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Trần Đức Tuấn 23/01/2000 026043753 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Trần Hoài 22/12/1999 04909900023 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Lê Thị Thúy Vy 20/09/2000 072300003266 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Kiều Thị Bảo Yến 12/08/2000 072300006739 Trúng tuyển
Xây dựng cầu đường bộ Nguyễn Hữu Lợi 20/05/1998 038098007814 Trúng tuyển

 

Những thí sinh có tên trúng tuyển click vào đây để xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học

 Thời gian làm thủ tục nhập học: Từ ngày  14/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018 Tại cơ sở 1 cả ngày thứ 7 và chủ nhật)

 

(Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến và qua đường bưu điện thì đến trường để nhận giấy báo nhập học & Làm thủ tục nhập học 1 lần) Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 15596051
Số Online : 64
Hotline: (08) 38.439.775 - (08) 39.310.169