Đang tải dữ liệu ...
Tập thể Cán bộ, GV-CNV và HSSV Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải tích cực hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề "Học tập suốt đời làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển liên tục "
Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Cao Đẳng Năm Học 2018-2019 Đợt 2
13/08/2018  - 1.437 lượt

   Những thí sinh có tên trúng tuyển click vào đây để xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học

 Thời gian làm thủ tục nhập học: Từ ngày  03/08/2018 đến hết ngày 15/08/2018 Tại cơ sở 1 cả ngày thứ 7 và chủ nhật)

(Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến và qua đường bưu điện thì đến trường để nhận giấy báo nhập học & Làm thủ tục nhập học 1 lần) 

 

 

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển
Cao Đẳng Năm Học 2018-2019 (Đợt 2)
NGÀNH Họ và tên Ngày sinh CMND Kết quả
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lê Tấn Ân 28/12/2000 215519059 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Tiến Anh 01/01/2000 241764187 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Quốc Anh 25/05/2000 01648137765 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Phan Quốc Bảo 08/07/2000 221471371 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Huỳnh Lê Thiên Bảo 21/03/2000 079200004047 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Nguyễn Thế Bảo 14/09/2000 026032032 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Dương Minh Bảo 17/10/2000 215528754 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Thạch Quốc Bình 08/07/1999 079099008792 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Quốc Công 23/06/2000 231306285 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Hà Huy Cương 18/07/2000 184409405 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Hoàng Văn Đại 06/06/2000 261561935 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Đình Duy 09/03/2000 261613658 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Ngô Hoàng Hải 16/03/2000 212847939 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Bùi Thanh Hải 23/08/1998 285692105 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Ngọc Hải 01/04/2000 026082792 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Anh Hiếu 07/11/1998 025911295 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Minh Hiếu 21/09/2000 341969549 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Phạm Công Hiếu 10/01/2008 184382933 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Mạnh Hùng 12/01/2000 231246342 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lương Đức Huy 09/08/2000 272881896 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Bùi Vũ Nguyên Huy 15/07/2000 245422054 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Đức Huy 20/11/2000 215513723 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Phạm Khắc Hy 06/09/2000 312420938 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Bùi Vũ Khan 26/01/2000 312416269 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Huy Khánh 28/06/1997 184199047 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Đăng Khoa 11/03/1999 079099001709 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Ngô Quang Lâm 21/11/2000 281250843 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Hán Văn Lịch 16/05/1999 264520418 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Hoàng Thanh Phong Linh 19/08/1998 184318726 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lê Đức Lợi 10/09/2000 221498183 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Bảo Long 15/03/2000 251173361 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Đức Thành Long 08/05/2000 241824286 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Hồ Huỳnh Lực 20/12/2000 272722588 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Võ Minh Mẫn 29/08/2000 215493720 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Thanh Minh 25/01/2000 231335274 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Văn Nam 25/08/2000 215503473 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lê Nguyễn Hoàng Nghĩa 06/02/2000 301731715 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lê Hoàng Nhân 22/11/2000 026035069 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Bùi Trọng Nhật 17/05/2000 225824249 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Võ Phú Phi 07/09/1999 321706837 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyện Trọng Phiên 04/11/1999 215471459 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Lâm Phong 10/10/2000 025948421 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Đỗ Hoàng Phước 21/04/1999 212815370 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Thanh Quang 27/07/2000 025956799 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Trung Rin 15/09/1995 212822110 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn An 10/12/2000 215493889 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Văn Sơn 25/03/2000 251218222 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Anh Tài 21/09/2000 026067776 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Vy Đại Tài 21/10/2000 272836601 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Minh Tài 08/09/2000 072200000297 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Võ Minh Tâm 17/06/2000 342029180 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Hữu Duy Tân 18/04/2000 026062603 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao Ngọc Thắng 24/08/1997 241502813 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Phạm Bá Thịnh 28/04/2000 212814595 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Minh Thông 24/06/2000 272814968 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Hữu Thức 20/04/2000 215502711 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Tiến 05/07/2000 241895769 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Ngô Xuân Tính 08/02/1998 285691490 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trịnh Văn Tỉnh 30/03/2000 231246225 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lê Tự Doc Tol 30/04/2000 251164270 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Minh Trăi 03/08/2000 312426432 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lương Hùng Trung 02/01/2000 212435831 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trương Trung 17/06/2000 212582101 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Quang Trường 21/01/2000 206213542 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Thôi Văn Tuấn 05/07/2000 072200003062 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lê Minh Tùng 09/04/2000 072200000826 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lê Đỗ Anh Văn 02/01/2000 215519609 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mai Hoàng 15/05/2000 215491926 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Hà Văn Vương 15/10/1999 245382995 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Đức Anh 27/05/2000 241859512 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Hoàng Trọng Anh 06/10/2000 381901029 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trần Quốc Đạt 18/08/2000 092200004887 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Hoàng Dương Đức 02/04/2000 225765393 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Võ Tuấn Kiệt 29/08/2000 321611105 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Lê Quang Minh 10/10/2000 241869377 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Lê Sỹ Hoài Nam 16/06/2000 245417256 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Hữu Nghĩa 01/01/2000 215517239 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Lương Thế Ngọc 21/06/2000 281231839 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Minh Quang 10/12/2000 215492475 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tôn Thất Xuân Quyền 30/12/2000 025970421 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trần Thị Thu Sương 07/03/2000 366269060 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Võ Minh Tâm 23/11/2000 072200007513 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Minh Tân 27/07/2000 301733051 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Lê Xuân Thắng 02/01/2000 212813334 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Duy Thành 12/09/1999 285650064 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Lê Văn Thiệp 11/03/2000 245371682 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trương Tiến Thìn 18/12/2000 215584762 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Đức Tính 10/01/1999 026082688 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Như Minh Tuân 01/01/2000 077200002896 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Anh Tuấn 26/03/2000 301791781 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Đức Tùng 28/10/2000 035200000742 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trần Cao Vân 23/02/2000 321601956 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Tấn Vửng 30/05/2000 301701985 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hà Duy An 14/11/1999 291204505 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Dương Lợi An 10/10/2000 264547425 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng An 15/07/2000 025912820 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Quốc An 28/11/2000 301770297 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Quốc An 20/12/2000 285573162 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Tiến Anh 25/11/2000 079200000343 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Văn Anh 12/08/1998 241752989 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Tùng Anh 30/09/2000 033200000877 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Tâm Anh 10/06/2000 41835510 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Nhứt Anh 14/12/2000 331886263 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Quách Trọng Anh 24/07/2000 022200005539 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đỗ Tiến Anh 06/02/2000 352589839 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Tuấn Anh 19/05/1999 026007238 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Minh Bằng 14/09/2000 352486798 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Vũ Bảo 20/02/2000 261582852 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đình Bảo 01/02/2000 241732655 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Đinh Quốc Bảo 19/03/2000 225823474 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đào Quốc Bảo 29/02/2000 352510274 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Dương Gia Bảo 25/05/2000 301700981 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Gia Bảo 01/01/2000 2063786805 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Quốc Bảo 10/05/2000 241840630 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Thanh Bình 19/11/2000 215513700 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Cao 09/06/1999 251137548 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Quốc Châu 09/10/2000 231325272 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Châu 17/07/1999 321750676 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Thị Diễm Chi 01/01/2000 352540056 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Minh Chí 19/01/2000 225820189 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thái Chiến 02/02/2000 215469333 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Long Chiến 02/09/2000 01627085128 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Văn Chiến 12/01/2000 212863372 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Minh Chiến 24/01/2000 352470969 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Văn Chương 10/01/1999 261571214 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Thanh Chương 07/07/2000 025925875 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đình Chương 26/11/2000 291213394 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Văn Chương 26/06/1999 381878087 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Văn Công 03/08/2000 164684346 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thành Công 18/05/2000 072200001585 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Quốc Cung 14/10/2000 215528460 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Tấn Cường 16/02/2000 072200006950 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Trí Cường 06/07/2000 366288338 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Ngô Văn Đức Cường 06/08/2018 241837076 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Phú Cường 15/11/2000 197413596 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Xuân Đắc 16/06/2000 241848012 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Trung Đang 20/10/2000 215548233 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Nhật Đăng 14/02/2000 385811923 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đoàn Hải Đăng 12/01/2000 026025964 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Tấn Danh 22/09/2000 231246238 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hồ Quốc Danh 15/01/2000 381857242 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Công Danh 19/01/2000 261565854 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Phạm Công Danh 29/05/2000 082200000007 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Minh Đạo 04/03/1999 362521784 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Tấn Đạt 01/08/2000 281220157 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Thành Đạt 11/08/2000 072200004785 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thành Đạt 19/05/2000 221489273 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Văn Đạt 25/10/2000 241775187 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Dương Hữu Đạt 22/11/2000 241839881 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Mai Văn Đạt 14/08/2000 241880575 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hồ Tấn Đạt 30/10/2000 272723587 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Phát Đạt 03/05/2000 072200001324 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Tấn Đạt 03/12/2000 342002248 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Văn Tiến Đạt 05/07/2000 241752274 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Phát Đạt 19/09/1999 341898283 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Quốc Đạt 14/01/2000 312435184 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Đây 15/05/2000 0241821263 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Văn Dễ 18/11/2000 352605483 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Tấn Đình 23/12/2000 261417794 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Định 19/09/2000 245338792 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Văn 28/05/2000 206365163 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đỗ Ngọc Dự 15/03/2000 215473808 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Tiến Đức 24/04/2000 077200000001 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Danh Chí Đức 16/03/2000 371991588 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Đặng Đức 28/09/2000 285574723 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Ngô Tấn Dũng 17/05/2000 221508636 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Hải Dương 18/11/2000 079200001981 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Hoàng Thế Dương 23/05/2000 285731489 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Lê Minh Dương 20/11/2000 079200009609 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Dương 02/02/2000 321755721 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Chí Dương 15/09/2000 312459413 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Văn Dương 22/10/1999 301688638 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Tăng Thái Dương 04/10/2000 241830771 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Trọng Duy 28/04/2000 025971921 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Minh Duy 11/09/2000 312498706 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Hoài Duy 26/03/2000 079200010714 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Văn Duy 09/06/2000 264506317 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Tấn Duy 15/07/1999 051099000090 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Phạm Tấn Duy 26/01/2000 245356395 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng Duy 26/03/1999 321714327 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Nguyễn Long Ghin 20/10/2000 221508627 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Từ Bảng Gia 02/08/2000 215491999 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Mai Bắc Giang 04/07/2000 285759929 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Huỳnh Giang 22/12/2000 366282447 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Trường Giang 09/12/2000 321725161 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trường Giang 15/04/2000 251171821 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Ngọc Giang 22/07/2000 221508972 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Quang 20/07/2000 206365886 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Huy 03/06/1999 285685187 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Bùi Nhật Hạ 19/06/2000 072200000888 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Ngọc Hải 03/10/2000 272894251 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Trung Hải 14/09/2000 241867632 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Văn Hải 01/01/2000 221451838 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Bùi Thanh Hải 01/07/2000 285624455 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Hải 11/11/2000 231331262 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Bá Hải 13/10/2000 079200015097 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Hải 18/12/2000 264548831 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Minh Hải 30/04/2000 352503604 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hồ Kim Hạnh 04/01/2000 264548230 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lương Anh Hào 12/06/2000 342003018 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Hào 13/08/2000 187887377 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Phạm Nhật Hào 14/06/1999 264528330 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Bùi Văn Hậu 09/03/1999 321704098 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Công Hậu 10/11/2000 212815937 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Hậu 02/04/2000 321785220 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trần Thái Hiển 30/05/2000 261618688 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng Hiệp 21/04/2000 241804410 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Đức Hiệp 10/01/2000 272777849 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Phước Hiệp 01/10/2000 01632253184 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Lâm Minh Hiếu 11/09/2000 025997273 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Trung Hiếu 10/06/2000 225819920 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đỗ Minh Hiếu 06/02/1999 272727075 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Văn Hiếu 10/10/2000 231303629 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Văn Hiếu 10/10/2000 231303269 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Đình Hiếu 19/06/2000 251254269 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Minh Hiếu 22/12/2000 385797025 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hồng Hiếu 12/12/1999 241733610 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Cao Minh Hiếu 01/01/2000 241764062 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Công Hiệu 12/03/2000 231190999 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Xuân Hòa 01/06/2000 261564034 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đức Hòa 02/12/2000 342061171 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Thái Hòa 22/01/2000 025972849 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Duy Hòa 15/05/1997 251036785 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Hoàn 04/07/2000 241724799 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Việt Hoàng 12/12/2000 285741464 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đình Hoàng 18/08/2000 077200002202 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Duy Hoàng 30/04/2000 241829540 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Huy Hoàng 09/02/2000 261485975 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trọng Học 29/08/2000 342033084 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Thanh Huân 24/08/2000 072200000261 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Phi Hùng 17/10/2000 231320917 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Hùng 04/09/2000 285693405 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trần Quốc Hưng 12/06/2000 079200002216 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Ngọc Hưng 14/02/2000 212589321 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Bảo Hưng 15/10/2000 251254709 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Hưởng 25/12/1999 125820819 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Tấn Hữu 31/07/2000 251216337 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Trọng Hửu 15/03/2000 072200001259 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Đình Huy 24/07/1997 245326993 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đoàn Trọng Huy 22/03/2000 215493725 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Thái Hoàng Huy 13/04/2000 312408299 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hồ Như Bảo Huy 02/01/2000 251196156 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Dương Quang Huy 31/03/2000 251242328 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng Quốc Huy 22/09/2000 312426448 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Thân Thạch Hoàng Huy 26/01/2000 281207571 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Tấn Nhật Huy 23/02/2000 312410564 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Huy 16/06/2000 025987078 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Quốc Huy 21/04/2000 231323218 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Xuân Huy 09/05/2000 132420470 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Tấn Huy 03/12/2000 334980277 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Duy Huy 14/04/2000 241908755 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Quốc Huy 24/05/2000 241761642 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Huyn 04/09/2000 261573648 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Nguyễn Quyền Huynh 01/01/1999 233255795 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Nhật Kha 25/05/2000 264537980 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lâm Hoàng Kha 16/04/2000 366228762 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phùng Tuấn Kha 17/10/2000 301734163 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lý Vĩnh Khải 22/12/2000 273649929 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Quốc Khải 17/11/1999 312414130 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Hàng Nhật Khải 30/07/2000 352506716 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Vi Khang 29/08/2000 352541666 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Bảo Khanh 20/11/2000 215507467 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Duy Khánh 06/02/1998 272707784 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thế Khánh 14/09/1998 245331508 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Hữu Khánh 29/08/2000 341961348 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Minh Khánh 05/06/2000 352585823 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Minh Khánh 17/01/2000 040200000108 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Ngô Quan Khánh 31/05/2000 026016915 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Gia Khánh 11/03/1999 231135799 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Gia Khiêm 12/02/2000 381885968 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Sĩ Khiêm 02/11/2000 215492717 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thành Đăng Khoa 10/08/1995 366125601 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Đăng Khôi 29/11/1999 079099008152 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trọng Khôi 16/04/2000 241753178 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Minh Khôi 24/12/2000 285760033 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Trung Kiên 20/08/2000 261550792 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Trần Quốc Kiệt 05/01/2000 251248603 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phùng Hiếu Kiệt 19/02/1999 261544931 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thành Tuấn Kiệt 11/11/2000 366252538 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng Kiệt 11/05/1999 352497431 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Ngô Văn Kiệt 02/11/2000 212815888 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trí Lai 15/03/2000 251220823 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Phước Lai 03/09/2000 092200000745 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Tô Đình Lâm 16/01/2000 025963187 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Nguyễn Phúc Lân 05/03/2000 079200003892 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Ngọc Lân 22/10/2000 215517423 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Văn Lành 01/01/1994 241361061 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Thành Lên 13/02/2000 281191199 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Ngọc Linh 08/05/2000 241760837 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Cao Quang Linh 04/10/1999 272664962 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Chí Linh 30/11/2000 321756724 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đình Bảo Linh 10/11/2000 241760463 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Ngọc Hiền Linh 29/08/2000 231269870 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Ngọc Linh 03/01/2000 285783421 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đình Vũ Linh 28/10/2000 251246981 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Ngô Thanh Lộc 08/02/2000 261621046 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Tấn Lộc 28/08/2000 221489280 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Lê Như Lợi 28/10/2000 072200006796 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đình Lợi 18/09/1998 241673423 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Nhật Long 15/03/2000 241898800 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Châu Minh Long 26/12/2000 026006346 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đức Long 09/11/2000 341970595 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng Phi Long 17/05/2000 251156959 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Hoàng Long 20/08/2000 077200001782 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Hoàng Long 14/04/2000 285803919 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Võ Phi Long 22/02/2000 251237838 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đức Long 01/07/2000 251218307 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thành Long 21/03/2000 079200000098 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Chung Phước Long 23/08/2000 251194760 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Thái Thế Long 17/12/2000 241848442 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Xuân Bảo Long 20/01/2000 251560457 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Phi Long 31/12/2000 079200014365 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Thanh Luân 09/09/2000 321763566 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Minh Luân 19/10/2000 092200007243 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng Luân 05/04/2000 261485945 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thành Luân 01/05/2000 215517140 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Vũ Luân 13/01/2000 352576200 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thành Luân 16/03/2000 212461878 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Luận 12/09/2000 301703910 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trà Thanh Luận 14/04/2000 212847837 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Phạm Minh Mẫn 29/07/2000 026046461 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Mạnh 03/10/2000 241741075 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Quang Minh 05/07/2000 212843324 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Thanh Minh 26/10/2000 241835022 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng Minh 16/07/2000 301694960 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Bùi Hoàng Minh 07/01/2000 075200000120 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Viết Minh 23/12/2000 261585339 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Công Minh 26/07/2000 212584411 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trịnh Văn Minh 01/10/2000 261478707 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Văn Minh 30/09/1997 285802729 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Hữu Nam 10/12/2000 215517084 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Nhất Nam 30/12/2000 342024820 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Thanh Nam 25/01/2000 352514907 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Ngọc Tuấn Nam 28/05/2000 251139998 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Văn Ngà 08/01/2000 072200004092 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Thanh Nghĩa 08/06/2000 215492533 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trịnh Công Nghĩa 04/10/1999 241693685 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trung Nghĩa 09/06/1999 285734638 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Lê Trọng Nghĩa 04/08/2000 285733539 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trọng Nghĩa 08/02/2000 312473905 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Công Nghiệp 23/01/1998 241768263 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hà Huy Ngọc 01/01/2000 241747076 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Hoàng Nguyên 12/06/1999 025761933 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đức Nguyên 16/08/2000 251172688 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Văn Nguyên 10/12/1995 241540783 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Nguyên 20/04/2000 212465143 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Thanh Nhân 26/09/2000 251238288 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Nhân 06/11/2000 261478298 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đức Nhân 10/02/2000 077200000684 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Nguyễn Trọng Nhân 06/11/2000 352668853 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Nhân 07/09/2000 2512367792 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Xuân Nhất 01/04/1999 285771203 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Công Nhất 10/01/2000 212486137 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Mai Khắc Nhất 22/12/2000 187801450 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Long Nhật 03/11/2000 212588044 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Nhựt 19/03/2000 321732665 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Minh Nhựt 08/06/2000 321707262 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Minh Nhựt 30/11/2000 342045628 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Tấn Phát 25/03/2000 212584094 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đức Phát 31/01/2000 221470449 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Phạm Quốc Phi 07/10/2000 272864177 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Huỳnh Nhật Phi 20/10/2000 215492076 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Ngô Anh Phi 07/04/2000 241892811 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Hồng Phi 02/08/2000 231300459 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đình Phong 09/11/1998 241737247 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trung Phong 20/05/2000 233280882 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Quảng Hoàng Phong 19/01/2000 215493839 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Phong 02/01/2000 231268326 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Mai Hồng Phong 08/05/2000 251240561 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thạnh Phú 16/12/2000 342061709 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đinh Hoàng Ngọc Phú 13/01/2000 272750992 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Hồng Phúc 11/11/2000 082200000022 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Quách Minh Phúc 26/09/1999 079099005271 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Hồng Phúc 14/03/1999 261560124 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hồng Ngọc Phúc 27/09/2000 261467770 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Thới Bảo Phúc 19/06/2000 233333268 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Văn Phúc 20/10/2000 215517048 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Xuân Phục 24/02/2000 261498125 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Minh Phụng 21/04/2000 312416394 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Tôn Long Phước 26/11/2000 231185647 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Hồng Phước 16/08/2000 072200002908 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Văn Phương 14/12/1999 285781828 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Nhựt Phương 25/05/2000 385840362 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lai Minh Quân 15/10/2000 352516804 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Hữu Minh Quân 01/07/2000 251209473 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Văn Quang 12/08/2000 212424732 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Minh Quang 22/11/1999 272664615 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Trung Quốc 11/01/1999 025792712 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Anh Quốc 10/11/1999 214758489 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Thanh Quy 06/04/2000 301741689 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Quý 25/08/2000 025793824 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Minh Quý 10/01/2000 312486802 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Ngọc Quý 20/12/2000 241751493 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Xuân Quyền 22/03/2000 079200004277 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Kim Mạnh Quỳnh 28/09/2000 221508634 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Viết Rin 02/04/2000 197414241 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Văn Sang 06/06/2000 025990382 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thanh Sang 21/02/2000 272824746 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Linh Sang 23/09/2000 301756184 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Nguyễn Thanh Sang 22/10/2000 215510605 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Minh Sang 03/10/2000 285832317 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thanh Sang 20/04/2000 352387604 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Tấn Sang 04/12/2000 264544844 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Thế Sang 13/01/2010 025948115 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Hoàng Sang 04/10/1999 352381339 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hảo Nhật Sanh 09/03/2000 077200003390 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô