Đang tải dữ liệu ...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 -2017 (LẦN 2)
09/02/2017  - 1.727 lượt

           ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                              TP. HỒ CHÍ MINH

 
 
 

                           Số:   61 /TB-TCĐGTVT                        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 -2017

(LẦN 2)

-        Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017.

-        Căn cứ quyết định Số 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007  Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

-        Căn cứ vào cuộc họp giữa Ban Giám hiệu và các lãnh đạo Phòng, Khoa ngày 08 tháng 02 năm 2017

Nay, Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến Học sinh – Sinh viên việc đăng ký học phần cụ thể như sau:

I.       Quy định đăng ký khối lượng học tập:

-        Số đơn vị học trình (ĐVHT) tối thiểu sinh viên được phép đăng ký trong mỗi học kỳ là 21 ĐVHT, trừ sinh viên đang học ở học kỳ cuối khóa học.

-        Số đơn vị học trình (ĐVHT) tối đa sinh viên được phép đăng ký trong mỗi học kỳ là 45 ĐVHT.

-        Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trước có liên quan trái với quy định này sẽ được hủy bỏ.

II.   Tiến độ đăng ký học phần:

1.      Đăng ký bổ sung

ü  Thời gian đăng ký: Từ ngày 07/02/2017 ÷ 17/02/2017 (Tuần 25 à 26)

ü  Hình thức đăng ký: Trực tuyến trên trang web www.regist.hcmct.edu.vn

ü  Đối tượng đăng ký:

-          Đối với Sinh viên các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ khóa C14A, C15A, C16A và khóa trước học lại: Đăng ký học phần mới và học lại (nếu có) trong học kỳ 2 – Năm học 2016-2017 trên trang web.

-          Đối với Sinh viên đào tạo theo niên chế khóa CN14A, CN15A và khóa trước học lại: Không cần phải đăng ký học phần mới, chỉ đăng ký học phần học lại (nếu có) trên trang web.

ü  Thời gian đóng học phí: từ ngày 07/02/2017  ÷ 24/02/2017 (Tuần 25 ÷ 27)

Sau thời hạn đóng học phí này, nếu Sinh viên nào còn nợ học phí (Bao gồm học phí còn nợ ở học kỳ trước và học phí đăng ký học phần mới + học lại ở học kỳ 2 chưa đóng) à Nhà trường sẽ hủy kết quả đăng ký học phần (không giải quyết bất kỳ trường hợp nào sai quy định).

ü  Phương thức và địa điểm đóng học phí: thực hiện theo thông báo của Phòng Tài Chính – Kế Toán.

2.       Đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hoặc chuyên đề thay thế Đối với Sinh viên hệ Cao đẳng chính quy – khóa C14A:

ü  Tiến hành đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp hoặc Chuyên đề tốt nghiệp (Học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp = 5 ĐVHT) tại văn phòng khoa chuyên ngành.

ü  Thời gian đóng học phí:

-          Sinh viên tất cả các khóa sau khi đăng ký điều chỉnh, bổ sung, cải thiện điểm; Sinh viên khóa C14A đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hoặc Chuyên đề tốt nghiệp phải hoàn thành học phí đến hết ngày 24/02/2017.

-          Sau thời hạn đóng học phí này, nếu Sinh viên nào còn nợ học phí (Bao gồm học phí còn nợ ở học kỳ trước và học phí đăng ký học phần mới + học lại ở học kỳ 2 chưa đóng) à Nhà trường sẽ hủy kết quả đăng ký học phần (không giải quyết bất kỳ trường hợp nào sai quy định).

ü  Phương thức và địa điểm đóng học phí: thực hiện theo thông báo của Phòng Tài Chính – Kế Toán.

3.      Đăng ký học lại dành cho Sinh viên các lớp đào tạo theo niên chế khóa CN14A, CN15A theo hình thức trực tiếp tại Phòng Đào Tạo _CS1

ü  Thời gian đăng ký: Từ ngày 20/02/2017 ÷ 24/02/2017 (Tuần 27)

ü  Đối tượng đăng ký:

-          Chỉ áp dụng cho các học phần có lịch thi lần 2 – Học kỳ 1 – Năm học 2016-2017 đối với các lớp đào tạo theo niên chế khóa CN14A, CN15A.

ü  Thời gian đóng học phí:

-          Đóng học phí học lại ngay khi đăng ký học phần học lại tại phòng Tài chính – Kế toán _ Cơ sở 1.

                                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                       ThS. Huỳnh Văn TuấnCác thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 14639838
Số Online : 24