Đang tải dữ liệu ...
Thông báo Sinh viên tốt nghiệp năm 2016 bổ sung hồ sơ thiếu
16/11/2016  - 1.471 lượt

 

 

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải
Phòng Đào Tạo
    Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
(Về việc sinh viên tốt nghiệp năm 2016 thiếu hồ sơ)
Phòng Đào Tạo thông báo đến các sinh viên có tên trong danh sách bên dưới phải bồ sung những loại hồ sơ thiếu về phòng trước ngày làm lễ tốt nghiệp. Những sinh viên không bổ sung sẽ không được nhận Bằng tốt nghiệp.
DANH SÁCH SINH VIÊN THIẾU HỒ SƠ

 

STT LỚP Mã số SV Họ Và Tên Ngày sinh Giới tính Loại hồ sơ thiếu
1 C13A.CĐ2 1362212066 Nguyễn Công  Lâm 05/03/1995 Nam Giấy chứng nhận sức khỏe học tập.
2 C13A.CĐ2 1362212087 Hồ Hoàng  Nhật 20/02/1995 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
3 C13A.KT1 12C3033156 Phạm Văn Trung 02/03/1994 Nam Giấy Đăng Ký NVQS
4 C13A.KT2 1365212076 Nguyễn Thị  Nhung 14/05/1995 Nữ 2 Ảnh 3x4 (ảnh mới, mặc áo sơ mi trắng).
5 C13A.KT2 1365212108 Lê Mỹ Huyền  Trang 01/06/1995 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
6 C13A.KTĐ1 1363211052 Nguyễn Thành  Nguyên 08/04/1995 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
7 C13A.ÔTÔ2 12C3012096 Nguyễn Thành Lộc 29/10/1994 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
8 C13A.VT 1365230016 Chúc Danh  Hậu 28/02/1995 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
9 C13A.VT 1365230053 Phạm Công  Thành 20/09/1995 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
10 C13A.XD2 1362222065 Nguyễn Vũ  Hảo 16/01/1994 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
11 CĐ-CĐ1-12A 12C3021030 Nguyễn Xuân  Chung 20/04/1994 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
12 CĐ-CĐ3-12A 12C3023161 Bùi Quang  Minh 10/11/1994 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
13 CĐ-CĐ6-12A 12C3026284 Nguyễn Văn  Tình 25/02/1993 Nam 2 Ảnh 3x4 (ảnh mới, mặc áo sơ mi trắng).
14 CĐ-CĐ6-12A 12C3026322 Nguyễn Thế  Viên 01/06/1994 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
15 CĐ-KTĐ1-12A 12C3051037 Hứa Phùng Thanh  Hải 30/10/1993 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
16 CĐ-KTĐ1-12A 12C3051044 Cao Văn  Hiền 22/01/1994 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
17 CĐN-CĐ-12A 12CN021008 Nguyễn Đặng Hoàng  Huân 03/02/1994 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
18 CĐ-ÔTÔ3-12A 12C3013120 Nguyễn Đình  Ngọc 20/05/1994 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
19 CĐ-QT3-12A 12C3043143 Nguyễn Huy  Tân 12/01/1994 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, Bản sao giấy khai sinh.
20 CN13A.CĐ 1342110013 Phạm Hữu  Nhân 12/03/1995 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
21 CN13A.ĐCN 1343110012 Phan Đình  Toán 11/08/1991 Nam Bản sao giấy khai sinh, Giấy CN đăng ký NVQS,Giấy chứng nhận sức khỏe học tập.
22 CN13A.KT 1345110002 Nguyễn Hồng  Bảo 21/03/1994 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
23 CN13A.KT 1345110004 Nguyễn Cao Phượng  Hằng 04/06/1995 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
24 CN13A.KT 1345110006 Nguyễn Bá  Khánh 08/12/1995 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
25 CN13A.KT 1345110010 Ngô Thanh  Phú 14/02/1994 Nam Giấy CN đăng ký NVQS, Giấy chứng nhận sức khỏe học tập.
26 CN13A.KT 1345110013 Hồ Minh  Thành 15/08/1993 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
27 CN13A.KT 1345110014 Trần Thị Mai  Thùy 26/03/1995 Nữ 2 Ảnh 3x4 (ảnh mới, mặc áo sơ mi trắng).
28 CN13A.KT 1345110019 Trần Phương  Trâm 06/07/1994 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
29 CN13A.KT 1345110021 Trần Thị Cẩm  Vân 05/09/1994 Nữ Bản sao hộ khẩu thường trú, Giấy chứng nhận sức khỏe học tập.
30 CN13A.KT 1345110022 Lê Thị Thúy  Vy 13/08/1995 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
31 CN13A.ÔTÔ 1341110004 Bùi Văn  Đãi 17/07/1995 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, Bản sao hộ khẩu thường trú, Giấy chứng nhận sức khỏe học tập.
32 CN13A.ÔTÔ 1341110005 Phạm Minh  Hảo 29/12/1994 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
33 CN13A.ÔTÔ 1341110009 Hoàng Văn  Huân 18/11/1995 Nam 2 Ảnh 3x4 (ảnh mới, mặc áo sơ mi trắng).
34 CN13A.ÔTÔ 1341110011 Lương Nguyễn Công  Khanh 21/09/1995 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
35 CN13A.XD 1342120010 Nguyễn Văn  Thắng 10/01/1995 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy chứng nhận sức khỏe học tập.
36 T13A.CĐ 1332010012 Lê Thanh  Hùng 10/02/1992 Nam Bản sao bằng tốt nghệp THPT, Giấy chứng nhận sức khỏe học tập, Hồ sơ học sinh- sinh viên
37 T13A.XD 1332020003 Hồ   Đạt 21/02/1992 Nam Giấy chứng nhận sức khỏe học tập.
38 T13A.XD 1332020009 Nguyễn Huy  Khánh 11/10/1991 Nam Giấy chứng nhận sức khỏe học tập.
39 T13A.XD 1332020018 Hoàng   Quý 01/03/1993 Nam Giấy chứng nhận sức khỏe học tập.
40 T13A.XD 1332020032 Nguyễn Lâm Gia  Tuấn 16/08/1995 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
41 T14A.CĐ 1411040003 Trần Quốc  Khiêm 23/11/1992 Nam Giấy chứng nhận sức khỏe học tập.
42 T14A.CĐ 1411040017 Đinh Ngọc  Linh 23/10/1992 Nam Giấy CN đăng ký NVQS.
43 T14A.CĐ 1411040016 Trần Văn  Phúc 30/10/1995 Nam Bản sao giấy khai sinh.
44 T14A.KT 1411070022 Hồ Nhật  Tân 20/01/1995 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
45 T14A.KT 1411070023 Nguyễn Huỳnh Phương  Thảo 25/05/1995 Nữ Giấy chứng nhận sức khỏe học tập.
46 T14A.KT 1411070015 Phạm Đức  Thuận 15/05/1991 Nam Học bạ, Giấy CN đăng ký NVQS, Giấy chứng nhận sức khỏe học tập.
47 T14A.ÔTÔ 1411020023 Nguyễn Quốc  Cường 28/07/1993 Nam Giấy CN đăng ký NVQS,
48 T14A.ÔTÔ 1411020029 Võ Phút  Hậu 23/08/1995 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
49 T14A.ÔTÔ 1411020027 Nguyễn Đăng  Khánh 05/01/1996 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy chứng nhận sức khỏe học tập.
50 T14A.ÔTÔ 1411020021 Phan Văn  Luật 01/06/1996 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
51 T14A.ÔTÔ 1411020011 Huỳnh Trung  Nghĩa 22/11/1996 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
52 T14A.ÔTÔ 1411020002 Thạc Son 01/01/1994 Nam Nợ học phí
53 T14A.ÔTÔ 1411020003 Lê Nhật  Tân 24/02/1996 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
54 T14A.ÔTÔ 1411020017 Nguyễn Kim  Tân 25/03/1995 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
55 TC-ÔTÔ3-12A 12T2023102 Nguyễn Hữu  Nhật 08/02/1994 Nam 2 Ảnh 3x4 (ảnh mới, mặc áo sơ mi trắng).
56 TC-ÔTÔ3-12A 12T2023118 Đoàn Từ  Thức 19/07/1994 Nam 2 Ảnh 3x4 (ảnh mới, mặc áo sơ mi trắng).
               
            Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 11 năm 2016
              Trường Phòng Đào Tạo
              (Đã ký)
              ThS. Đoàn Văn Hai

 

 Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 14639834
Số Online : 26