Đang tải dữ liệu ...
Tập thể Cán bộ - Giảng viên - Công nhân viên và sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM tích cực lập thành tích chào mừng 40 năm truyền thống Trường (09.12.1977- 09.12.2017)
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 (XÉT HỌC BẠ)
21/07/2016  - 1.797 lượt

 

Thí sinh có nộp bì thư thì nhà trường sẽ chuyển giấy báo nhập học qua đường bưu điện, Thí sinh không nộp bì thư thì đến nhận giấy báo nhập học tại trường.

Thí sinh trung tuyển nhập học từ ngày  Từ ngày 20/07/2016 đến hết ngày 31/07/2016:

Lưu ý: Thí sinh không nhận được giấy báo nhập học cũng đến trường làm thủ tục nhập học đúng thời gian quy định.

Thí sinh click vào đây để xem hướng dẫn thủ tục nhập học

 

ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI                    
MÃ TRƯỜNG: CGT                    
                             
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2016-2017 (ĐỢT 1)
(XÉT THEO HỌC BẠ)

  

Số TT Mã ngành Họ và tên Số CMND Ngày sinh Giới tính Mã tỉnh Mã huyện Khu vực Đối tượng Khối Tổng điểm TB Tổng điểm TB+ĐT+KV Xếp loại rèn luyện
1 C340101 Huỳnh Thị Minh Anh 264478735 08/04/1997 Nữ 45 01 3   A00 21.8 21.8 Tốt
2 C340101 Nguyễn Hoàng Bửu   31/10/1995 Nam 02 22 2   A00 23.8 24.3 Tốt
3 C340101 Nguyễn Minh Cần 312341670 24/12/1997 Nam 53 03 2NT   A00 18.4 19.4 Tốt
4 C340101 Lâm Thị Mỹ Duyên 264473327 15/09/1996 Nữ 45 06 2   A00 18.3 18.8 Tốt
5 C340101 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 221447148 15/11/1997 Nữ 39 07 2   D01 20.5 21.0 Tốt
6 C340101 Đàm Thị Hằng 194577394 16/04/1995 Nữ 31 04 1   A00 18.7 20.2 Tốt
7 C340101 Nguyễn Đăng Khoa 301603766 03/05/1997 Nam 49 04 2NT   D01 16.2 17.2 Tốt
8 C340101 Lê Minh Mẫn 291089692 08/04/1995 Nam 46 05 2NT   A00 16.5 17.5 Tốt
9 C340101 Ngô Đức Minh 025500436 29/08/1996 Nam 01 01 3   A01 21.8 21.8 Tốt
10 C340101 Nguyễn Thụy Hồng Nhung 025766815 10/10/1997 Nữ 02 22 2   A00 18.3 18.8 Tốt
11 C340101 Lư Gia Quân 025246029 03/09/1995 Nữ 02 11 3 06 A00 21.6 22.6 Tốt
12 C340101 Nguyễn Văn Sơn 072095000639 14/08/1995 Nam 46 05 2NT   A00 18.8 19.8 Tốt
13 C340101 Bình Diễm Trang 261341904 18/04/1994 Nữ 47 02 2NT 01 A00 18.7 21.7 Tốt
14 C340101 Trần Văn Trung 272732703 17/08/1997 Nam 48 07 1   A01 18.1 19.6 Tốt
15 C340101 Lục Kim Tuyền 341856978 20/09/1996 Nữ 50 01 2NT   A00 20.5 21.5 Tốt
16 C340101 Nguyễn Nhật Vương 212280206 03/05/1997 Nam 35 07 2NT   A00 21.1 22.1 Tốt
17 C340301 Nguyễn Trần Nguyệt Châu 025599183 24/09/1997 Nữ 02 14 3   A00 20.6 20.6 Tốt
18 C340301 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 024901616 27/08/1993 Nữ 02 22 2   A00 21.7 22.2 Tốt
19 C340301 Đặng Thị Thùy Dương 025759967 20/07/1996 Nữ 02 21 2   A00 26.8 27.3 Tốt
20 C340301 Nguyễn Thị Diệu Hiền 212719000 30/05/1997 Nữ 35 06 2NT   C01 17.2 18.2 Khá
21 C340301 Trần Thị Xuân Hoàng 264493215 25/06/1997 Nữ 45 03 2NT   D01 18.9 19.9 Tốt
22 C340301 Lữ Trần Kim Ngân 301589616 26/07/1997 Nữ 49 09 2NT   A00 20.8 21.8 Tốt
23 C340301 Đào Thị Ngọc 000125764514 12/02/1997 Nữ 19 07 2NT   A00 22.7 23.7 Tốt
24 C340301 Lê Thị Ái Nhân 215395430 17/12/1997 Nữ 37 03 2NT   A00 16.5 17.5 Khá
25 C340301 Đặng Ngọc Thanh 301624105 18/08/1997 Nam 49 11 2NT   A00 20.7 21.7 Khá
26 C340301 Phạm Đan Thùy 371614878 02/06/1995 Nữ 54 05 2   A00 23.6 24.1 Tốt
27 C340301 Phạm Nguyễn Khánh Trâm 025633405 28/11/1997 Nữ 02 12 3   C01 20.1 20.1 Tốt
28 C340301 Lê Thanh Trúc Vi 352273400 11/01/1996 Nữ 51 02 2   A00 20.0 20.5 Tốt
29 C480202 Nguyễn Phúc Minh 341779312 21/03/1995 Nam 50 01 3   D01 16.5 16.5 Khá
30 C480202 Võ Văn Sum 321519489 26/09/1994 Nam 56 07 2NT   A00 22.7 23.7 Khá
31 C480202 Phạm Đức Thịnh 272424929 21/04/1996 Nam 48 03 2   A00 16.8 17.3 Tốt
32 C510102 Huỳnh Ngọc Đại 301587049 08/07/1996 Nam 49 01 2   A00 21.7 22.2 Tốt
33 C510102 Nguyễn Khắc Tâm 291193527 01/09/1997 Nam 46 05 2   A00 18.4 18.9 Khá
34 C510102 Trần Văn Tấn 245329779 15/05/1996 Nam 63 01 3   A00 22.0 22.0 Khá
35 C510102 Đồng Diên Thạch 261203146 06/05/1992 Nam 47 03 1 01 A00 16.5 20.0 Tốt
36 C510102 Võ Tá Thái 221447548 17/11/1997 Nam 39 01 2   A00 20.5 21.0 Tốt
37 C510102 Trịnh Trần Trung Tiến 250988184 23/11/1995 Nam 42 02 3   C01 21.0 21.0 Tốt
38 C510103 Trần Quốc Toàn 225669327 06/06/1995 Nam 41 03 2   A00 15.9 16.4 Khá
39 C510102 Sơn Minh Trí 385770077 28/06/1996 Nam 60 06 1 01 A00 21.4 24.9 Tốt
40 C510102 Nguyễn Hoàng Vinh 381643079 1992 Nam 61 05 2NT   C01 13.7 14.7 Khá
41 C510103 Nguyễn Thành Công 285505998 10/08/1994 Nam 43 11 1   A00 24.9 26.4 Tốt
42 C510103 Lại Văn Cường 174619371 03/04/1995 Nam 52 01 2   A00 20.7 21.2 Khá
43 C510103 Ngô Công Hào 025546503 18/10/1997 Nam 02 13 3   D01 13.5 13.5 Khá
44 C510103 Ngô Đình Nguyên 264502048 18/10/1997 Nam 45 01 2   D01 21.0 21.5 Tốt
45 C510103 Huỳnh Trung Phú 205909095 20/09/1997 Nam 34 01 3   A00 21.1 21.1 Tốt
46 C510103 Nguyễn Quốc Sơn 215396515 09/11/1997 Nam 37 01 2   D01 19.0 19.5 Tốt
47 C510103 Dương Văn Tài 371777161 25/05/1996 Nam 54 05 2NT 06 A00 23.8 25.8 Tốt
48 C510205 Nguyễn Hồng Ân 215334476 27/11/1996 Nam 37 01 2   A00 18.8 19.3 Tốt
49 C510205 Nguyễn Brazin 291144881 22/02/1996 Nam 46 08 3   A00 20.0 20.0 Tốt
50 C510205 Nguyễn Minh Hoàng 025434872 16/01/1997 Nam 02 04 3   A00 18.5 18.5 Khá
51 C510205 Nguyễn Đình Khắc Huân 024857848 09/11/1993 Nam 02 10 3   A01 16.7 16.7 Tốt
52 C510205 Nguyễn Văn Lập 341711736 04/10/1995 Nam 50 12 1   A00 24.0 25.5 Tốt
53 C510205 Đào Văn Lợi 025458064 05/07/1996 Nam 02 13 3   A00 19.1 19.1 Tốt
54 C510205 Trịnh Minh Phúc 312260867 08/07/1996 Nam 53 07 2   A01 19.0 19.5 Tốt
55 C510205 Nguyễn Ngọc Thịnh 025520318 22/11/1996 Nam 02 08 3   C01 19.3 19.3 Tốt
56 C510205 Trần Duy Tiến 285575841 16/05/1997 Nam 43 05 2NT   A00 20.1 21.1 Khá
57 C510205 Trần Đức Trọng 025612370 02/07/1997 Nam 02 21 2   C01 18.1 18.6 Tốt
58 C510205 Phạm Bảo Trung 251020769 22/10/1997 Nam 42 03 1   A00 18.8 20.3 Tốt
59 C510205 Võ Thành Vinh 025266548 23/12/1993 Nam 02 24 2 03 A00 16.4 18.9 Khá
60 C510205 Lê Quốc Vương 025259912 16/06/1995 Nam 02 12 3   A00 15.4 15.4 Khá
61 C510205 Vũ Văn Xuyên 164607058 20/11/1997 Nam 27 08 2NT   D01 18.1 19.1 Tốt
62 C840101 Võ Xuân Hậu 261065031 19/03/1987 Nam 02 14 2NT   A00 20.9 21.9 Tốt
63 C840101 Bùi Văn Huy 273501744 16/05/1996 Nam 52 04 2NT   A00 18.7 19.7 Tốt
64 C840101 Nguyễn Hoàng Khương 281065361 09/10/1995 Nam 44 06 2NT   A00 20.3 21.3 Tốt
65 C840101 Nguyễn Dương Phước Nguyên 024266144 21/05/1989 Nam 02 21 2   D01 21.7 22.2 Tốt
66 C840101 Trương Tấn Phát 215368411 25/09/1996 Nam 37 09 1   C01 15.8 17.3 Tốt
67 C840101 Phạm Thành Trung 025216491 02/10/1994 Nam 02 04 3   A00 19.2 19.2 Khá

 

 

 

 

 Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 14538383
Số Online : 27