Đang tải dữ liệu ...
Thời Khóa Biểu Học Giáo Dục Quốc Phòng Năm 2015
21/07/2015  - 6.542 lượt

LỊCH GIẢNG MÔN HỌC GIÁO DỤC QP- AN

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM

Năm học 2014 – 2015(K14)

I.    Một số điểm cần lưu ý:

    -Thời gian học từ ngày 27/07/2015 đến ngày 22/08/2015 tại trường ĐHLĐ&XH

    -Học phần I: Từ bài 1 đến bài 7, Học lý thuyết tại giảng đường.

   - Học phần II: Từ bài 8 đến bài 15, Học lý thuyết tại giảng đường.

    -Học phần III: Từ bài 16 đến bài 27.

       + Bài 16: Đội ngũ; Bài 17: Bản đồ; Bài 18: Cứu thương; Bài 19: Súng BB; Bài 20: Thuốc nổ; Bài 21: Vũ khí hủy diệt; Bài 22: Lý thuyết bắn ;Bài 23: Từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự ; Bài 24 đến Bài 27: Bắn súng AK.

       + Các bài giảng lý thuyết tại giảng đường là: B 17 ; B 20 ; B 21; B 22 ; B 23: B18+B19 (có 5 tiết LT và 5 tiết TH )

       + Các bài còn lại thực hành tại sân bãi: B 16 ; B 24 ; B 25 ; B 26 ; B 27.

    -Sử dụng các phòng học: P01/B4  ; P02/B4; P03/B4  ; HTA1.

    -Sử dụng sân bãi học thực hành: Sân Bóng đá ; Sân Bóng chuyền ; Sân cỏ khu nhà  B1+B2 ; Nhà thi đấu Đa năng.

    -Sáng học từ 7h30, chiều học từ 13h30.

    -SV mặc đồng phục ,đi giầy, lễ tiết, tác phong đúng quy định ( có qui định cụ thể phổ biến trong buổi học đầu tiên)

II.   Tổ chức lớp học:

      Tổng số :

     - SV CĐCQ: 911 SV -  K2014 và 22 SV học lại. Tổ  chức thành 06 lớp Lý thuyết (Lớp 1; 2; 3:4:5;6) và 18 lớp Thực hành.

     - SV CĐN  :       31 SV –K2014. Ghép vào lớp 6 học phần lý thuyết , phần thưc hành ghép vào lớp 7 hệ trung cấp (Thể hiện trên lịch ).

     - SV TCCN :      85 SV –K2014.Tổ chức thành 01 lớp (01 lớp lý thuyết và 01 lớp thực hành + 01 lớp thực hành CĐN)

- Tổ chức thi: Học phần I + II thi trắc nghiệm lý thuyết trên máy  vi tính. Sáng ngày 17/08/2015THI HPI.

     Sáng ngày 18/08/2015 THI HPII ( có lịch thi riêng của PĐT ).Thi L2 HPI+II vào sáng ngày 22/08/2015

     Học phần III thi thực hành (vào các buổi đã thể hiện trong lịch trong đó có cả thi lần 2 )

- Tổ chức khai giảng khóa học từ: 7h00 đến 8h00 ngày 27/07/20015 tại sân cỏ trước nhà B2+B3. Do tổ GDQP- AN tổ chức.

 

-         DANH SÁCH PHÂN LỚP Cụ thể như sau:

-          

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp6

Lớp7

LT

TH

LT

TH

LT

TH

LT

TH

LT

TH

LT

TH

LT

TH

OTO2

OTO3

OTO4

L1A

 

KTĐ 1

KTĐ 2

KTĐ 3

L2A

 

OTO1

CĐ 3

VT

L3A

 

TĐH 1

CĐ 1

CĐ2

TH

L4A

 

QT1

QT2

KT

L5A

 

XD1

XD2

+CĐ nghề

(Học phần LT)

L6A

Các lớpTCCN

 

 

L7A

L1B

 

L2B

 

L3B

 

L4B

 

L5B

 

L6B

 

L7B

 

L1C

 

L2C

 

L3C

 

L4C

 

L5C

 

L6C

159

159

160

163

159

 

146+ 31CĐN học phần LT

 

88TCCN+31CĐN học phầnTH

-        

                                                                                    (Có lịch học kèm theo)

 

                  Liên hệ giải quyết công việc:

                  Thầy Thắng: ĐT 098.228.3811098.228.3811( Tổ Trưởng GDQP-AN )

                  Thầy Phi     : ĐT 091.891.3279091.891.3279 ( Tổ GDQP-AN ) phidoanxuan@gmail.com

 

 

Tuần 1:

 

 

Lớp

Thứ 2

27/08/2015

Thứ 3

28/0672015

Thứ 4

29/07/2015

Thứ 5

30/07/2015

Thứ 6

31/07/2015

Thứ 7

01/08/2015

CN

02/08/2015

s

C

s

c

s

C

s

c

s

c

s

c

s

C

 

1

(159)

 

B.1+2

T.Thắng

HTA1

B.2

T.Thắng

HTA1

B.22

T.Thắng

HTA1

B.16

T.Anh

T.Vui

T.Thắng

Sân bóng

 

B.3

T.Thắng

HTA1

B.24

T.Vui

T.Anh

T.Thắng

Sân bóng

B.4

T.Thắng

HTA1

B.4

T.Thắng

HTA1

B.5

T.Thắng

HTA1

B.6

T.Thắng

HTA1

B.25

T.Vui

T.Thắng

T.Anh

Sân bóng

 

 

2

(159)

 

 

B.1+2

     T.Phi

P03/B4

 

B.2

     T.Phi

P03/B4

 

B.3

T.Phi

P03/B4

 

B.22

     T.Phi

P03/B4

 

B.4

     T.Phi

P03/B4

 

B.4

T.Phi

P03/B4

 

B.16

T.Hồng

T.Lộc

T.Cương

Sân bóng

B.5

T.Phi

P03/B4

B.6

T.Phi

P03/B4

B.6+7

T.Phi

P03/B4

B.18+19

T.Hồng

P02/B4

 

 

3

(160)

B1+B2

T.Khánh

P01/B4

B16

T.Vui

T.Anh

T.Cương

Sân bóng

B.2

T.Hồng

P02/B4

B18+B19

T.Hồng

P02/B4

B.22

T.Thắng

HTA1

 

B3

T.Phi

P03/B4

B4

T.Phi

P03/B4

B.24

T.Vui

T.Anh

T.Cương

Sân bóng

B4

T.Khánh

P02/B4

B5

T.Khánh

P02/B4

B6

T.Khánh

P01/B4

 

 

4

(163)

B16

T.Vui

T.Anh

T.Cương

Sân bóng

B1+2

T.Khánh

P01/B4

B2

T.Khánh

P01/B4

B18+19

T.Khánh

P01/B4

 

B3

T.Hồng

P01/B4

B22

T.Hồng

HTA1

B4

T.Khánh

P01/B4

B4

T.Khánh

P02/B4

B.24

T.Vui

T.Anh

T.Cương

Sân bóng

B5

T.Vui

P01B4

 

B.6

T.Phi

P03/B4

 

 

5

(159)

B1+B2

T.Hồng

P102B4

B.2

T.Hồng

P02B4

 

B18+B19

T.Vui

P101B3

 

B.22

T.Lộc

P101B3

B.24

T.Vui

T.Anh

T.Cương

Sân bóng

B.18+19

T.Anh

T.Vui

T.Lộc

Sân bóng

B3

T.Khánh

P02/B4

 

B.4

T.Hồng

P01B4

B.4

T.Hồng

P01B4

 

 

B.25

T.Thắng

T.Phi

T.Vui

Sân bóng

 

6

1146 + 31CĐN học LT

B1+B2

T.Lộc

P101B3

B.2

T.Lộc

P101B3

B18+B19

TLộc.

P104B3

 

B.18+19

T.Khánh

T.Hồng

T.Lộc

Sân bóng

B.22

T.Khánh

P02/B4

 

B.24

T.Vui

T.Anh

T.Cường

Sân bóng

 

 

B3

T.Hồng

P104B3

 

 

B.25

T.Thắng

T.Phi

T.Anh

Sân bóng

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 2:

 

 

Lớp

Thứ 2

03/08/2015

Thứ 3

04/08/2015

Thứ 4

05/08/2015

Thứ 5

06/08/2015

Thứ 6

07/08/2015

Thứ 7

08/08/2015

CN

09/08/2015

s

c

S

c

s

c

s

c

s

c

s

c

s

c

 

1

(159)

 

B.6+7

T.Thắng

HTA1

B.7

T.Thắng

HTA1

B.8

T.Thắng

HTA1

B.9+10

T.Thắng

HTA1

B.26

T.Vui

T.Anh

T.Cương

Sân bóng

 

B.11

T.Vui

HTA1

B.12

T.Thắng

HTA1

B.13

T.Thắng

HTA1

B.18+19

T.Khánh

P02/B4

B.18+19

T.Vui

T.Anh

T.Cương

Sân bóng

B.14+15

T.Thắng

HTA1

 

 

2

(159)

 

B.24

T.Vui

T.Anh

T.Cương

Sân bóng

B.7

T.Phi

P03/B4

B.8

T.Phi

P03/B4

B.9+10

T.Vui

P02/B4

 

B.11

T.Phi

P03/B4

 

B.25

T.Thắng

T.Anh

T.Cương

  Sân bóng

B.12

T.Phi

P03/B4

B.13

T.Phi

P03/B4

 

B.14+15

T.Phi

P03/B4

 

 

 

 

 

3

(160)

B6+7

T.Phi

P03/B4

B.25

T.Vui

T.Anh

T.Cương

Sân bóng

B7

T.Khánh

P01/B4

B8

T.Phi

P03/B4

 

B9+10

T.Khánh

P01/B4

B11

T.Vui

P01/B4

 

B.26

T.Vui

T.Anh

T. Cương

Sân bóng

B12

T.Phi

P03/B4

B17

T.Thắng

HTA1

 

B13

T.Khánh

P02/B4

B21

T.Khánh

P02