Đang tải dữ liệu ...
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2019, "Tập thể Cán bộ, công chức, viên chức Trường Cao đẵng Giao thông vận tải nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật"
Thông báo đăng ký học phần HK2 - Năm học 2019-2020
25/11/2019  - 307 lượt

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                       

              Số:     1155     /TB-TCĐGTVT              Tp. Hồ Chí Minh, ngày  25  tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học lại và cải thiện ở Học kỳ 2
Năm học 2019 - 2020)

I.         Thời gian và hình thức đăng ký:

1.        Đợt 1: Đăng ký chính thức

-        Thời gian: Từ lúc 8 giờ 00 ngày 03/12/2019 ÷ 16 giờ 00 ngày 13/12/2019

-        Hình thức: Trực tuyến trên trang web www.regist.hcmct.edu.vn

2.        Đợt 2: Đăng ký điều chỉnh, bổ sung

-        Thời gian: Từ lúc 8 giờ 00 ngày 16/12/2019 ÷ 16 giờ 00 ngày 22/12/2019

-        Hình thức: Trực tuyến trên trang web www.regist.hcmct.edu.vn hoặc trực tiếp tại Phòng Đào Tạo – Cơ sở 1.

II.     Đối tượng đăng ký:

Dành cho sinh viên đang theo học các lớp khóa C14A, C15A, C16A, C17A, C18A, C19A.

III.  Thời gian, phương thức và địa điểm đóng học phí đóng học phí:

1.   Thời gian: Từ ngày 23/12/2019 ÷ 10/01/2020

Sau thời hạn đóng học phí này, nếu sinh viên nào còn nợ học phí (Bao gồm học phí còn nợ ở học kỳ trước và học phí học kỳ hiện tại + học phí đăng ký học lại chưa đóng) à Nhà trường sẽ hủy kết quả đăng ký học phần (không giải quyết bất kỳ trường hợp nào sai quy định).

2.   Phương thức và địa điểm đóng học phí:

Thực hiện theo thông báo số 1153/TB-TCĐGTVT, ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải về việc thu học phí học kỳ, học lại, học cải thiện học kỳ 2 năm học 2019-2020:

v  Nộp học phí qua hệ thống ngân hàng:

Sinh viên (hoặc người nhà sinh viên) chủ động đóng học phí vào tài khoản chuyên thu của Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn – Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn theo hình thức nộp qua hệ thống Billpayment, tiền mặt hoặc chuyển khoản tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Các phòng giao dịch, chi nhánh trên toàn quốc) hoặc tại bất kỳ ngân hàng nào (Xem chi tiết hướng dẫn nộp học phí qua ngân hàng). Thông tin tài khoản thu phí:

-         Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải

-         Số tài khoản: 1900201449366

-         Ngân hàng: Tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn

ü  Lưu ý: Sinh viên khi nộp học phí qua ngân hàng cần ghi rõ các thông tin sau: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên, kỳ nộp học phí. Giữ biên lai của ngân hàng để đối chiếu với nhà trường trong trường hợp có yêu cầu. Sau thời gian thu học phí, sinh viên có nhu cầu đổi biên lai thu phí của nhà trường liên hệ trực tiếp phòng TCKT tại cơ sở 1. Khi đổi biên lai sinh viên mang theo chứng từ ngân hàng.

v  Nộp học phí trực tiếp tại trường:

-         Tại cơ sở 1: Sinh viên đóng học phí bằng tiền mặt trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán cơ sở 1 trong suốt thời gian thu – Địa chỉ: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

-         Tại cơ sở 3: Sinh viên đóng học phí bằng tiền mặt trực tiếp tại phòng thu từ ngày 06/01/2020 đến hết ngày 07/01/2020. Thời gian làm việc: Sáng từ 7h45’ đến 11h30’, chiều từ 13h00 đến 15h15’ – Địa chỉ: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                           

 

                                                                                                     (đã ký)

                                                                                                           

                                                                                       ThS. Hoàng Hoài NamCác thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 17234705
Số Online : 30