Đang tải dữ liệu ...
Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2019-2020 Đợt 2 Cập Nhật Ngày 05-08-2019
05/08/2019  - 864 lượt

Hạn chót làm thủ tục nhập học là ngày 12/08/2019

Thí sinh Click vào đây để xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học. 

 http://hcmct.edu.vn/Default.aspx?tabid=1016&Page2045=Detail&itemid=7599

 

 

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển
Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2019-2020 (Đợt 2) - Cập nhật chiều ngày 05-08-2019
Họ và tên Ngày sinh CMND Kết quả
Đặng Văn An 15/08/2001 215557463 Trúng tuyển NV1
Lê Trần An 29/12/2001 221495099 Trúng tuyển NV1
Lê Văn An 16/08/2001 231389557 Trúng tuyển NV1
Phạm Duy An 17/03/2001 312444335 Trúng tuyển NV1
Phan Trần Văn An 16/10/2001 212437285 Trúng tuyển NV1
Dương Vũ Bảo Ân 25/02/2000 371932624 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Ân 08/05/2001 072201005848 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Ân 25/02/2001 312534593 Trúng tuyển NV1
Bùi Nam Anh 27/01/2001 038201011194 Trúng tuyển NV1
Lê Hoàng Anh 21/06/2001 301758487 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đình Duy Anh 29/09/2001 271842754 Trúng tuyển NV1
Phạm Hoàng Tú Anh 14/02/2001 352386613 Trúng tuyển NV1
Cao Ngọc Ánh 29/11/2001 281261208 Trúng tuyển NV1
Lê Duy Ánh 27/02/2001 285653770 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hải Âu 08/08/2000 342032937 Trúng tuyển NV1
Cao Bách 08/12/2001 212587364 Trúng tuyển NV1
Phạm Trọng Bằng 03/07/2001 245398761 Trúng tuyển NV1
Cao Phú Gia Bảo 01/04/2000 026010412 Trúng tuyển NV1
Hồ Ngọc Bảo 26/08/2001 072201002377 Trúng tuyển NV1
Lê Thái Thiên Bảo 14/02/2001 251198927 Trúng tuyển NV1
Nguyên Duy Bảo 19/10/2001 312585509 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Bảo 02/06/2001 261424935 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Huỳnh Đức Bảo 25/01/2001 221525721 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phan Hoài Bảo 04/07/2001 371913370 Trúng tuyển NV1
Phạm Quốc Bảo 19/01/2001 251262697 Trúng tuyển NV1
Tạ Quốc Bảo 21/03/2001 215538098 Trúng tuyển NV1
Trần Tiểu Bảo 13/07/2001 241772930 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thế Bin 18/09/2001 272978987 Trúng tuyển NV1
Lê Thanh Bình 15/01/2001 092201005345 Trúng tuyển NV1
Lê Thanh Bình 29/11/2001 072201001974 Trúng tuyển NV1
Phan Văn Bình 12/10/2000 245391652 Trúng tuyển NV1
Võ An Bình 01/03/2001 241910417 Trúng tuyển NV1
Võ Tấn Bình 20/12/2001 079201009571 Trúng tuyển NV1
Vũ Văn Bình 10/06/2001 281356318 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Can 15/05/2001 2214942 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Cảnh 10/04/2001 321789829 Trúng tuyển NV1
Trương Quan Chánh 27/11/2001 321774325 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang Chiến 22/01/2001 261569356 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Chiến 19/09/2001 261621361 Trúng tuyển NV1
Phan Minh Chính 07/09/2001 225697782 Trúng tuyển NV1
Đặng Văn Chương 30/08/2001 215512954 Trúng tuyển NV1
Đặng Việt Chương 12/08/2001 212438409 Trúng tuyển NV1
Mai Thế Chuyển 15/06/1999 212588094 Trúng tuyển NV1
Trương Văn 19/10/2001 352544774 Trúng tuyển NV1
Bùi Quốc Công 24/08/2001 241919859 Trúng tuyển NV1
Đào Văn Công 22/04/2001 212434842 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Chí Công 21/05/2001 301758478 Trúng tuyển NV1
Trần Quốc Công 15/01/2000 215493900 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đại Cương 20/06/2000 261590850 Trúng tuyển NV1
Võ Văn Lộc Cương 28/01/2001 077201002000 Trúng tuyển NV1
Hoàng Mạnh Cường 07/06/2001 038201007305 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Cường 27/07/2001 212436303 Trúng tuyển NV1
Lê Thập Cửu 20/09/2001 241784358 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đại 13/12/2000 215520516 Trúng tuyển NV1
Lê Hoàng Đăng 12/09/2001 364205479 Trúng tuyển NV1
Tống Nhật Đăng 08/07/1999 264526856 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Thanh Danh 01/07/2001 301770134 Trúng tuyển NV1
Phan Thành Danh 26/12/2001 285802982 Trúng tuyển NV1
Đinh Cao Đạt 11/01/2001 285728251 Trúng tuyển NV1
Đỗ Minh Đạt 06/09/2001 072201006161 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Ngọc Đạt 30/09/1996 212574300 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Tấn Đạt 14/08/2000 245338666 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thành Đạt 18/09/2001 272907506 Trúng tuyển NV1
Lê Tấn Đạt 27/04/2001 000215530811 Trúng tuyển NV1
Lê Thành Đạt 06/08/2000 264550731 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Duy Đạt 16/05/2001 212583017 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lê Quốc Đạt 26/02/2000 072200004407 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Đạt 19/10/2001 241968361 Trúng tuyển NV1
Phan Xuân Đạt 30/07/2001 077201005728 Trúng tuyển NV1
Trần Bảo Đạt 18/01/2001 342018301 Trúng tuyển NV1
Trần Quốc Đạt 26/02/2001 241812923 Trúng tuyển NV1
Trần Thành Đạt 20/12/2001 312468664 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Đạt 05/12/1999 231317754 Trúng tuyển NV1
Võ Tấn Đạt 19/01/2001 321744932 Trúng tuyển NV1
Vũ Tiến Đạt 28/04/2001 251212064 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Đen 05/04/1998 301635603 Trúng tuyển NV1
Đinh Văn Diện 23/02/2001 241848019 Trúng tuyển NV1
Lê Tây Điệp 04/03/2001 231304393 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Diệu 19/11/2001 321716638 Trúng tuyển NV1
Phạm Huy Đỉnh 21/04/2001 385807419 Trúng tuyển NV1
Trần Cao Đỉnh 10/05/1982 281172960 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Công Định 12/09/2001 075201000479 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tuấn Định 06/08/2001 072201007495 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lê Đoan 03/06/2001 215543395 Trúng tuyển NV1
Đỗ Nguyễn Trường Đông 15/02/1997 291189135 Trúng tuyển NV1
Trần Duy Đông 29/11/2001 082201000179 Trúng tuyển NV1
Võ Ngọc 19/04/2000 072200003066 Trúng tuyển NV1
Hà Minh Dự 07/06/2001 341977543 Trúng tuyển NV1
Võ Đình Đủ 04/11/2001 212434910 Trúng tuyển NV1
Bùi Minh Đức 01/11/2001 385815350 Trúng tuyển NV1
Lê Huỳnh Đức 07/06/2001 187879670 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Hoài Đức 31/01/2001 077201004715 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trần Tài Đức 20/03/2000 312465818 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Đức 24/06/2001 241930908 Trúng tuyển NV1
Trần Gia Đức 28/10/2001 215534290 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Đức 04/01/2001 272736494 Trúng tuyển NV1
Đinh Thanh Dũng 05/09/2001 261587207 Trúng tuyển NV1
Đoàn Văn Dũng 12/05/2001 231308747 Trúng tuyển NV1
Hoàng Anh Dũng 19/03/2001   Trúng tuyển NV1
Lê Văn Dũng 09/04/2001 233306666 Trúng tuyển NV1
Ngô Quốc Dũng 07/08/2001 079201018211 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Anh Dũng 01/08/2001 215557856 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Viết Dũng 16/01/1999 241626833 Trúng tuyển NV1
Phương Quang Dũng 09/02/2001 371913839 Trúng tuyển NV1
Thạch Quang Dũng 29/06/2001 385866982 Trúng tuyển NV1
Bao Việt Đúng 10/10/2001 381964870 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Dương 16/02/2001 241773513 Trúng tuyển NV1
Trương Đại Dương 01/01/2001 038201009880 Trúng tuyển NV1
Đoàn Minh Duy 07/04/2001 301736044 Trúng tuyển NV1
Hoàng Đặng Thế Duy 14/01/2001 261582190 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Quang Duy 04/08/2001 215557435 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Duy 12/11/2000 301830553 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Khánh Duy 17/07/2001 301766585 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Nhật Duy 08/11/2001 342083846 Trúng tuyển NV1
Phạm Khánh Duy 20/12/2001 335016210 Trúng tuyển NV1
Phạm Thanh Duy 09/04/2001 261583811 Trúng tuyển NV1
Phan Ngọc Duy 15/10/2001 251219064 Trúng tuyển NV1
Trần Khánh Duy 30/06/2001 342002974 Trúng tuyển NV1
Trương Nguyễn Duy 11/08/2001 342015284 Trúng tuyển NV1
Vũ Trường Duy 05/11/2001 276004523 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Đặng Phương Duyên 25/07/2001 312462195 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Mỹ Duyên 03/01/2001 264554631 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Quỳnh Duyên 14/03/2001 221514488 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Hoàng Duyên 13/07/2001 312466018 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Khang Em 25/06/2001 371957771 Trúng tuyển NV1
Lê Trường Giang 28/02/2001 206332827 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Chung Giang 15/02/2001 096201000077 Trúng tuyển NV1
Trần Thanh Giang 23/10/2001 301764178 Trúng tuyển NV1
Trần Trường Giang 15/11/2001 79201017188 Trúng tuyển NV1
Đặng Văn Giàu 31/08/2001 241922910 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Giàu 27/11/1999 301702194 Trúng tuyển NV1
Ngô Thị Mỹ 28/09/2001 272904416 Trúng tuyển NV1
Trần Thị Cẩm 03/08/2000 026104324 Trúng tuyển NV1
Trần Văn 28/06/2001 241882236 Trúng tuyển NV1
Đoàn Thị Nhật Hạ 24/08/2001 079301029442 Trúng tuyển NV1
Bùi Chí Hải 16/06/2001 385863531 Trúng tuyển NV1
Mai Xuân Hải 14/12/2001 233300513 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Thành Hải 02/06/2001 215543875 Trúng tuyển NV1
Trần Chí Hải 17/03/2001 341976604 Trúng tuyển NV1
Trương Lý Tuấn Hải 11/09/2001 077201005107 Trúng tuyển NV1
Trương Ngọc Hải 04/01/2001 215529077 Trúng tuyển NV1
Võ Văn Ngọc Hải 24/03/2001 352537859 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Ngọc Hân 02/04/2001 331853872 Trúng tuyển NV1
Trương Thị Thu Hằng 08/06/2000 272978569 Trúng tuyển NV1
Bùi Tiến Hào 19/06/2001 331861318 Trúng tuyển NV1
Dương Chấn Hào 08/07/2001 079201020722 Trúng tuyển NV1
Hồ Phong Hào 20/06/2001 000215530237 Trúng tuyển NV1
Lê Hồng Hào 15/08/2001 215553075 Trúng tuyển NV1
Trương Văn Hào 26/04/2001 038201020046 Trúng tuyển NV1
Võ Phạm Nhật Hào 14/06/1999 264528330 Trúng tuyển NV1
Hồ Sỹ Hậu 23/06/2001 187810945 Trúng tuyển NV1
Lê Đức Hậu 14/04/2001 215556903 Trúng tuyển NV1
Mai Văn Hậu 04/08/2001 245387112 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Hậu 20/10/2001 261611130 Trúng tuyển NV1
Trần Dương Hậu 18/06/2001 212885663 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Văn Quốc Hiên 28/08/2001 212883964 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Hiền 12/05/2001 331888191 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Diệu Hiền 20/04/2000 272725823 Trúng tuyển NV1
Trần Đình Hiền 11/02/2001 215557250 Trúng tuyển NV1
Văn Thị Xuân Hiền 15/04/2001 251292249 Trúng tuyển NV1
Lê Đức Hiển 06/08/2000 272850845 Trúng tuyển NV1
Bùi Thanh Hiệp 24/03/2001 241835964 Trúng tuyển NV1
Lê Tiến Hiệp 24/10/2000 231187922 Trúng tuyển NV1
Bùi Trọng Hiếu 13/01/2001 036201009240 Trúng tuyển NV1
Đặng Trung Hiếu 17/07/2001 342087563 Trúng tuyển NV1
Lê Thành Hiếu 15/09/2001 072201007612 Trúng tuyển NV1
Ngô Minh Hiếu 18/01/2001 285574680 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Huy Hiếu 04/07/2001 125947086 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Hiếu 13/01/2001 272772534 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Hiếu 11/01/2001 261562123 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Minh Hiếu 26/02/2001 79301008312 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang Hiếu 25/10/2001 0369964384 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Hiếu 14/12/2001 285814253 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Hiếu 27/12/2001 245389533 Trúng tuyển NV1
Trần Trọng Hiếu 21/07/2001 095201000042 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Hiếu 03/10/2001 215549436 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Hiếu 19/01/2001 125922407 Trúng tuyển NV1
Đặng Văn Hiệu 19/06/2000 241922176 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Ái Hoa 21/01/2001 215534602 Trúng tuyển NV1
Võ Đăng Hoà 01/11/2001 285846424 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Hóa 25/10/2001 312518072 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thái Hòa 27/04/2001 072201005006 Trúng tuyển NV1
Phan Việt Thái Hòa 03/07/2001 321617835 Trúng tuyển NV1
Đặng Minh Họa 24/03/2001 221487708 Trúng tuyển NV1
Lê Tuấn Hoài 14/01/2000 352513842 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thanh Hoài 13/08/2001 272908951 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Hoan 12/02/2001 215530041 Trúng tuyển NV1
Đặng Việt Hoàng 16/02/2001 215512918 Trúng tuyển NV1
Lê Thiêm Hoàng 14/05/2001 281252612 Trúng tuyển NV1
Phan Đình Hoàng 29/09/1999 272752684 Trúng tuyển NV1
Phan Minh Hoàng 02/04/2001 285837217 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Hoàng 20/02/2001 276006362 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thái Học 13/07/2001 341998692 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Hội 26/07/2001 221476469 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Tuyết Huê 14/05/2001 079301006573 Trúng tuyển NV1
Chúc Bá Việt Hùng 22/09/2000 038200021264 Trúng tuyển NV1
Hoàng Minh Hùng 10/04/2001 285755664 Trúng tuyển NV1
Lê Đình Hùng 23/10/2001 241812350 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Hùng 24/02/2001 184371517 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Hùng 28/08/2001 312466298 Trúng tuyển NV1
Hà Huỳnh Hưng 11/10/2001 321775176 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Chấn Hưng 26/12/2037 261657255 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thái Hưng 09/09/2001 079201024644 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Việt Hưng 28/12/2001 241920751 Trúng tuyển NV1
Dương Thị Thu Hương 28/05/2001 212589926 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Diễm Hương 01/06/2001 301752710 Trúng tuyển NV1
Võ Văn Hữu 06/03/2001 215534824 Trúng tuyển NV1
Bạch Hoàng Huy 14/06/2001 331895476 Trúng tuyển NV1
Cao Nguyễn Gia Huy 02/09/2001 079201003704 Trúng tuyển NV1
Châu Hạo Huy 27/11/2001 385870629 Trúng tuyển NV1
Hồ Hoàng Huy 07/06/2001 251198964 Trúng tuyển NV1
Lê Đặng Phước Huy 26/03/2001 072201003489 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Huy 25/10/2000 264528398 Trúng tuyển NV1
Mai Quốc Huy 15/07/2001 079201017370 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đỗ Anh Huy 25/05/2001 264532962 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đức Hoàng Huy 11/06/2001 206214481 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Huy 01/11/1997 221466035 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang Huy 19/10/2001 312461859 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang Huy 24/04/2001 285884416 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Huy 27/06/2001 301775029 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thế Huy 19/10/2001 201582787 Trúng tuyển NV1
Phạm Hữu Huy 13/02/2001 225695246 Trúng tuyển NV1
Trần Đức Huy 18/06/2001 251238164 Trúng tuyển NV1
Trần Gia Huy 12/01/2001 215538976 Trúng tuyển NV1
Trương Thanh Huy 12/07/2001 312454840 Trúng tuyển NV1
Võ Đức Huy 16/08/1998 072098002510 Trúng tuyển NV1
Võ Quang Huy 26/09/2001 241784155 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lê Ngọc Huyền 16/03/2001 079301012774 Trúng tuyển NV1
Phan Thị Thanh Huyền 03/11/2001 251209387 Trúng tuyển NV1
Trần Thị Ngọc Huyền 18/01/2001 366369386 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Huỳnh 01/01/2001 352645149 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Hy 20/02/2001 079201029904 Trúng tuyển NV1
Trần Duy Kha 21/02/2001 072201006380 Trúng tuyển NV1
Võ Tuấn Kha 01/06/2001 000215508225 Trúng tuyển NV1
Phùng Tấn Khải 17/03/2001 312448680 Trúng tuyển NV1
Trần Quang Khải 22/11/2001 251249541 Trúng tuyển NV1
Trương Nguyễn Khải 02/07/2001 221521519 Trúng tuyển NV1
Đỗ Minh Khang 02/02/2002 251207578 Trúng tuyển NV1
Hồ Nguyễn Chí Khang 23/08/2001 072201002785 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thanh Khang 08/07/2000 342000393 Trúng tuyển NV1
Lê Dĩ Khang 06/10/2000 072200004651 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Khang 30/01/2001 215512449 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Triệu Khang 14/03/2001 352636645 Trúng tuyển NV1
Tô Phúc Khang 13/10/2001 261566152 Trúng tuyển NV1
Trần Duy Khang 20/08/2001 352572862 Trúng tuyển NV1
Phạm Khắc Khanh 30/09/2000 187945309 Trúng tuyển NV1
Đỗ Thiện Khánh 28/04/2001 079201024726 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Quốc Khánh 13/03/2001 215532277 Trúng tuyển NV1
Lê Duy Khánh 29/12/1999 301671478 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Duy Khánh 10/07/2001 272961366 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Khánh 08/05/2001 371952075 Trúng tuyển NV1
Trần Quốc Khánh 01/09/2001 072201001584 Trúng tuyển NV1
Thạch Sóc Khây 02/02/1993 331721071 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Khiêm 11/07/2001 215525799 Trúng tuyển NV1
Lại Minh Khoa 01/12/2000 0260545529 Trúng tuyển NV1
Lê Anh Khoa 17/12/2001 261564158 Trúng tuyển NV1
Lê Quang Đăng Khoa 07/07/2001 079201010953 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Anh Khoa 07/01/2001 312442931 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đăng Khoa 27/03/2001 034201009416 Trúng tuyển NV1
Trần Đăng Khoa 19/01/2001 264521051 Trúng tuyển NV1
Trần Đăng Khoa 30/08/2001 281319174 Trúng tuyển NV1
Trần Hữu Khoa 16/12/1998 251166543 Trúng tuyển NV1
Phùng Khắc Khôi 10/02/2001 215538639 Trúng tuyển NV1
Trần Nhật Khôi 30/06/2001 372029095 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Khương 12/02/2001 215534463 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Kiên 20/11/2001 212901268 Trúng tuyển NV1
Phan Chí Kiên 28/01/2001 381939781 Trúng tuyển NV1
Thái Tuấn Kiệt 20/09/2001 381977045 Trúng tuyển NV1
Trần Quang Kiệt 20/02/2001 212900594 Trúng tuyển NV1
Trịnh Thị Mỹ Kiều 16/02/2001 077301002826 Trúng tuyển NV1
Đặng Thị Ngọc Kim 07/01/2001 301784385 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Cảnh Kỳ 16/11/2001 251307061 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Kỳ 06/07/2001 312455711 Trúng tuyển NV1
Đặng Hoàng Lâm 10/01/2000 301772120 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Lâm 01/08/2001 261584349 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phượng Yến Lâm 27/06/2001 301783397 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Mỹ Lan 27/12/2001 285746957 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đăng 10/05/2001 251180912 Trúng tuyển NV1
Phạm Ngọc Lễ 30/06/2001 225721962 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Lên 08/01/2001 072201005925 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Bảo Liêm 12/11/2001 276006707 Trúng tuyển NV1
Võ Thanh Liêm 16/10/2001 215538112 Trúng tuyển NV1
Hà Quốc Liêu 11/10/2001 215547050 Trúng tuyển NV1
Đoàn Quang Linh 29/04/2001 272810413 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Duy Linh 06/09/2001 261566169 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Nguyễn Thanh Linh 19/05/2001 212845425 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Khánh Linh 09/08/2001 132398078 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Chí Linh 16/04/1999 385761691 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Chí Linh 19/05/2000 251163154 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đức Linh 12/01/2001 261567970 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Mai Linh 24/11/2001 0367972239 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Mỹ Linh 26/04/2001 215530058 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Trúc Linh 02/08/2001 312462158 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Linh 07/05/2000 321766200 Trúng tuyển NV1
Trần Xuân Linh 28/08/2001 212438298 Trúng tuyển NV1
Trương Quang Nhật Linh 14/10/2001 251250391 Trúng tuyển NV1
Võ Thanh Linh 10/10/2000 264530570 Trúng tuyển NV1
Trương Thị Bích Loan 03/01/2001 342066189 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Xuân Lộc 26/04/2001 285725940 Trúng tuyển NV1
Phạm Bảo Lộc 08/10/2001 231333080 Trúng tuyển NV1
Phạm Phúc Lộc 05/12/2000 079200004957 Trúng tuyển NV1
Thân Ngọc Lộc 14/12/2001 245462124 Trúng tuyển NV1
Phan Đức Lợi 22/05/2001 381957804 Trúng tuyển NV1
Phan Văn Lợi 24/01/2000 371846937 Trúng tuyển NV1
Đinh Hoàng Long 09/05/2001 272976332 Trúng tuyển NV1
Lưu Quang Long 27/08/2000 285728221 Trúng tuyển NV1
Ngưu Tùng Long 26/09/2000 285713378 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lê Gia Long 27/01/2001 079201017025 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Long 28/01/2001 261611098 Trúng tuyển NV1
Trần Phi Long 18/08/2001 272880998 Trúng tuyển NV1
Võ Thành Long 17/02/2001 212434615 Trúng tuyển NV1
Võ Xuân Long 28/11/2001 272833505 Trúng tuyển NV1
Vũ Mạnh Phi Long 08/02/2001 037201002895 Trúng tuyển NV1
Dương Thành Luân 08/05/2001 212887155 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Vũ Luân 18/09/2000 371896664 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Luân 15/07/2001 342043557 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Huy Luân 11/06/2001 212816403 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Luân 15/12/2000 301763105 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Luân 16/01/2001 341994773 Trúng tuyển NV1
Trương Minh Luân 06/11/2001 261552228 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Luận 13/01/2001 341943469 Trúng tuyển NV1
Bùi Thế Lực 06/05/2001 312440640 Trúng tuyển NV1
Trương Công Lực 17/07/2001 215536188 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Luyến 24/06/2001 241852671 Trúng tuyển NV1
Trần Công Luyến 11/03/2001 212438391 Trúng tuyển NV1
Võ Thị Cẫm Ly 02/11/2001 321766821 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Mai 13/02/2001 077301001139 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Mai 05/10/2001 187809639 Trúng tuyển NV1
Đinh Thế Mạnh 19/07/2001 079201007765 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Mạnh 17/12/2001 301758346 Trúng tuyển NV1
Nông Đức Mạnh 09/02/2001 285777884 Trúng tuyển NV1
Phạm Đức Mạnh 06/05/2001 231239418 Trúng tuyển NV1
Võ Quang Mạnh 08/11/2001 301822457 Trúng tuyển NV1
Dương Thị Mến 25/08/2001 241773727 Trúng tuyển NV1
Đặng Anh Minh 12/10/2000 251244604 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ảnh Nhật Minh 26/11/2001 79201022537 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đức Bình Minh 24/11/2001 241930907 Trúng tuyển NV1
Phạm Duy Minh 29/01/2001 231284917 Trúng tuyển NV1
Phan Tiến Minh 08/09/2001 037201002596 Trúng tuyển NV1
Trần Quang Minh 07/07/2001 075201000290 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Minh 24/12/2001 285694214 Trúng tuyển NV1
Trương Nhựt Minh 03/05/2001 301736626 Trúng tuyển NV1
Vũ Ngọc Minh 25/08/2001 272773800 Trúng tuyển NV1
Y Trường MLô 23/08/2001 241811985 Trúng tuyển NV1
Tô Thị Yến My 29/03/2001 261582403 Trúng tuyển NV1
Na 11/08/2001 241742502 Trúng tuyển NV1
Đặng Phương Nam 01/08/2000 285720642 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Duy Nam 21/11/2000 251159322 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Nhật Nam 18/04/2001 371913342 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phương Nam 03/02/2000 233303888 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Nam 05/09/2001 251207198 Trúng tuyển NV1
Phan Hoài Nam 16/05/2001 079201026895 Trúng tuyển NV1
Hồ Thị Kim Ngân 04/12/2001 312477175 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Võ Khánh Ngân 28/10/2001 079301021477 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Vũ Thi Ngân 24/08/2001 272820139 Trúng tuyển NV1
Phan Ngọc Thanh Ngân 05/04/2000 272733462 Trúng tuyển NV1
Đặng Trung Nghĩa 22/11/2001 072201006284 Trúng tuyển NV1
Đào Tấn Nghĩa 24/07/2001 312459365 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Nghĩa 30/04/2001 352549451 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trọng Nghĩa 01/06/2001 079201022350 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trọng Nghĩa 30/04/2001 272837279 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Nghĩa 23/08/2001 187862990 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Nghĩa 05/07/2001 285832977 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Nghĩa 21/05/1996 215401529 Trúng tuyển NV1
Vũ Quốc Nghĩa 22/03/2001 251275941 Trúng tuyển NV1
Trần Hữu Nghiệm 21/02/2001 215547608 Trúng tuyển NV1
Dương Lê Bảo Ngọc 25/09/2001 272803055 Trúng tuyển NV1
Lâm Viết Ngọc 05/12/2001 251284088 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Bảo Ngọc 08/04/2001 366360182 Trúng tuyển NV1
Phan Diệu Ngọc 07/06/2000 342027612 Trúng tuyển NV1
Đặng Nguyên 28/05/2001 264548470 Trúng tuyển NV1
Lâm Thanh Nguyên 06/09/2001 070201000017 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đình Nguyên 05/02/2001 072201000948 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Song Nguyên 24/08/2001 079201003389 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Nguyên 20/07/2001 215520642 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Hà Nguyên 10/02/2001 197416591 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tuấn Nam Nguyên 12/09/2001 241812455 Trúng tuyển NV1
Trần Công Nguyên 16/06/1997 245360330 Trúng tuyển NV1
Lương Nguyễn 04/03/2001 212815232 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Chí Nguyện 10/07/2000 381935124 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hồ Như Nguyệt 15/10/2001 221494485 Trúng tuyển NV1
Đỗ Thanh Nhàn 07/01/2001 215553247 Trúng tuyển NV1
Dương Thị Hồng Nhân 27/05/2001 215536122 Trúng tuyển NV1
Hoàng Trọng Nhân 18/07/2001 215520813 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thái Nhân 08/08/2001 212519027 Trúng tuyển NV1
Lê Hữu Nhân 27/04/2001 072201007534 Trúng tuyển NV1
Lê Trung Nhân 12/02/2001 385808443 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Chi Nhân 07/01/2001 385803874 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Nhân 15/12/2000 212487002 Trúng tuyển NV1
Phạm Khánh Nhân 10/07/2001 264521453 Trúng tuyển NV1
Lê Thịnh Nhất 25/11/2001 385866544 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Huỳnh Nhất 12/12/2001 221523804 Trúng tuyển NV1
Đoàn Ngọc Nhật 26/03/2001 285846070 Trúng tuyển NV1
Mai Thành Nhật 16/12/2001 241855547 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đỗ Nhật 04/11/2001 215520669 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Nhật 18/02/2001 251249184 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Nhật 28/01/2001 212587283 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Nhật 18/10/2000 245452079 Trúng tuyển NV1
Phan Long Nhật 29/06/2001 215634356 Trúng tuyển NV1
Phan Minh Nhật 03/07/2001 272941349 Trúng tuyển NV1
Lê Bùi Sỉ Nhi 09/12/2000 077300001230 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Nguyệt Nhi 18/10/2001 079301027341 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Kha Nhỉ 15/10/2001 072201007544 Trúng tuyển NV1
Dương Tâm Như 26/10/2001 051301000106 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Hà Như 15/05/2001 341938338 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Hồng Nhung 13/05/2001 285726212 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Trang Nhung 14/09/2001 187843248 Trúng tuyển NV1
Phan Thị Hồng Nhung 04/07/2001 225827479 Trúng tuyển NV1
Phan Minh Nhựt 13/09/2001 281243130 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Ninh 14/11/2001 251230551 Trúng tuyển NV1
Trương Phan Ngọc Pháp 19/04/2001 077201004095 Trúng tuyển NV1
Lê Tấn Phát 29/11/2001 321612701 Trúng tuyển NV1
Lưu Tấn Phát 02/09/2001 072201001977 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hồng Phát 05/01/2001 341968116 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Phát 18/06/2001 072201002900 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trọng Phát 01/09/2001 301783605 Trúng tuyển NV1
Phạm Tấn Phát 01/09/2001 301795672 Trúng tuyển NV1
Trần Tấn Phát 10/08/2001 321782513 Trúng tuyển NV1
Trương Vĩnh Phát 24/10/2001 215526699 Trúng tuyển NV1
Lâm Hà Phi 31/03/2001 215550870 Trúng tuyển NV1
Trần Viết Phi 06/10/2001 285800780 Trúng tuyển NV1
Sôm Sô Phone 16/11/2000 352473889 Trúng tuyển NV1
Dương Tiến Phong 16/09/2001 241897057 Trúng tuyển NV1
Nguyễ Thanh Phong 03/07/2001 312472160 Trúng tuyển NV1
Trần Thanh Phong 01/05/2001 251188913 Trúng tuyển NV1
Trương Duy Phong 19/09/2001 335022088 Trúng tuyển NV1
Đỗ Hoàng Phú 13/08/2000 072200000628 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Phú 09/04/2001 321773203 Trúng tuyển NV1
Trần Công Phú 23/03/2001 231260440 Trúng tuyển NV1
Trần Ngọc Phú 11/09/2001 077201003402 Trúng tuyển NV1
Trần Ngọc Phú 30/12/2001 261564500 Trúng tuyển NV1
Đặng Ngọc Phúc 05/01/2001 285844470 Trúng tuyển NV1
Hà Ngọc Phúc 04/05/2000 264526911 Trúng tuyển NV1
Hồ Tấn Phúc 07/09/2000 212813356 Trúng tuyển NV1
Lê Hữu Phúc 02/01/2001 038201017114 Trúng tuyển NV1
Lê Thanh Phúc 20/11/2001 215579223 Trúng tuyển NV1
Mai Trọng Phúc 03/02/2001 301773016 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Phúc 01/07/1997 2213445551 Trúng tuyển NV1
Trần Hồng Phúc 09/10/2013 077201000111 Trúng tuyển NV1
Trịnh Văn Phúc 01/01/2001 276001180 Trúng tuyển NV1
Trương Hoài Phúc 15/12/1999 079099012747 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Phục 16/05/2001 241903144 Trúng tuyển NV1
Bùi Tấn Phước 31/10/2001 212863569 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Khánh Phước 29/11/2001 212488333 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Kiến Phước 06/06/2001 079201031836 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Phước 05/01/2001 225694778 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Phước 20/02/2001 251245359 Trúng tuyển NV1
Phan Tấn Phước 07/10/2001 215530556 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Ngọc Phương 07/01/2001 261612402 Trúng tuyển NV1
Lê Tấn Hoàng Phương 28/10/2000 079200012397 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Kiều Phương 03/06/2001 321718499 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Phương 23/03/2001 038201011797 Trúng tuyển NV1
Trần Thanh Phương 01/06/1997 341874557 Trúng tuyển NV1
Trần Thị Trung Phương 18/05/2000 264528513 Trúng tuyển NV1
Trương Văn Phương 14/12/1999 285781828 Trúng tuyển NV1
Võ Thị Ngọc Phượng 10/11/2001 212901540 Trúng tuyển NV1
Lê Anh Quân 17/06/2001 245461043 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Quân 10/01/2001 079201006421 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Quân 24/05/2001 241913846 Trúng tuyển NV1
Trần Hồng Quân 29/05/2001 072201002150 Trúng tuyển NV1
Đặng Văn Quang 10/03/2001 245457323 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trần Vinh Quang 29/07/2001 07920119927 Trúng tuyển NV1
Phạm Đình Quang 26/11/2001 215570039 Trúng tuyển NV1
Trần Nho Quang 28/03/2001 184389900 Trúng tuyển NV1
Lê Ngọc Quí 07/01/2000 241771822 Trúng tuyển NV1
Kiều Minh Quốc 27/03/2001 212438394 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Anh Quốc 25/10/2000 215558016 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đỗ Thành Quốc 27/08/2001 215557595 Trúng tuyển NV1
Phan Phú Quốc 29/04/2001 221475012 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Quốc 17/05/2000 079200007160 Trúng tuyển NV1
Trương Kiến Quốc 01/09/2001 215570065 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đào Phú Quý 01/12/2001 342023858 Trúng tuyển NV1
Lương Khánh Quyền 20/11/2001 221597649 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Như Quỳnh 29/01/2001 221487772 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 02/04/2001 215553042 Trúng tuyển NV1
Lê Ngọc Sâm 26/11/2001 215529665 Trúng tuyển NV1
Đặng Thanh Sang 05/04/2001 301764286 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thanh Sang 25/12/2000 264542202 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Sang 08/05/2001 079201017631 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phước Sang 02/02/2001 301747045 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Sang 27/01/2001 072201000807 Trúng tuyển NV1
Trần Thanh Sang 18/04/2001 212893614 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Sin 19/03/2001 352709527 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Nhất Sinh 10/06/2001 212434501 Trúng tuyển NV1
Tô Minh Sinh 13/10/2001 221509311 Trúng tuyển NV1
Đinh Bảo Sơn 12/04/2001 079201006568 Trúng tuyển NV1
Đỗ Hoàng Sơn 23/01/2001 245454186 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Ngọc Sơn 13/10/2001 321620859 Trúng tuyển NV1
Lê Công Sơn 03/01/2001 312448330 Trúng tuyển NV1
Lê Hồng Sơn 26/07/2001 285624310 Trúng tuyển NV1
Phạm Văn Sơn 12/01/2001 241927027 Trúng tuyển NV1
Vi Văn Sơn 27/07/2001 261418550 Trúng tuyển NV1
Võ Phong Sơn 26/05/2001 231313653 Trúng tuyển NV1
Vũ Đức Sơn 24/05/2000 231247882 Trúng tuyển NV1
Vũ Trường Sơn 14/09/2001 038201000873 Trúng tuyển NV1
Đoàn Trần Minh Tài 19/05/1996 3124000099 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Tài 23/09/2001 225945863 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Nhật Tài 30/09/2001 273705871 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Tài 19/03/2001 272801286 Trúng tuyển NV1
Trần Hồng Tài 04/10/2001 321786346 Trúng tuyển NV1
Dương Ngọc Thanh Tâm 17/05/2001 212881493 Trúng tuyển NV1
Lê Thanh Tâm 31/07/2001 197385442 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Tâm 18/02/2001 312444546 Trúng tuyển NV1
Bùi Đức Tân 19/05/2001 072201003607 Trúng tuyển NV1
Đoàn Duy Tân 28/01/2001 261584848 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Duy Tân 21/02/2001 212437286 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Tân 02/01/2001 079201003367 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Nhật Tân 20/01/2001 221507204 Trúng tuyển NV1
Phan Duy Tân 07/10/2001 321783422 Trúng tuyển NV1
Phan Nhật Tân 04/06/2001 342068505 Trúng tuyển NV1
Phương Kỳ Tân 27/08/2001 264549741 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Tân 15/03/2001 184424641 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Tây 09/01/2001 241939337 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Tây 06/09/2001 212880885 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Thạch 03/10/2001 225828851 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Thái 15/11/2001 079201002647 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Thái 06/08/2001 321840062 Trúng tuyển NV1
Phan Hồng Thái 24/10/2001 233312990 Trúng tuyển NV1
Trần Hoàng Thái 10/05/2001 321716307 Trúng tuyển NV1
Đỗ Việt Thắng 21/12/2001 366326003 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Chiến Thắng 10/04/2001 272826865 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Thắng 10/06/2001 212435815 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trường Thắng 05/01/2001 079201008380 Trúng tuyển NV1
Thái Lê Quang Thắng 24/04/2001 272967740 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Thắng 23/03/2001 261628140 Trúng tuyển NV1
Đỗ Ngọc Đan Thanh 01/01/2001 352544121 Trúng tuyển NV1
Đoàn Tuấn Thanh 15/02/2001 341977583 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Chí Thanh 08/03/2001 215548363 Trúng tuyển NV1
Lê Minh Thanh 01/02/2001 321775375 Trúng tuyển NV1
Lê Nguyên Thanh 14/12/2001 212436425 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Thanh 18/02/2001 18022001 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Thanh 18/04/2001 285785318 Trúng tuyển NV1
Võ Hoàng Thanh 07/06/2001 261564175 Trúng tuyển NV1
Chế Nguyễn Văn Thành 01/09/2001 215543909 Trúng tuyển NV1
Đoàn Minh Thành 09/11/2001 312468377 Trúng tuyển NV1
Đoàn Tiến Thành 06/09/2001 272850780 Trúng tuyển NV1
Hồ Phước Thành 14/10/2000 079200001105 Trúng tuyển NV1
Lương Văn Thành 08/06/2001 038201009087 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Thành 16/08/2001 261566758 Trúng tuyển NV1
Nhâm Tuấn Thành 13/06/2001 079201020029 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Thảo 01/05/2001 281266141 Trúng tuyển NV1
Phạm Trí Thảo 17/06/2001 215530005 Trúng tuyển NV1
Đỗ Văn Thi 25/08/1999 215451954 Trúng tuyển NV1
Trương Nguyễn Nhật Thi 28/10/2001 251257136 Trúng tuyển NV1
Trần Phạm Ngọc Thích 25/03/2001 215543441 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Thiên 11/06/2001 215521409 Trúng tuyển NV1
Đặng Xuân Thiện 06/03/2001 272847001 Trúng tuyển NV1
Đoàn Bùi Thanh Thiện 17/12/2001 272826818 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Thiện 03/11/2000 285837134 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phước Thiện 01/01/2001 251229437 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Thiện 14/03/2001 301754286 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Thiện 25/01/2001 245452944 Trúng tuyển NV1
Phạm Hoàng Anh Thiện 21/04/2001 072201003135 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Thiệt 28/08/2001 221514028 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Quốc Thịnh 25/09/2001 264644543 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đức Thịnh 04/04/2001 079201016873 Trúng tuyển NV1
Phạm Công Thịnh 05/08/2001 301745264 Trúng tuyển NV1
Trương Đức Thịnh 26/09/2001 077201004842 Trúng tuyển NV1
Hoàng Anh Thoại 25/12/2001 272814134 Trúng tuyển NV1
Lê Bách Tùng Thông 26/02/2001 221487594 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thư 18/06/2001 371974535 Trúng tuyển NV1
Trần Tuyết Thư 06/12/2001 312472329 Trúng tuyển NV1
Đào Thái Thuận 09/12/2001 215534105 Trúng tuyển NV1
Phạm Công Thuận 31/03/2001 301697489 Trúng tuyển NV1
Phạm Huỳnh Minh Thuận 05/12/2001 272925589 Trúng tuyển NV1
Phương Nguyên Thuận 01/02/2000 264530401 Trúng tuyển NV1
Vũ Kim Thuận 07/01/2001 285744539 Trúng tuyển NV1
Võ Thị Thức 24/09/2000 241943737 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoài Thương 23/12/2000 381935064 Trúng tuyển NV1
Lê Đình Thưởng 10/01/2001 215497442 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thị Thanh Thúy 22/01/2001 077301005225 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thu Thùy 24/07/2001 285783128 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thủy Tiên 16/08/2001 261566463 Trúng tuyển NV1
Bùi Anh Tiến 02/09/2001 072201003332 Trúng tuyển NV1
Đỗ Thanh Tiến 11/09/2001 241903309 Trúng tuyển NV1
Lê Anh Tiến 13/01/2001 077201005967 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Duy Tiến 12/09/2001 215535022 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thanh Tiền 01/06/2001 215520596 Trúng tuyển NV1
Trần Thanh Tiền 27/01/2001 215530049 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đức Tiển 11/09/2001 201799158 Trúng tuyển NV1
Bùi Ngọc Tin 22/02/2001 206227677 Trúng tuyển NV1
Bùi Trung Tín 13/10/2000 261561474 Trúng tuyển NV1
Lê Trung Tín 06/01/2001 212438398 Trúng tuyển NV1
Mai Trung Tín 25/04/2001 301725632 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Tín 02/05/2001 352544482 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trọng Tín 02/07/2001 301745559 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trọng Tín 04/09/2001 264546459 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Tín 04/01/2001 212850861 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Tín 25/12/2001 272847133 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Tín 29/08/1999 342033796 Trúng tuyển NV1
Mạc Hoàng Tính 15/11/2001 334984835 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Tình 30/04/2001 231265198 Trúng tuyển NV1
Hà Đức Tỏa 14/07/2001 341938209 Trúng tuyển NV1
Đỗ Văn Toàn 31/07/2001 215530004 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Kế Toàn 25/04/1999 215470885 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Nhật Toàn 24/02/2001 215509955 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phước Toàn 02/02/2001 352571548 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Toàn 12/10/2001 241840100 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Toàn 04/06/2001 026045058 Trúng tuyển NV1
Trần Quốc Toàn 17/10/2001 312462739 Trúng tuyển NV1
Trần Quốc Toản 05/03/2001 215532856 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Trà 07/09/2001 036301001462 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Trải 17/04/2001 321736358 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thảo Trâm 20/10/2001 212818634 Trúng tuyển NV1
Đặng Thị Huyền Trang 19/05/2001 241573495 Trúng tuyển NV1
Lương Ngọc Thùy Trang 13/04/2001 221507218 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Kiều Trang 17/03/2001 241858554 Trúng tuyển NV1
Trịnh Đặng Minh Trang 20/05/2001 371953203 Trúng tuyển NV1
Trương Thùy Trang 01/08/2001 215530061 Trúng tuyển NV1
Lê Minh Trí 30/06/2001 072201007156 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Anh Trí 13/05/2000 077200003999 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Bảo Trí 05/10/2001 301748800 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Trí 07/09/2001 342047044 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Trí 12/03/2001 0942288997 Trúng tuyển NV1
Phạm Tấn Trí 22/02/2001 212438287 Trúng tuyển NV1
Trần Xuân Trí 30/08/2001 079201029858 Trúng tuyển NV1
Võ Trần Anh Trí 04/12/2001 264554192 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Minh Triển 25/05/2001 215508557 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Triều 04/12/2001 215538154 Trúng tuyển NV1
Mai Công Triều 06/06/2001 261563224 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tống Triều 07/03/2001 215612092 Trúng tuyển NV1
Võ Văn Triệu 01/03/2001 312454494 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Ngọc Trinh 12/11/2018 342038631 Trúng tuyển NV1
Dương Hào Tŕnh 04/01/2001 312458842 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Trọng 10/01/2000 241721670 Trúng tuyển NV1
Thái Bá Trọng 28/11/2001 187767848 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Trọng 03/08/2001 321788014 Trúng tuyển NV1
Quách Trung Trực 03/05/2001 385845171 Trúng tuyển NV1
Thái Trung Trực 02/04/2001 285717416 Trúng tuyển NV1
Lê Thành Trung 19/10/2001 079201017081 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đức Trung 02/09/2017 241865748 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Trung 14/03/2001 261615678 Trúng tuyển NV1
Phạm Khắc Trung 08/04/2001 241934151 Trúng tuyển NV1
Thái Hồng Trung 02/10/2001 261546745 Trúng tuyển NV1
Trần Quốc Trung 14/02/2001 285734286 Trúng tuyển NV1
Trần Tiến Trung 19/05/2001 042201000061 Trúng tuyển NV1
Võ Đình Trung 04/10/2001 212589016 Trúng tuyển NV1
Võ Tần Thiện Trung 18/05/2001 251255446 Trúng tuyển NV1
Bùi Tân Trương 04/12/2001 285783306 Trúng tuyển NV1
Cao Minh Trường 13/05/2001 261644312 Trúng tuyển NV1
Kiều Viết Trường 04/08/2001 212465579 Trúng tuyển NV1
Lâm Nhật Trường 30/04/2019 335052064 Trúng tuyển NV1
Mai Ngọc Trường 21/08/2001 241946512 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Huỳnh Lê Trường 11/06/2001 312463987 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lâm Trường 11/01/2001 321735173 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Trường 16/08/2000 077200094510 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Vũ Trường 15/01/2001 312459925 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Xuân Trường 15/12/1998 321712373 Trúng tuyển NV1
Phạm Ngọc Trường 23/11/2001 251252573 Trúng tuyển NV1
Phạm Văn Trường 30/10/2001 272893183 Trúng tuyển NV1
Phan Tấn Trường 04/02/2001 221496782 Trúng tuyển NV1
Thành Quang Trường 08/12/2001 264560882 Trúng tuyển NV1
Tô Nhật Trường 28/02/2001 231255239 Trúng tuyển NV1
Trương Công Trường 26/06/1999 285781838 Trúng tuyển NV1
Võ Mạnh Trường 26/06/1997 321701937 Trúng tuyển NV1
Lê Minh 03/03/2001 221507942 Trúng tuyển NV1
Lê Minh 03/05/2001 371932729 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Cẩm 17/03/2001 342084814 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu 14/04/2001 273693002 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thanh 20/07/2001 272772819 Trúng tuyển NV1
Phạm Ngọc 11/02/2000 264541564 Trúng tuyển NV1
Đỗ Thanh Tuấn 09/08/2001 215530036 Trúng tuyển NV1
Hoàng Thái Anh Tuấn 05/09/2001 261499743 Trúng tuyển NV1
Lê Quốc Tuấn 20/07/2001 272874071 Trúng tuyển NV1
Lưu Quốc Tuấn 03/09/2001 264540250 Trúng tuyển NV1
Lý Lê Tuấn 14/12/2001 077201005208 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Tuấn 12/01/2001 079201023659 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Tuấn 12/04/2001 272822488 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Tuấn 03/11/2001 241827707 Trúng tuyển NV1
Phạm Anh Tuấn 29/03/2000 245453482 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Tuấn 01/05/2001 072201006351 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Tuấn 19/10/2001 245437432 Trúng tuyển NV1
Trịnh Công Tuấn 12/06/2001 231412359 Trúng tuyển NV1
Cao Quốc Tùng 08/06/2000 312413755 Trúng tuyển NV1
Đặng Phương Tùng 15/01/2001 301757404 Trúng tuyển NV1
Đinh Công Tùng 22/06/2001 233321731 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Tùng 24/07/2001 321462320 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hồng Tươi 06/08/2001 312461198 Trúng tuyển NV1
Võ Chí Tường 04/12/2001 251300054 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Tưởng 12/02/2001 215520651 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Tuyền 14/05/2001 301712901 Trúng tuyển NV1
Lê Ánh Tuyết 18/10/1999 079199005448 Trúng tuyển NV1
Phạm Thị Tuyết 10/04/1993 205558745 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Ty 20/02/2001 215547098 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Tỳ 27/09/2001 301709584 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Tỷ 09/04/2001 072201003211 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thu Uyên 13/06/2001 215556414 Trúng tuyển NV1
Hà Thị Hồng Vân 12/02/2001 212487120 Trúng tuyển NV1
Ngô Hoàng Văn 30/05/2001 321735157 Trúng tuyển NV1
Quy Phát Đình Văn 25/05/2001 25/05/2001 Trúng tuyển NV1
Trần Thanh Văn 21/12/2000 212487870 Trúng tuyển NV1
Trần Công 12/12/2001 285758281 Trúng tuyển NV1
Trần Tấn Vỉ 08/07/2001 072201001194 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Mỹ Viên 24/04/2001 212852531 Trúng tuyển NV1
Đinh Hoàng Việt 05/09/2001 233342385 Trúng tuyển NV1
Đinh Quốc Việt 03/05/2001 261612498 Trúng tuyển NV1
Trang Quốc Việt 05/07/2000 352583464 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Vinh 17/07/2001 321735167 Trúng tuyển NV1
Phạm Quang Vinh 03/09/2001 312573310 Trúng tuyển NV1
Phan Hửu Vinh 17/08/2001 321766873 Trúng tuyển NV1
Trương Công Vỉnh 29/08/2001 312589078 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Vịnh 07/03/2001 241932682 Trúng tuyển NV1
Đỗ Quốc 28/08/2000 264544810 Trúng tuyển NV1
Hồ Trương 07/08/2001 231437256 Trúng tuyển NV1
Lê Xuân 26/03/2001 038201017144 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng 02/06/2001 212882183 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Thái 30/09/2000 077200000337 Trúng tuyển NV1
Phan Đức 14/05/2001 241824379 Trúng tuyển NV1
Trần Tiển Phi 23/09/2001 285804532 Trúng tuyển NV1
Trần Xuân 20/03/2001 241924995 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Quốc Vương 15/01/2001 321618747 Trúng tuyển NV1
Phạm Hùng Vương 10/02/2001 251292237 Trúng tuyển NV1
Đinh Danh Vỹ 07/06/2001 044201044736 Trúng tuyển NV1
Đoàn Tuấn Vỹ 13/01/2001 215600671 Trúng tuyển NV1
Dư Triều Vỹ 14/07/2000 241818557 Trúng tuyển NV1
Ngô Thị Ngọc Ý 03/10/2001 312503422 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Như Ý 04/10/2001 215529409 Trúng tuyển NV1
Hoàng Văn Yên 06/11/2001 272909120 Trúng tuyển NV1
Hà Hoàng Yến 06/06/2001 079301002011 Trúng tuyển NV1
Lê Đặng Hoàng Yến 06/03/2000 079300004776 Trúng tuyển NV1

 

 

 Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 16797933
Số Online : 53
Hotline: (028) 38.439.775 - (028) 39.310.169