Đang tải dữ liệu ...
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2019, "Tập thể Cán bộ, công chức, viên chức Trường Cao đẵng Giao thông vận tải nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật"
Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2019-2020 Đợt 2 Cập Nhật Ngày 05-08-2019
05/08/2019  - 1.209 lượt

Hạn chót làm thủ tục nhập học là ngày 12/08/2019

Thí sinh Click vào đây để xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học. 

 http://hcmct.edu.vn/Default.aspx?tabid=1016&Page2045=Detail&itemid=7599

 

 

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển
Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2019-2020 (Đợt 2) - Cập nhật chiều ngày 05-08-2019
Họ và tên Ngày sinh CMND Kết quả
Đặng Văn An 15/08/2001 215557463 Trúng tuyển NV1
Lê Trần An 29/12/2001 221495099 Trúng tuyển NV1
Lê Văn An 16/08/2001 231389557 Trúng tuyển NV1
Phạm Duy An 17/03/2001 312444335 Trúng tuyển NV1
Phan Trần Văn An 16/10/2001 212437285 Trúng tuyển NV1
Dương Vũ Bảo Ân 25/02/2000 371932624 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Ân 08/05/2001 072201005848 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Ân 25/02/2001 312534593 Trúng tuyển NV1
Bùi Nam Anh 27/01/2001 038201011194 Trúng tuyển NV1
Lê Hoàng Anh 21/06/2001 301758487 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đình Duy Anh 29/09/2001 271842754 Trúng tuyển NV1
Phạm Hoàng Tú Anh 14/02/2001 352386613 Trúng tuyển NV1
Cao Ngọc Ánh 29/11/2001 281261208 Trúng tuyển NV1
Lê Duy Ánh 27/02/2001 285653770 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hải Âu 08/08/2000 342032937 Trúng tuyển NV1
Cao Bách 08/12/2001 212587364 Trúng tuyển NV1
Phạm Trọng Bằng 03/07/2001 245398761 Trúng tuyển NV1
Cao Phú Gia Bảo 01/04/2000 026010412 Trúng tuyển NV1
Hồ Ngọc Bảo 26/08/2001 072201002377 Trúng tuyển NV1
Lê Thái Thiên Bảo 14/02/2001 251198927 Trúng tuyển NV1
Nguyên Duy Bảo 19/10/2001 312585509 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Bảo 02/06/2001 261424935 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Huỳnh Đức Bảo 25/01/2001 221525721 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phan Hoài Bảo 04/07/2001 371913370 Trúng tuyển NV1
Phạm Quốc Bảo 19/01/2001 251262697 Trúng tuyển NV1
Tạ Quốc Bảo 21/03/2001 215538098 Trúng tuyển NV1
Trần Tiểu Bảo 13/07/2001 241772930 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thế Bin 18/09/2001 272978987 Trúng tuyển NV1
Lê Thanh Bình 15/01/2001 092201005345 Trúng tuyển NV1
Lê Thanh Bình 29/11/2001 072201001974 Trúng tuyển NV1
Phan Văn Bình 12/10/2000 245391652 Trúng tuyển NV1
Võ An Bình 01/03/2001 241910417 Trúng tuyển NV1
Võ Tấn Bình 20/12/2001 079201009571 Trúng tuyển NV1
Vũ Văn Bình 10/06/2001 281356318 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Can 15/05/2001 2214942 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Cảnh 10/04/2001 321789829 Trúng tuyển NV1
Trương Quan Chánh 27/11/2001 321774325 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang Chiến 22/01/2001 261569356 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Chiến 19/09/2001 261621361 Trúng tuyển NV1
Phan Minh Chính 07/09/2001 225697782 Trúng tuyển NV1
Đặng Văn Chương 30/08/2001 215512954 Trúng tuyển NV1
Đặng Việt Chương 12/08/2001 212438409 Trúng tuyển NV1
Mai Thế Chuyển 15/06/1999 212588094 Trúng tuyển NV1
Trương Văn 19/10/2001 352544774 Trúng tuyển NV1
Bùi Quốc Công 24/08/2001 241919859 Trúng tuyển NV1
Đào Văn Công 22/04/2001 212434842 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Chí Công 21/05/2001 301758478 Trúng tuyển NV1
Trần Quốc Công 15/01/2000 215493900 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đại Cương 20/06/2000 261590850 Trúng tuyển NV1
Võ Văn Lộc Cương 28/01/2001 077201002000 Trúng tuyển NV1
Hoàng Mạnh Cường 07/06/2001 038201007305 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Cường 27/07/2001 212436303 Trúng tuyển NV1
Lê Thập Cửu 20/09/2001 241784358 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đại 13/12/2000 215520516 Trúng tuyển NV1
Lê Hoàng Đăng 12/09/2001 364205479 Trúng tuyển NV1
Tống Nhật Đăng 08/07/1999 264526856 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Thanh Danh 01/07/2001 301770134 Trúng tuyển NV1
Phan Thành Danh 26/12/2001 285802982 Trúng tuyển NV1
Đinh Cao Đạt 11/01/2001 285728251 Trúng tuyển NV1
Đỗ Minh Đạt 06/09/2001 072201006161 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Ngọc Đạt 30/09/1996 212574300 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Tấn Đạt 14/08/2000 245338666 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thành Đạt 18/09/2001 272907506 Trúng tuyển NV1
Lê Tấn Đạt 27/04/2001 000215530811 Trúng tuyển NV1
Lê Thành Đạt 06/08/2000 264550731 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Duy Đạt 16/05/2001 212583017 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lê Quốc Đạt 26/02/2000 072200004407 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Đạt 19/10/2001 241968361 Trúng tuyển NV1
Phan Xuân Đạt 30/07/2001 077201005728 Trúng tuyển NV1
Trần Bảo Đạt 18/01/2001 342018301 Trúng tuyển NV1
Trần Quốc Đạt 26/02/2001 241812923 Trúng tuyển NV1
Trần Thành Đạt 20/12/2001 312468664 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Đạt 05/12/1999 231317754 Trúng tuyển NV1
Võ Tấn Đạt 19/01/2001 321744932 Trúng tuyển NV1
Vũ Tiến Đạt 28/04/2001 251212064 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Đen 05/04/1998 301635603 Trúng tuyển NV1
Đinh Văn Diện 23/02/2001 241848019 Trúng tuyển NV1
Lê Tây Điệp 04/03/2001 231304393 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Diệu 19/11/2001 321716638 Trúng tuyển NV1
Phạm Huy Đỉnh 21/04/2001 385807419 Trúng tuyển NV1
Trần Cao Đỉnh 10/05/1982 281172960 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Công Định 12/09/2001 075201000479 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tuấn Định 06/08/2001 072201007495 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lê Đoan 03/06/2001 215543395 Trúng tuyển NV1
Đỗ Nguyễn Trường Đông 15/02/1997 291189135 Trúng tuyển NV1
Trần Duy Đông 29/11/2001 082201000179 Trúng tuyển NV1
Võ Ngọc 19/04/2000 072200003066 Trúng tuyển NV1
Hà Minh Dự 07/06/2001 341977543 Trúng tuyển NV1
Võ Đình Đủ 04/11/2001 212434910 Trúng tuyển NV1
Bùi Minh Đức 01/11/2001 385815350 Trúng tuyển NV1
Lê Huỳnh Đức 07/06/2001 187879670 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Hoài Đức 31/01/2001 077201004715 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trần Tài Đức 20/03/2000 312465818 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Đức 24/06/2001 241930908 Trúng tuyển NV1
Trần Gia Đức 28/10/2001 215534290 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Đức 04/01/2001 272736494 Trúng tuyển NV1
Đinh Thanh Dũng 05/09/2001 261587207 Trúng tuyển NV1
Đoàn Văn Dũng 12/05/2001 231308747 Trúng tuyển NV1
Hoàng Anh Dũng 19/03/2001   Trúng tuyển NV1
Lê Văn Dũng 09/04/2001 233306666 Trúng tuyển NV1
Ngô Quốc Dũng 07/08/2001 079201018211 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Anh Dũng 01/08/2001 215557856 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Viết Dũng 16/01/1999 241626833 Trúng tuyển NV1
Phương Quang Dũng 09/02/2001 371913839 Trúng tuyển NV1
Thạch Quang Dũng 29/06/2001 385866982 Trúng tuyển NV1
Bao Việt Đúng 10/10/2001 381964870 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Dương 16/02/2001 241773513 Trúng tuyển NV1
Trương Đại Dương 01/01/2001 038201009880 Trúng tuyển NV1
Đoàn Minh Duy 07/04/2001 301736044 Trúng tuyển NV1
Hoàng Đặng Thế Duy 14/01/2001 261582190 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Quang Duy 04/08/2001 215557435 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Duy 12/11/2000 301830553 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Khánh Duy 17/07/2001 301766585 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Nhật Duy 08/11/2001 342083846 Trúng tuyển NV1
Phạm Khánh Duy 20/12/2001 335016210 Trúng tuyển NV1
Phạm Thanh Duy 09/04/2001 261583811 Trúng tuyển NV1
Phan Ngọc Duy 15/10/2001 251219064 Trúng tuyển NV1
Trần Khánh Duy 30/06/2001 342002974 Trúng tuyển NV1
Trương Nguyễn Duy 11/08/2001 342015284 Trúng tuyển NV1
Vũ Trường Duy 05/11/2001 276004523 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Đặng Phương Duyên 25/07/2001 312462195 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Mỹ Duyên 03/01/2001 264554631 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Quỳnh Duyên 14/03/2001 221514488 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Hoàng Duyên 13/07/2001 312466018 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Khang Em 25/06/2001 371957771 Trúng tuyển NV1
Lê Trường Giang 28/02/2001 206332827 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Chung Giang 15/02/2001 096201000077 Trúng tuyển NV1
Trần Thanh Giang 23/10/2001 301764178 Trúng tuyển NV1
Trần Trường Giang 15/11/2001 79201017188 Trúng tuyển NV1
Đặng Văn Giàu 31/08/2001 241922910 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Giàu 27/11/1999 301702194 Trúng tuyển NV1
Ngô Thị Mỹ 28/09/2001 272904416 Trúng tuyển NV1
Trần Thị Cẩm 03/08/2000 026104324 Trúng tuyển NV1
Trần Văn 28/06/2001 241882236 Trúng tuyển NV1
Đoàn Thị Nhật Hạ 24/08/2001 079301029442 Trúng tuyển NV1
Bùi Chí Hải 16/06/2001 385863531 Trúng tuyển NV1
Mai Xuân Hải 14/12/2001 233300513 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Thành Hải 02/06/2001 215543875 Trúng tuyển NV1
Trần Chí Hải 17/03/2001 341976604 Trúng tuyển NV1
Trương Lý Tuấn Hải 11/09/2001 077201005107 Trúng tuyển NV1
Trương Ngọc Hải 04/01/2001 215529077 Trúng tuyển NV1
Võ Văn Ngọc Hải 24/03/2001 352537859 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Ngọc Hân 02/04/2001 331853872 Trúng tuyển NV1
Trương Thị Thu Hằng 08/06/2000 272978569 Trúng tuyển NV1
Bùi Tiến Hào 19/06/2001 331861318 Trúng tuyển NV1
Dương Chấn Hào 08/07/2001 079201020722 Trúng tuyển NV1
Hồ Phong Hào 20/06/2001 000215530237 Trúng tuyển NV1
Lê Hồng Hào 15/08/2001 215553075 Trúng tuyển NV1
Trương Văn Hào 26/04/2001 038201020046 Trúng tuyển NV1
Võ Phạm Nhật Hào 14/06/1999 264528330 Trúng tuyển NV1
Hồ Sỹ Hậu 23/06/2001 187810945 Trúng tuyển NV1
Lê Đức Hậu 14/04/2001 215556903 Trúng tuyển NV1
Mai Văn Hậu 04/08/2001 245387112 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Hậu 20/10/2001 261611130 Trúng tuyển NV1
Trần Dương Hậu 18/06/2001 212885663 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Văn Quốc Hiên 28/08/2001 212883964 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Hiền 12/05/2001 331888191 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Diệu Hiền 20/04/2000 272725823 Trúng tuyển NV1
Trần Đình Hiền 11/02/2001 215557250 Trúng tuyển NV1
Văn Thị Xuân Hiền 15/04/2001 251292249 Trúng tuyển NV1
Lê Đức Hiển 06/08/2000 272850845 Trúng tuyển NV1
Bùi Thanh Hiệp 24/03/2001 241835964 Trúng tuyển NV1
Lê Tiến Hiệp 24/10/2000 231187922 Trúng tuyển NV1
Bùi Trọng Hiếu 13/01/2001 036201009240 Trúng tuyển NV1
Đặng Trung Hiếu 17/07/2001 342087563 Trúng tuyển NV1
Lê Thành Hiếu 15/09/2001 072201007612 Trúng tuyển NV1
Ngô Minh Hiếu 18/01/2001 285574680 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Huy Hiếu 04/07/2001 125947086 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Hiếu 13/01/2001 272772534 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Hiếu 11/01/2001 261562123 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Minh Hiếu 26/02/2001 79301008312 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang Hiếu 25/10/2001 0369964384 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Hiếu 14/12/2001 285814253 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Hiếu 27/12/2001 245389533 Trúng tuyển NV1
Trần Trọng Hiếu 21/07/2001 095201000042 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Hiếu 03/10/2001 215549436 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Hiếu 19/01/2001 125922407 Trúng tuyển NV1
Đặng Văn Hiệu 19/06/2000 241922176 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Ái Hoa 21/01/2001 215534602 Trúng tuyển NV1
Võ Đăng Hoà 01/11/2001 285846424 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Hóa 25/10/2001 312518072 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thái Hòa 27/04/2001 072201005006 Trúng tuyển NV1
Phan Việt Thái Hòa 03/07/2001 321617835 Trúng tuyển NV1
Đặng Minh Họa 24/03/2001 221487708 Trúng tuyển NV1
Lê Tuấn Hoài 14/01/2000 352513842 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thanh Hoài 13/08/2001 272908951 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Hoan 12/02/2001 215530041 Trúng tuyển NV1
Đặng Việt Hoàng 16/02/2001 215512918 Trúng tuyển NV1
Lê Thiêm Hoàng 14/05/2001 281252612 Trúng tuyển NV1
Phan Đình Hoàng 29/09/1999 272752684 Trúng tuyển NV1
Phan Minh Hoàng 02/04/2001 285837217 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Hoàng 20/02/2001 276006362 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thái Học 13/07/2001 341998692 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Hội 26/07/2001 221476469 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Tuyết Huê 14/05/2001 079301006573 Trúng tuyển NV1
Chúc Bá Việt Hùng 22/09/2000 038200021264 Trúng tuyển NV1
Hoàng Minh Hùng 10/04/2001 285755664 Trúng tuyển NV1
Lê Đình Hùng 23/10/2001 241812350 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Hùng 24/02/2001 184371517 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Hùng 28/08/2001 312466298 Trúng tuyển NV1
Hà Huỳnh Hưng 11/10/2001 321775176 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Chấn Hưng 26/12/2037 261657255 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thái Hưng 09/09/2001 079201024644 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Việt Hưng 28/12/2001 241920751 Trúng tuyển NV1
Dương Thị Thu Hương 28/05/2001 212589926 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Diễm Hương 01/06/2001 301752710 Trúng tuyển NV1
Võ Văn Hữu 06/03/2001 215534824 Trúng tuyển NV1
Bạch Hoàng Huy 14/06/2001 331895476 Trúng tuyển NV1
Cao Nguyễn Gia Huy 02/09/2001 079201003704 Trúng tuyển NV1
Châu Hạo Huy 27/11/2001 385870629 Trúng tuyển NV1
Hồ Hoàng Huy 07/06/2001 251198964 Trúng tuyển NV1
Lê Đặng Phước Huy 26/03/2001 072201003489 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Huy 25/10/2000 264528398 Trúng tuyển NV1
Mai Quốc Huy 15/07/2001 079201017370 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đỗ Anh Huy 25/05/2001 264532962 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đức Hoàng Huy 11/06/2001 206214481 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Huy 01/11/1997 221466035 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang Huy 19/10/2001 312461859 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang Huy 24/04/2001 285884416 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Huy 27/06/2001 301775029 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thế Huy 19/10/2001 201582787 Trúng tuyển NV1
Phạm Hữu Huy 13/02/2001 225695246 Trúng tuyển NV1
Trần Đức Huy 18/06/2001 251238164 Trúng tuyển NV1
Trần Gia Huy 12/01/2001 215538976 Trúng tuyển NV1
Trương Thanh Huy 12/07/2001 312454840 Trúng tuyển NV1
Võ Đức Huy 16/08/1998 072098002510 Trúng tuyển NV1
Võ Quang Huy 26/09/2001 241784155 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lê Ngọc Huyền 16/03/2001 079301012774 Trúng tuyển NV1
Phan Thị Thanh Huyền 03/11/2001 251209387 Trúng tuyển NV1
Trần Thị Ngọc Huyền 18/01/2001 366369386 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Huỳnh 01/01/2001 352645149 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Hy 20/02/2001 079201029904 Trúng tuyển NV1
Trần Duy Kha 21/02/2001 072201006380 Trúng tuyển NV1
Võ Tuấn Kha 01/06/2001 000215508225 Trúng tuyển NV1
Phùng Tấn Khải 17/03/2001 312448680 Trúng tuyển NV1
Trần Quang Khải 22/11/2001 251249541 Trúng tuyển NV1
Trương Nguyễn Khải 02/07/2001 221521519 Trúng tuyển NV1
Đỗ Minh Khang 02/02/2002 251207578 Trúng tuyển NV1
Hồ Nguyễn Chí Khang 23/08/2001 072201002785 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thanh Khang 08/07/2000 342000393 Trúng tuyển NV1
Lê Dĩ Khang 06/10/2000 072200004651 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Khang 30/01/2001 215512449 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Triệu Khang 14/03/2001 352636645 Trúng tuyển NV1
Tô Phúc Khang 13/10/2001 261566152 Trúng tuyển NV1
Trần Duy Khang 20/08/2001 352572862 Trúng tuyển NV1
Phạm Khắc Khanh 30/09/2000 187945309 Trúng tuyển NV1
Đỗ Thiện Khánh 28/04/2001 079201024726 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Quốc Khánh 13/03/2001 215532277 Trúng tuyển NV1
Lê Duy Khánh 29/12/1999 301671478 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Duy Khánh 10/07/2001 272961366 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Khánh 08/05/2001 371952075 Trúng tuyển NV1
Trần Quốc Khánh 01/09/2001 072201001584 Trúng tuyển NV1
Thạch Sóc Khây 02/02/1993 331721071 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Khiêm 11/07/2001 215525799 Trúng tuyển NV1
Lại Minh Khoa 01/12/2000 0260545529 Trúng tuyển NV1
Lê Anh Khoa 17/12/2001 261564158 Trúng tuyển NV1
Lê Quang Đăng Khoa 07/07/2001 079201010953 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Anh Khoa 07/01/2001 312442931 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đăng Khoa 27/03/2001 034201009416 Trúng tuyển NV1
Trần Đăng Khoa 19/01/2001 264521051 Trúng tuyển NV1
Trần Đăng Khoa 30/08/2001 281319174 Trúng tuyển NV1
Trần Hữu Khoa 16/12/1998 251166543 Trúng tuyển NV1
Phùng Khắc Khôi 10/02/2001 215538639 Trúng tuyển NV1
Trần Nhật Khôi 30/06/2001 372029095 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Khương 12/02/2001 215534463 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Kiên 20/11/2001 212901268 Trúng tuyển NV1
Phan Chí Kiên 28/01/2001 381939781 Trúng tuyển NV1
Thái Tuấn Kiệt 20/09/2001 381977045 Trúng tuyển NV1
Trần Quang Kiệt 20/02/2001 212900594 Trúng tuyển NV1
Trịnh Thị Mỹ Kiều 16/02/2001 077301002826 Trúng tuyển NV1
Đặng Thị Ngọc Kim 07/01/2001 301784385 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Cảnh Kỳ 16/11/2001 251307061 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Kỳ 06/07/2001 312455711 Trúng tuyển NV1
Đặng Hoàng Lâm 10/01/2000 301772120 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Lâm 01/08/2001 261584349 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phượng Yến Lâm 27/06/2001 301783397 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Mỹ Lan 27/12/2001 285746957 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đăng 10/05/2001 251180912 Trúng tuyển NV1
Phạm Ngọc Lễ 30/06/2001 225721962 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Lên 08/01/2001 072201005925 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Bảo Liêm 12/11/2001 276006707 Trúng tuyển NV1
Võ Thanh Liêm 16/10/2001 215538112 Trúng tuyển NV1
Hà Quốc Liêu 11/10/2001 215547050 Trúng tuyển NV1
Đoàn Quang Linh 29/04/2001 272810413 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Duy Linh 06/09/2001 261566169 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Nguyễn Thanh Linh 19/05/2001 212845425 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Khánh Linh 09/08/2001 132398078 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Chí Linh 16/04/1999 385761691 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Chí Linh 19/05/2000 251163154 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đức Linh 12/01/2001 261567970 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Mai Linh 24/11/2001 0367972239 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Mỹ Linh 26/04/2001 215530058 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Trúc Linh 02/08/2001 312462158 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Linh 07/05/2000 321766200 Trúng tuyển NV1
Trần Xuân Linh 28/08/2001 212438298 Trúng tuyển NV1
Trương Quang Nhật Linh 14/10/2001 251250391 Trúng tuyển NV1
Võ Thanh Linh 10/10/2000 264530570 Trúng tuyển NV1
Trương Thị Bích Loan 03/01/2001 342066189 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Xuân Lộc 26/04/2001 285725940 Trúng tuyển NV1
Phạm Bảo Lộc 08/10/2001 231333080 Trúng tuyển NV1
Phạm Phúc Lộc 05/12/2000 079200004957 Trúng tuyển NV1
Thân Ngọc Lộc 14/12/2001 245462124 Trúng tuyển NV1
Phan Đức Lợi 22/05/2001 381957804 Trúng tuyển NV1
Phan Văn Lợi 24/01/2000 371846937 Trúng tuyển NV1
Đinh Hoàng Long 09/05/2001 272976332 Trúng tuyển NV1
Lưu Quang Long 27/08/2000 285728221 Trúng tuyển NV1
Ngưu Tùng Long 26/09/2000 285713378 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lê Gia Long 27/01/2001 079201017025 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Long 28/01/2001 261611098 Trúng tuyển NV1
Trần Phi Long 18/08/2001 272880998 Trúng tuyển NV1
Võ Thành Long 17/02/2001 212434615 Trúng tuyển NV1
Võ Xuân Long 28/11/2001 272833505 Trúng tuyển NV1
Vũ Mạnh Phi Long 08/02/2001 037201002895 Trúng tuyển NV1
Dương Thành Luân 08/05/2001 212887155 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Vũ Luân 18/09/2000 371896664 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Luân 15/07/2001 342043557 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Huy Luân 11/06/2001 212816403 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Luân 15/12/2000 301763105 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Luân 16/01/2001 341994773 Trúng tuyển NV1
Trương Minh Luân 06/11/2001 261552228 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Luận 13/01/2001 341943469 Trúng tuyển NV1
Bùi Thế Lực 06/05/2001 312440640 Trúng tuyển NV1
Trương Công Lực 17/07/2001 215536188 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Luyến 24/06/2001 241852671 Trúng tuyển NV1
Trần Công Luyến 11/03/2001 212438391 Trúng tuyển NV1
Võ Thị Cẫm Ly 02/11/2001 321766821 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Mai 13/02/2001 077301001139 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Mai 05/10/2001 187809639 Trúng tuyển NV1
Đinh Thế Mạnh 19/07/2001 079201007765 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Mạnh 17/12/2001 301758346 Trúng tuyển NV1
Nông Đức Mạnh 09/02/2001 285777884 Trúng tuyển NV1
Phạm Đức Mạnh 06/05/2001 231239418 Trúng tuyển NV1
Võ Quang Mạnh 08/11/2001 301822457 Trúng tuyển NV1
Dương Thị Mến 25/08/2001 241773727 Trúng tuyển NV1
Đặng Anh Minh 12/10/2000 251244604 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ảnh Nhật Minh 26/11/2001 79201022537 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đức Bình Minh 24/11/2001 241930907 Trúng tuyển NV1
Phạm Duy Minh 29/01/2001 231284917 Trúng tuyển NV1
Phan Tiến Minh 08/09/2001 037201002596 Trúng tuyển NV1
Trần Quang Minh 07/07/2001 075201000290 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Minh 24/12/2001 285694214 Trúng tuyển NV1
Trương Nhựt Minh 03/05/2001 301736626 Trúng tuyển NV1
Vũ Ngọc Minh 25/08/2001 272773800 Trúng tuyển NV1
Y Trường MLô 23/08/2001 241811985 Trúng tuyển NV1
Tô Thị Yến My 29/03/2001 261582403 Trúng tuyển NV1
Na 11/08/2001 241742502 Trúng tuyển NV1
Đặng Phương Nam 01/08/2000 285720642 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Duy Nam 21/11/2000 251159322 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Nhật Nam 18/04/2001 371913342 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phương Nam 03/02/2000 233303888 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Nam 05/09/2001 251207198 Trúng tuyển NV1
Phan Hoài Nam 16/05/2001 079201026895 Trúng tuyển NV1
Hồ Thị Kim Ngân 04/12/2001 312477175 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Võ Khánh Ngân 28/10/2001 079301021477 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Vũ Thi Ngân 24/08/2001 272820139 Trúng tuyển NV1
Phan Ngọc Thanh Ngân 05/04/2000 272733462 Trúng tuyển NV1
Đặng Trung Nghĩa 22/11/2001 072201006284 Trúng tuyển NV1
Đào Tấn Nghĩa 24/07/2001 312459365 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Nghĩa 30/04/2001 352549451 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trọng Nghĩa 01/06/2001 079201022350 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trọng Nghĩa 30/04/2001 272837279 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Nghĩa 23/08/2001 187862990 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Nghĩa 05/07/2001 285832977 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Nghĩa 21/05/1996 215401529 Trúng tuyển NV1
Vũ Quốc Nghĩa 22/03/2001 251275941 Trúng tuyển NV1
Trần Hữu Nghiệm 21/02/2001 215547608 Trúng tuyển NV1
Dương Lê Bảo Ngọc 25/09/2001 272803055 Trúng tuyển NV1
Lâm Viết Ngọc 05/12/2001 251284088 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Bảo Ngọc 08/04/2001 366360182 Trúng tuyển NV1
Phan Diệu Ngọc 07/06/2000 342027612 Trúng tuyển NV1
Đặng Nguyên 28/05/2001 264548470 Trúng tuyển NV1
Lâm Thanh Nguyên 06/09/2001 070201000017 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đình Nguyên 05/02/2001 072201000948 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Song Nguyên 24/08/2001 079201003389 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Nguyên 20/07/2001 215520642 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Hà Nguyên 10/02/2001 197416591 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tuấn Nam Nguyên 12/09/2001 241812455 Trúng tuyển NV1
Trần Công Nguyên 16/06/1997 245360330 Trúng tuyển NV1
Lương Nguyễn 04/03/2001 212815232 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Chí Nguyện 10/07/2000 381935124 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hồ Như Nguyệt 15/10/2001 221494485 Trúng tuyển NV1
Đỗ Thanh Nhàn 07/01/2001 215553247 Trúng tuyển NV1
Dương Thị Hồng Nhân 27/05/2001 215536122 Trúng tuyển NV1
Hoàng Trọng Nhân 18/07/2001 215520813 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thái Nhân 08/08/2001 212519027 Trúng tuyển NV1
Lê Hữu Nhân 27/04/2001 072201007534 Trúng tuyển NV1
Lê Trung Nhân 12/02/2001 385808443 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Chi Nhân 07/01/2001 385803874 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Nhân 15/12/2000 212487002 Trúng tuyển NV1
Phạm Khánh Nhân 10/07/2001 264521453 Trúng tuyển NV1
Lê Thịnh Nhất 25/11/2001 385866544 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Huỳnh Nhất 12/12/2001 221523804 Trúng tuyển NV1
Đoàn Ngọc Nhật 26/03/2001 285846070 Trúng tuyển NV1
Mai Thành Nhật 16/12/2001 241855547 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đỗ Nhật 04/11/2001 215520669 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Nhật 18/02/2001 251249184 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Nhật 28/01/2001 212587283 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Nhật 18/10/2000 245452079 Trúng tuyển NV1
Phan Long Nhật 29/06/2001 215634356 Trúng tuyển NV1
Phan Minh Nhật 03/07/2001 272941349 Trúng tuyển NV1
Lê Bùi Sỉ Nhi 09/12/2000 077300001230 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Nguyệt Nhi 18/10/2001 079301027341 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Kha Nhỉ 15/10/2001 072201007544 Trúng tuyển NV1
Dương Tâm Như 26/10/2001 051301000106 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Hà Như 15/05/2001 341938338 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Hồng Nhung 13/05/2001 285726212 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Trang Nhung 14/09/2001 187843248 Trúng tuyển NV1
Phan Thị Hồng Nhung 04/07/2001 225827479 Trúng tuyển NV1
Phan Minh Nhựt 13/09/2001 281243130 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Ninh 14/11/2001 251230551 Trúng tuyển NV1
Trương Phan Ngọc Pháp 19/04/2001 077201004095 Trúng tuyển NV1
Lê Tấn Phát 29/11/2001 321612701 Trúng tuyển NV1
Lưu Tấn Phát 02/09/2001 072201001977 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hồng Phát 05/01/2001 341968116 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Phát 18/06/2001 072201002900 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trọng Phát 01/09/2001 301783605 Trúng tuyển NV1
Phạm Tấn Phát 01/09/2001 301795672 Trúng tuyển NV1
Trần Tấn Phát 10/08/2001 321782513 Trúng tuyển NV1
Trương Vĩnh Phát 24/10/2001 215526699 Trúng tuyển NV1
Lâm Hà Phi 31/03/2001 215550870 Trúng tuyển NV1
Trần Viết Phi 06/10/2001 285800780 Trúng tuyển NV1
Sôm Sô Phone 16/11/2000 352473889 Trúng tuyển NV1
Dương Tiến Phong 16/09/2001 241897057 Trúng tuyển NV1
Nguyễ Thanh Phong 03/07/2001 312472160 Trúng tuyển NV1
Trần Thanh Phong 01/05/2001 251188913 Trúng tuyển NV1
Trương Duy Phong 19/09/2001 335022088 Trúng tuyển NV1
Đỗ Hoàng Phú 13/08/2000 072200000628 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Phú 09/04/2001 321773203 Trúng tuyển NV1
Trần Công Phú 23/03/2001 231260440 Trúng tuyển NV1
Trần Ngọc Phú 11/09/2001 077201003402 Trúng tuyển NV1
Trần Ngọc Phú 30/12/2001 261564500 Trúng tuyển NV1
Đặng Ngọc Phúc 05/01/2001 285844470 Trúng tuyển NV1
Hà Ngọc Phúc 04/05/2000 264526911 Trúng tuyển NV1
Hồ Tấn Phúc 07/09/2000 212813356 Trúng tuyển NV1
Lê Hữu Phúc 02/01/2001 038201017114 Trúng tuyển NV1
Lê Thanh Phúc 20/11/2001 215579223 Trúng tuyển NV1
Mai Trọng Phúc 03/02/2001 301773016 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Phúc 01/07/1997 2213445551 Trúng tuyển NV1
Trần Hồng Phúc 09/10/2013 077201000111 Trúng tuyển NV1
Trịnh Văn Phúc 01/01/2001 276001180 Trúng tuyển NV1
Trương Hoài Phúc 15/12/1999 079099012747 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Phục 16/05/2001 241903144 Trúng tuyển NV1
Bùi Tấn Phước 31/10/2001 212863569 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Khánh Phước 29/11/2001 212488333 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Kiến Phước 06/06/2001 079201031836 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Phước 05/01/2001 225694778 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Phước 20/02/2001 251245359 Trúng tuyển NV1
Phan Tấn Phước 07/10/2001 215530556 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Ngọc Phương 07/01/2001 261612402 Trúng tuyển NV1
Lê Tấn Hoàng Phương 28/10/2000 079200012397 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Kiều Phương 03/06/2001 321718499 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Phương 23/03/2001 038201011797 Trúng tuyển NV1
Trần Thanh Phương 01/06/1997 341874557 Trúng tuyển NV1
Trần Thị Trung Phương 18/05/2000 264528513 Trúng tuyển NV1
Trương Văn Phương 14/12/1999 285781828 Trúng tuyển NV1
Võ Thị Ngọc Phượng 10/11/2001 212901540 Trúng tuyển NV1
Lê Anh Quân 17/06/2001 245461043 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Quân 10/01/2001 079201006421 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Quân 24/05/2001 241913846 Trúng tuyển NV1
Trần Hồng Quân 29/05/2001 072201002150 Trúng tuyển NV1
Đặng Văn Quang 10/03/2001 245457323 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trần Vinh Quang 29/07/2001 07920119927 Trúng tuyển NV1
Phạm Đình Quang 26/11/2001 215570039 Trúng tuyển NV1
Trần Nho Quang 28/03/2001 184389900 Trúng tuyển NV1
Lê Ngọc Quí 07/01/2000 241771822 Trúng tuyển NV1
Kiều Minh Quốc 27/03/2001 212438394 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Anh Quốc 25/10/2000 215558016 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đỗ Thành Quốc 27/08/2001 215557595 Trúng tuyển NV1
Phan Phú Quốc 29/04/2001 221475012 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Quốc 17/05/2000 079200007160 Trúng tuyển NV1
Trương Kiến Quốc 01/09/2001 215570065 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đào Phú Quý 01/12/2001 342023858 Trúng tuyển NV1
Lương Khánh Quyền 20/11/2001 221597649 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Như Quỳnh 29/01/2001 221487772 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 02/04/2001 215553042 Trúng tuyển NV1
Lê Ngọc Sâm 26/11/2001 215529665 Trúng tuyển NV1
Đặng Thanh Sang 05/04/2001 301764286 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thanh Sang 25/12/2000 264542202 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Sang 08/05/2001 079201017631 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phước Sang 02/02/2001 301747045 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Sang 27/01/2001 072201000807 Trúng tuyển NV1
Trần Thanh Sang 18/04/2001 212893614 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Sin 19/03/2001 352709527 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Nhất Sinh 10/06/2001 212434501 Trúng tuyển NV1
Tô Minh Sinh 13/10/2001 221509311 Trúng tuyển NV1
Đinh Bảo Sơn 12/04/2001 079201006568 Trúng tuyển NV1
Đỗ Hoàng Sơn 23/01/2001 245454186 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Ngọc Sơn 13/10/2001 321620859 Trúng tuyển NV1
Lê Công Sơn 03/01/2001 312448330 Trúng tuyển NV1
Lê Hồng Sơn 26/07/2001 285624310 Trúng tuyển NV1
Phạm Văn Sơn 12/01/2001 241927027 Trúng tuyển NV1
Vi Văn Sơn 27/07/2001 261418550 Trúng tuyển NV1
Võ Phong Sơn 26/05/2001 231313653 Trúng tuyển NV1
Vũ Đức Sơn 24/05/2000 231247882 Trúng tuyển NV1
Vũ Trường Sơn 14/09/2001 038201000873 Trúng tuyển NV1
Đoàn Trần Minh Tài 19/05/1996 3124000099 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Tài 23/09/2001 225945863 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Nhật Tài 30/09/2001 273705871 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Tài 19/03/2001 272801286 Trúng tuyển NV1
Trần Hồng Tài 04/10/2001 321786346 Trúng tuyển NV1
Dương Ngọc Thanh Tâm 17/05/2001 212881493 Trúng tuyển NV1
Lê Thanh Tâm 31/07/2001 197385442 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Tâm 18/02/2001 312444546 Trúng tuyển NV1
Bùi Đức Tân 19/05/2001 072201003607 Trúng tuyển NV1
Đoàn Duy Tân 28/01/2001 261584848 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Duy Tân 21/02/2001 212437286 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Tân 02/01/2001 079201003367 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Nhật Tân 20/01/2001 221507204 Trúng tuyển NV1
Phan Duy Tân 07/10/2001 321783422 Trúng tuyển NV1
Phan Nhật Tân 04/06/2001 342068505 Trúng tuyển NV1
Phương Kỳ Tân 27/08/2001 264549741 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Tân 15/03/2001 184424641 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Tây 09/01/2001 241939337 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Tây 06/09/2001 212880885 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Thạch 03/10/2001 225828851 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Thái 15/11/2001 079201002647 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Thái 06/08/2001 321840062 Trúng tuyển NV1
Phan Hồng Thái 24/10/2001 233312990 Trúng tuyển NV1
Trần Hoàng Thái 10/05/2001 321716307 Trúng tuyển NV1
Đỗ Việt Thắng 21/12/2001 366326003 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Chiến Thắng 10/04/2001 272826865 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Thắng 10/06/2001 212435815 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trường Thắng 05/01/2001 079201008380 Trúng tuyển NV1
Thái Lê Quang Thắng 24/04/2001 272967740 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Thắng 23/03/2001 261628140 Trúng tuyển NV1
Đỗ Ngọc Đan Thanh 01/01/2001 352544121 Trúng tuyển NV1
Đoàn Tuấn Thanh 15/02/2001 341977583 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Chí Thanh 08/03/2001 215548363 Trúng tuyển NV1
Lê Minh Thanh 01/02/2001 321775375 Trúng tuyển NV1
Lê Nguyên Thanh 14/12/2001 212436425 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Thanh 18/02/2001 18022001 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Thanh 18/04/2001 285785318 Trúng tuyển NV1
Võ Hoàng Thanh 07/06/2001 261564175 Trúng tuyển NV1
Chế Nguyễn Văn Thành 01/09/2001 215543909 Trúng tuyển NV1
Đoàn Minh Thành 09/11/2001 312468377 Trúng tuyển NV1
Đoàn Tiến Thành 06/09/2001 272850780 Trúng tuyển NV1
Hồ Phước Thành 14/10/2000 079200001105 Trúng tuyển NV1
Lương Văn Thành 08/06/2001 038201009087 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Thành 16/08/2001 261566758 Trúng tuyển NV1
Nhâm Tuấn Thành 13/06/2001 079201020029 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Thảo 01/05/2001 281266141 Trúng tuyển NV1
Phạm Trí Thảo 17/06/2001 215530005 Trúng tuyển NV1
Đỗ Văn Thi 25/08/1999 215451954 Trúng tuyển NV1
Trương Nguyễn Nhật Thi 28/10/2001 251257136 Trúng tuyển NV1
Trần Phạm Ngọc Thích 25/03/2001 215543441 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Thiên 11/06/2001 215521409 Trúng tuyển NV1
Đặng Xuân Thiện 06/03/2001 272847001 Trúng tuyển NV1
Đoàn Bùi Thanh Thiện 17/12/2001 272826818 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Thiện 03/11/2000 285837134 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phước Thiện 01/01/2001 251229437 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Thiện 14/03/2001 301754286 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Thiện 25/01/2001 245452944 Trúng tuyển NV1
Phạm Hoàng Anh Thiện 21/04/2001 072201003135 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Thiệt 28/08/2001 221514028 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Quốc Thịnh 25/09/2001 264644543 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đức Thịnh 04/04/2001 079201016873 Trúng tuyển NV1
Phạm Công Thịnh 05/08/2001 301745264 Trúng tuyển NV1
Trương Đức Thịnh 26/09/2001 077201004842 Trúng tuyển NV1
Hoàng Anh Thoại 25/12/2001 272814134 Trúng tuyển NV1
Lê Bách Tùng Thông 26/02/2001 221487594 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thư 18/06/2001 371974535 Trúng tuyển NV1
Trần Tuyết Thư 06/12/2001 312472329 Trúng tuyển NV1
Đào Thái Thuận 09/12/2001 215534105 Trúng tuyển NV1
Phạm Công Thuận 31/03/2001 301697489 Trúng tuyển NV1
Phạm Huỳnh Minh Thuận 05/12/2001 272925589 Trúng tuyển NV1
Phương Nguyên Thuận 01/02/2000 264530401 Trúng tuyển NV1
Vũ Kim Thuận 07/01/2001 285744539 Trúng tuyển NV1
Võ Thị Thức 24/09/2000 241943737 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoài Thương 23/12/2000 381935064 Trúng tuyển NV1
Lê Đình Thưởng 10/01/2001 215497442 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thị Thanh Thúy 22/01/2001 077301005225 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thu Thùy 24/07/2001 285783128 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thủy Tiên 16/08/2001 261566463 Trúng tuyển NV1
Bùi Anh Tiến 02/09/2001 072201003332 Trúng tuyển NV1
Đỗ Thanh Tiến 11/09/2001 241903309 Trúng tuyển NV1
Lê Anh Tiến 13/01/2001 077201005967 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Duy Tiến 12/09/2001 215535022 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thanh Tiền 01/06/2001 215520596 Trúng tuyển NV1
Trần Thanh Tiền 27/01/2001 215530049 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đức Tiển 11/09/2001 201799158 Trúng tuyển NV1
Bùi Ngọc Tin 22/02/2001 206227677 Trúng tuyển NV1
Bùi Trung Tín 13/10/2000 261561474 Trúng tuyển NV1
Lê Trung Tín 06/01/2001 212438398 Trúng tuyển NV1
Mai Trung Tín 25/04/2001 301725632 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Tín 02/05/2001 352544482 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trọng Tín 02/07/2001 301745559 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trọng Tín 04/09/2001 264546459 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Tín 04/01/2001 212850861 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Tín 25/12/2001 272847133 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Tín 29/08/1999 342033796 Trúng tuyển NV1
Mạc Hoàng Tính 15/11/2001 334984835 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Tình 30/04/2001 231265198 Trúng tuyển NV1
Hà Đức Tỏa 14/07/2001 341938209 Trúng tuyển NV1
Đỗ Văn Toàn 31/07/2001 215530004 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Kế Toàn 25/04/1999 215470885 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Nhật Toàn 24/02/2001 215509955 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phước Toàn 02/02/2001 352571548 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Toàn 12/10/2001 241840100 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Toàn 04/06/2001 026045058 Trúng tuyển NV1
Trần Quốc Toàn 17/10/2001 312462739 Trúng tuyển NV1
Trần Quốc Toản 05/03/2001 215532856 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Trà 07/09/2001 036301001462 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Trải 17/04/2001 321736358 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thảo Trâm 20/10/2001 212818634 Trúng tuyển NV1
Đặng Thị Huyền Trang 19/05/2001 241573495 Trúng tuyển NV1
Lương Ngọc Thùy Trang 13/04/2001 221507218 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Kiều Trang 17/03/2001 241858554 Trúng tuyển NV1
Trịnh Đặng Minh Trang 20/05/2001 371953203 Trúng tuyển NV1
Trương Thùy Trang 01/08/2001 215530061 Trúng tuyển NV1
Lê Minh Trí 30/06/2001 072201007156 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Anh Trí 13/05/2000 077200003999 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Bảo Trí 05/10/2001 301748800 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Trí 07/09/2001 342047044 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Trí 12/03/2001 0942288997 Trúng tuyển NV1
Phạm Tấn Trí 22/02/2001 212438287 Trúng tuyển NV1
Trần Xuân Trí 30/08/2001 079201029858 Trúng tuyển NV1
Võ Trần Anh Trí 04/12/2001 264554192 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Minh Triển 25/05/2001 215508557 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Triều 04/12/2001 215538154 Trúng tuyển NV1
Mai Công Triều 06/06/2001 261563224 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tống Triều 07/03/2001 215612092 Trúng tuyển NV1
Võ Văn Triệu 01/03/2001 312454494 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Ngọc Trinh 12/11/2018 342038631 Trúng tuyển NV1
Dương Hào Tŕnh 04/01/2001 312458842 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Trọng 10/01/2000 241721670 Trúng tuyển NV1
Thái Bá Trọng 28/11/2001 187767848 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Trọng 03/08/2001 321788014 Trúng tuyển NV1
Quách Trung Trực 03/05/2001 385845171 Trúng tuyển NV1
Thái Trung Trực 02/04/2001 285717416 Trúng tuyển NV1
Lê Thành Trung 19/10/2001 079201017081 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đức Trung 02/09/2017 241865748 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Trung 14/03/2001 261615678 Trúng tuyển NV1
Phạm Khắc Trung 08/04/2001 241934151 Trúng tuyển NV1
Thái Hồng Trung 02/10/2001 261546745 Trúng tuyển NV1
Trần Quốc Trung 14/02/2001 285734286 Trúng tuyển NV1
Trần Tiến Trung 19/05/2001 042201000061 Trúng tuyển NV1
Võ Đình Trung 04/10/2001 212589016 Trúng tuyển NV1
Võ Tần Thiện Trung 18/05/2001 251255446 Trúng tuyển NV1
Bùi Tân Trương 04/12/2001 285783306 Trúng tuyển NV1
Cao Minh Trường 13/05/2001 261644312 Trúng tuyển NV1
Kiều Viết Trường 04/08/2001 212465579 Trúng tuyển NV1
Lâm Nhật Trường 30/04/2019 335052064 Trúng tuyển NV1
Mai Ngọc Trường 21/08/2001 241946512 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Huỳnh Lê Trường 11/06/2001 312463987 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lâm Trường 11/01/2001 321735173 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Trường 16/08/2000 077200094510 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Vũ Trường 15/01/2001 312459925 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Xuân Trường 15/12/1998 321712373 Trúng tuyển NV1
Phạm Ngọc Trường 23/11/2001 251252573 Trúng tuyển NV1
Phạm Văn Trường 30/10/2001 272893183 Trúng tuyển NV1
Phan Tấn Trường 04/02/2001 221496782 Trúng tuyển NV1
Thành Quang Trường 08/12/2001 264560882 Trúng tuyển NV1
Tô Nhật Trường 28/02/2001 231255239 Trúng tuyển NV1
Trương Công Trường 26/06/1999 285781838 Trúng tuyển NV1
Võ Mạnh Trường 26/06/1997 321701937 Trúng tuyển NV1
Lê Minh 03/03/2001 221507942 Trúng tuyển NV1
Lê Minh 03/05/2001 371932729 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Cẩm 17/03/2001 342084814 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu 14/04/2001 273693002 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thanh 20/07/2001 272772819 Trúng tuyển NV1
Phạm Ngọc 11/02/2000 264541564 Trúng tuyển NV1
Đỗ Thanh Tuấn 09/08/2001 215530036 Trúng tuyển NV1
Hoàng Thái Anh Tuấn 05/09/2001 261499743 Trúng tuyển NV1
Lê Quốc Tuấn 20/07/2001 272874071 Trúng tuyển NV1
Lưu Quốc Tuấn 03/09/2001 264540250 Trúng tuyển NV1
Lý Lê Tuấn 14/12/2001 077201005208 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Tuấn 12/01/2001 079201023659 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Tuấn 12/04/2001 272822488 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Tuấn 03/11/2001 241827707 Trúng tuyển NV1
Phạm Anh Tuấn 29/03/2000 245453482 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Tuấn 01/05/2001 072201006351 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Tuấn 19/10/2001 245437432 Trúng tuyển NV1
Trịnh Công Tuấn 12/06/2001 231412359 Trúng tuyển NV1
Cao Quốc Tùng 08/06/2000 312413755 Trúng tuyển NV1
Đặng Phương Tùng 15/01/2001 301757404 Trúng tuyển NV1
Đinh Công Tùng 22/06/2001 233321731 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Tùng 24/07/2001 321462320 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hồng Tươi 06/08/2001 312461198 Trúng tuyển NV1
Võ Chí Tường 04/12/2001 251300054 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Tưởng 12/02/2001 215520651 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Tuyền 14/05/2001 301712901 Trúng tuyển NV1
Lê Ánh Tuyết 18/10/1999 079199005448 Trúng tuyển NV1
Phạm Thị Tuyết 10/04/1993 205558745 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Ty 20/02/2001 215547098 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Tỳ 27/09/2001 301709584 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Tỷ 09/04/2001 072201003211 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thu Uyên 13/06/2001 215556414 Trúng tuyển NV1
Hà Thị Hồng Vân 12/02/2001 212487120 Trúng tuyển NV1
Ngô Hoàng Văn 30/05/2001 321735157 Trúng tuyển NV1
Quy Phát Đình Văn 25/05/2001 25/05/2001 Trúng tuyển NV1
Trần Thanh Văn 21/12/2000 212487870 Trúng tuyển NV1
Trần Công 12/12/2001 285758281 Trúng tuyển NV1
Trần Tấn Vỉ 08/07/2001 072201001194 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Mỹ Viên 24/04/2001 212852531 Trúng tuyển NV1
Đinh Hoàng Việt 05/09/2001 233342385 Trúng tuyển NV1
Đinh Quốc Việt 03/05/2001 261612498 Trúng tuyển NV1
Trang Quốc Việt 05/07/2000 352583464 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Vinh 17/07/2001 321735167 Trúng tuyển NV1
Phạm Quang Vinh 03/09/2001 312573310 Trúng tuyển NV1
Phan Hửu Vinh 17/08/2001 321766873 Trúng tuyển NV1
Trương Công Vỉnh 29/08/2001 312589078 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Vịnh 07/03/2001 241932682 Trúng tuyển NV1
Đỗ Quốc 28/08/2000 264544810 Trúng tuyển NV1
Hồ Trương 07/08/2001 231437256 Trúng tuyển NV1
Lê Xuân 26/03/2001 038201017144 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng 02/06/2001 212882183 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Thái 30/09/2000 077200000337 Trúng tuyển NV1
Phan Đức 14/05/2001 241824379 Trúng tuyển NV1
Trần Tiển Phi 23/09/2001 285804532 Trúng tuyển NV1
Trần Xuân 20/03/2001 241924995 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Quốc Vương 15/01/2001 321618747 Trúng tuyển NV1
Phạm Hùng Vương 10/02/2001 251292237 Trúng tuyển NV1
Đinh Danh Vỹ 07/06/2001 044201044736 Trúng tuyển NV1
Đoàn Tuấn Vỹ 13/01/2001 215600671 Trúng tuyển NV1
Dư Triều Vỹ 14/07/2000 241818557 Trúng tuyển NV1
Ngô Thị Ngọc Ý 03/10/2001 312503422 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Như Ý 04/10/2001 215529409 Trúng tuyển NV1
Hoàng Văn Yên 06/11/2001 272909120 Trúng tuyển NV1
Hà Hoàng Yến 06/06/2001 079301002011 Trúng tuyển NV1
Lê Đặng Hoàng Yến 06/03/2000 079300004776 Trúng tuyển NV1

 

 

 Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 17392326
Số Online : 41