Đang tải dữ liệu ...
Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2019-2020 Đợt 1 Cập Nhật Ngày 11-06-2019
12/06/2019  - 286 lượt

 

  Thí sinh xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học tại đây.  

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển
Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2019-2020 Đợt 1 Cập Nhật Ngày 11-06-2019
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Kết quả
1 Nguyễn Thế An 25/07/2000 312426288 Trúng tuyển
2 Nguyễn Văn An 09/02/2000 221516655 Trúng tuyển
3 Hoàng Minh Anh 31/01/2001 352537175 Trúng tuyển
4 Kim Thị Ngọc Anh 31/10/2001 366310803 Trúng tuyển
5 Phạm Tuấn Anh 20/03/2000 022200001371 Trúng tuyển
6 Trần Phương Anh 16/07/2001 079301020323 Trúng tuyển
7 Trần Tiến Anh 25/04/2001 272818050 Trúng tuyển
8 Lê Vũ Quốc Bảo 09/07/2001 079201013947 Trúng tuyển
9 Phạm Thanh Bảo 27/09/2001 212816319 Trúng tuyển
10 Trần Văn 31/03/2001 241477554 Trúng tuyển
11 Huỳnh Hương Biển 02/12/2001 0353761044 Trúng tuyển
12 Đoàn Thanh Bình 26/05/2001 261622428 Trúng tuyển
13 Ngô Phước Bình 18/08/1999 341947574 Trúng tuyển
14 Trần Thanh Bình 20/11/1998 272743217 Trúng tuyển
15 Mai Nguyễn Xuân Bữu 12/03/2001 221481783 Trúng tuyển
16 Trần Minh Cảnh 24/06/1999 079099010009 Trúng tuyển
17 Đoàn Thị Mỹ Chi 06/09/2001 301744456 Trúng tuyển
18 Trịnh Hữu Chí 12/09/2001 321764507 Trúng tuyển
19 Lâm Minh Chiến 22/02/2001 072201005490 Trúng tuyển
20 Lê Đoàn Phương Chinh 29/09/2001 321791806 Trúng tuyển
21 Trần Văn Chớ 30/01/2001 215511614 Trúng tuyển
22 Nguyễn Thành Công 11/12/2001 264556281 Trúng tuyển
23 Phạm Đình Công 27/12/1998 231191176 Trúng tuyển
24 Nguyễn Huy Cường 12/04/1998 241715995 Trúng tuyển
25 Nguyễn Văn Cường 21/06/1999 038099012496 Trúng tuyển
26 Lê Chí Đại 06/04/2001 385811267 Trúng tuyển
27 Nguyễn Ngọc Hải Đăng 13/05/2001 251220674 Trúng tuyển
28 Đỗ Tiến Đạt 25/11/2001 212815287 Trúng tuyển
29 Lê Phát Đạt 11/03/2001 079201010439 Trúng tuyển
30 Ngô Thành Đạt 24/07/2001 215556590 Trúng tuyển
31 Ngô Văn Đạt 27/06/2001 233330051 Trúng tuyển
32 Nguyễn Thành Đạt 09/04/1999 070099000097 Trúng tuyển
33 Nguyễn Thành Đạt 06/02/2000 079200004752 Trúng tuyển
34 Nguyễn Văn Tấn Đạt 15/07/1999 068099000041 Trúng tuyển
35 Vi Thị Đẹp 14/08/2001 245425769 Trúng tuyển
36 Danh Điền 13/04/1998 089098000097 Trúng tuyển
37 Nguyễn Văn Định 28/02/2001 301792491 Trúng tuyển
38 Nguyễn Văn Định 28/02/2001 3017922491 Trúng tuyển
39 Hồ Tây Đô 27/12/2001 301810948 Trúng tuyển
40 Lê Quang Đông 21/06/2001 077201003369 Trúng tuyển
41 Trần Sơn Đông 20/05/2001 245317907 Trúng tuyển
42 Nguyễn Hoàng Đức 14/10/1997 272256805 Trúng tuyển
43 Nguyễn Huỳnh Đức 01/10/1999 321608917 Trúng tuyển
44 Nguyễn Minh Đức 25/11/2000 312464317 Trúng tuyển
45 Nguyễn Thị Dung 03/02/2001 187913844 Trúng tuyển
46 Nguyễn Đình Được 12/11/1996 261379813 Trúng tuyển
47 Giang Minh Duy 10/08/2000 301731355 Trúng tuyển
48 Nguyễn Duy 08/11/1998 272872407 Trúng tuyển
49 Nguyễn Đức Anh Duy 20/08/2001 334991778 Trúng tuyển
50 Nguyễn Huỳnh Đức Duy 17/06/2001 026061330 Trúng tuyển
51 Nguyễn Khánh Duy 09/08/1999 082099000039 Trúng tuyển
52 Nguyễn Lê Đức Duy 15/07/2001 301753813 Trúng tuyển
53 Nguyễn Xuân Duy 05/01/2001 241772382 Trúng tuyển
54 Phạm Thanh Duy 20/02/2001 212846626 Trúng tuyển
55 Võ Hoàng Duy 13/05/2000 331906069 Trúng tuyển
56 Võ Thị Mỹ Duyên 21/06/2000 335016132 Trúng tuyển
57 Bùi Thị Trà Giang 28/10/2000 241698388 Trúng tuyển
58 Lê Minh Giang 31/01/2001 272872596 Trúng tuyển
59 Phạm Thị Thúy Ḥa 15/06/2001 215529328 Trúng tuyển
60 Lê Quốc Hải 04/07/2001 221499117 Trúng tuyển
61 Lê Xuân Hân 21/04/2001 264536840 Trúng tuyển
62 Nguyễn Đình Hân 28/08/1999 261602061 Trúng tuyển
63 Đỗ Văn Hào 05/12/2001 261569471 Trúng tuyển
64 Trần Văn Hào 01/08/2001 385829418 Trúng tuyển
65 Đặng Phúc Hậu 03/07/2000 341956626 Trúng tuyển
66 Huỳnh Ngọc Hậu 18/05/1996 371662034 Trúng tuyển
67 Lê Công Hậu 02/07/1999 301680255 Trúng tuyển
68 Nguyễn Minh Hiển 27/04/2001 241898670 Trúng tuyển
69 Huỳnh Ngọc Hiếu 19/11/1993 371480824 Trúng tuyển
70 Nguyễn Trung Hiếu 10/06/2001 215536064 Trúng tuyển
71 Trương Phan Trung Hiếu 21/11/2001 212850872 Trúng tuyển
72 Hồ Viết Hiệu 27/02/2001 241880422 Trúng tuyển
73 Huỳnh Thị Quỳnh Hoa 14/05/2001 321791890 Trúng tuyển
74 Phạm Văn Hòa 16/08/2001 221490897 Trúng tuyển
75 Phan Nguyễn Phúc Hòa 29/01/2001 079201017314 Trúng tuyển
76 Vũ Minh Hoàng 19/01/2001 251259304 Trúng tuyển
77 Nguyễn Thanh Hội 02/08/2001 215508300 Trúng tuyển
78 Võ Lê Thanh Huế 26/05/2001 312465470 Trúng tuyển
79 Huỳnh Thuận Hùng 26/07/2000 281215682 Trúng tuyển
80 Nguyễn Văn Hùng 04/09/2000 285693405 Trúng tuyển
81 Mai Phước Hưng 09/01/2001 385811058 Trúng tuyển
82 Võ Gia Hưng 25/07/2001 321618416 Trúng tuyển
83 Lê Thị Lan Hương 16/10/2000 038300012868 Trúng tuyển
84 Điểu Đức Huy 13/02/2000 272693710 Trúng tuyển
85 Đinh Xuân Huy 01/06/1996 025351933 Trúng tuyển
86 Lê Anh Huy 05/10/2001 038201012851 Trúng tuyển
87 Nguyễn Tấn Huy 20/07/2001 212844991 Trúng tuyển
88 Phạm Thanh Huy 28/04/2000 251187227 Trúng tuyển
89 Trương Quốc Huy 29/01/2001 371913714 Trúng tuyển
90 Đỗ Thị Mỹ Huyền 24/03/2000 077300002032 Trúng tuyển
91 Nguyễn Hữu Minh Hy 11/01/2001 312448959 Trúng tuyển
92 Nguyễn Huỳnh Duy Khan 05/01/2001 261641395 Trúng tuyển
93 Nguyễn Đồng Phúc Khang 16/06/2000 291198777 Trúng tuyển
94 Quách Phi Khang 03/11/2001 385851292 Trúng tuyển
95 Ngô Trần Đăng Khoa 22/11/2001 300754285 Trúng tuyển
96 Nguyễn Anh Khoa 08/03/2001 331873734 Trúng tuyển
97 Nguyễn Hoàng Minh Khôi 11/02/2000 261631718 Trúng tuyển
98 Nguyễn Tuấn Khôi 19/11/2001 092201002537 Trúng tuyển
99 Nguyễn Trung Kiên 25/08/2001 264560669 Trúng tuyển
100 Thạch Trung Kiên 19/02/2001 366317191 Trúng tuyển
101 Đinh Chiang Tuấn Kiệt 11/06/2001 079201021456 Trúng tuyển
102 Lê Anh Kiệt 16/02/2001 301766176 Trúng tuyển
103 Ngô Quốc Kiệt 04/02/2001 215497555 Trúng tuyển
104 Võ Anh Kiệt 13/09/2001 272823037 Trúng tuyển
105 Nguyễn Văn Kin 01/02/1996 215389281 Trúng tuyển
106 Mai Văn Lâm 07/08/2000 285770877 Trúng tuyển
107 Phạm Tùng Lâm 10/08/2000 036200000177 Trúng tuyển
108 Trần Hoàng Lâm 21/01/2001 079201023916 Trúng tuyển
109 Nguyễn Đình Lân 31/03/2001 097665787579 Trúng tuyển
110 Đào Thị Hồng Liên 09/11/2001 036301006028 Trúng tuyển
111 Nguyễn Hà Mỹ Linh 24/05/2001 312512204 Trúng tuyển
112 Nguyễn Quang Linh 28/08/2000 342056533 Trúng tuyển
113 Pham Quang Linh 16/03/2000 233290616 Trúng tuyển
114 Võ Thị Loan 18/08/1995 215371252 Trúng tuyển
115 Nguyễn Đình Long 31/03/2001 241964116 Trúng tuyển
116 Nguyễn Đức Long 15/03/1997 251090338 Trúng tuyển
117 Lê Tấn Luân 06/01/2001 215539624 Trúng tuyển
118 Nguyễn Hoàng Luân 04/01/2000 312434183 Trúng tuyển
119 Trần Trọng Luân 08/01/2000 312435569 Trúng tuyển
120 Huỳnh Trung Luận 10/12/2001 301754423 Trúng tuyển
121 Phạm Văn Lưu 15/09/2001 215532230 Trúng tuyển
122 Hồ Thị Trúc Mai 24/06/2001 312519474 Trúng tuyển
123 Lê Thị Phương Mai 18/05/2000 064300000088 Trúng tuyển
124 Phạm Minh Mẩn 22/12/2001 381933628 Trúng tuyển
125 Nguyễn Phước Mạnh 12/04/2001 341968296 Trúng tuyển
126 Nguyễn Quang Minh 09/11/2001 77201004250 Trúng tuyển
127 Tạ Văn Minh 09/05/1998 241707127 Trúng tuyển
128 Nguyễn Trọng Mười 02/01/1997 251063402 Trúng tuyển
129 Bùi Thế Nam 26/08/2001 215557578 Trúng tuyển
130 Nguyễn Thị Tố Nga 08/10/2001 312454940 Trúng tuyển
131 Hồ Thị Mỹ Ngân 08/12/2001 364149892 Trúng tuyển
132 Nguyễn Phú Ngân 19/02/2001 331886293 Trúng tuyển
133 Trần Ngọc Kim Ngân 24/09/2001 301752744 Trúng tuyển
134 Nguyễn Hoài Diệp Nghi 22/08/2001 352537201 Trúng tuyển
135 Nguyễn Tuấn Nghĩa 25/08/2001 036201009488 Trúng tuyển
136 Nguyễn Tấn Khôi Nguyên 04/09/1999 291211641 Trúng tuyển
137 Nguyễn Thị Tố Nguyên 15/06/2001 301773324 Trúng tuyển
138 Trần Đại Nguyên 30/08/2001 212465989 Trúng tuyển
139 Trần Thanh Nguyên 01/03/2001 312441840 Trúng tuyển
140 Trương Quang Nguyên 08/08/2001 225942791 Trúng tuyển
141 Lê Tấn Nhân 09/11/1999 321715372 Trúng tuyển
142 Nguyễn Duy Nhân 06/05/2001 241869650 Trúng tuyển
143 Nguyễn Huỳnh Tiến Nhân 06/09/2001 079201006229 Trúng tuyển
144 Đinh Công Nhật 26/07/1999 001099022270 Trúng tuyển
145 Lý Nghiệp Nhật 04/08/2001 272822392 Trúng tuyển
146 Nguyễn Trọng Nhật 20/08/1997 245330312 Trúng tuyển
147 Lê Mỹ Như 22/02/2001 272754297 Trúng tuyển
148 Phan Thị Tuyết Nhung 10/02/2001 285624769 Trúng tuyển
149 Nguyễn Minh Nhựt 02/12/2001 077201000453 Trúng tuyển
150 Phạm Văn Nhựt 10/09/2001 301819708 Trúng tuyển
151 Võ Minh Nhựt 21/08/2001 312444413 Trúng tuyển
152 Mai Thanh Nói 27/06/2001 301712922 Trúng tuyển
153 Điểu Phẩm 30/09/1999 285756535 Trúng tuyển
154 Lữ Quảng Phát 14/12/1989 024568841 Trúng tuyển
155 Trần Hồng Vĩnh Phát 27/07/2001 072201001884 Trúng tuyển
156 Mai Hoài Phông 12/07/2001 212464452 Trúng tuyển
157 Lưu Thế Phú 22/04/1997 261542367 Trúng tuyển
158 Ngô Thanh Phú 17/05/2000 385825053 Trúng tuyển
159 Nguyễn Thành Phúc 16/01/2001 261610557 Trúng tuyển
160 Nguyễn Trọng Phúc 01/09/2001 312488297 Trúng tuyển
161 Nguyễn Trọng Phúc 22/10/2001 079201009283 Trúng tuyển
162 Trương Tấn Phúc 21/11/2001 079201026361 Trúng tuyển
163 Bùi Vũ Hữu Phước 29/09/1996 025813987 Trúng tuyển
164 Tăng Văn Phước 02/01/2001 245398502 Trúng tuyển
165 Bùi Minh Phương 18/01/2001 079201004352 Trúng tuyển
166 Võ Thành Quang 26/07/2001 026132182 Trúng tuyển
167 Nguyễn Anh Quốc 25/01/2001 215534660 Trúng tuyển
168 Trần Phú Quý 03/08/2001 335030662 Trúng tuyển
169 Nguyễn Thị Tố Quyên 11/04/2000 221495469 Trúng tuyển
170 Nguyễn Thành Sâm 02/11/2000 212584829 Trúng tuyển
171 Đặng Thị Sang 17/08/2001 079301013059 Trúng tuyển
172 Lê Minh Sang 28/01/1995 312345949 Trúng tuyển
173 Trương Thanh Sang 28/05/2001 312492160 Trúng tuyển
174 Hoàng Ngọc Sơn 28/10/2001 285778531 Trúng tuyển
175 Trần Thị Diễm Sương 07/02/2001 301765777 Trúng tuyển
176 Sỹ 04/01/2001 215512198 Trúng tuyển
177 Lê Bảo Tấn Tài 02/06/2000 026006772 Trúng tuyển
178 Lữ Tấn Tài 13/08/2001 385856672 Trúng tuyển
179 Nguyễn Thành Tài 29/09/2001 212815919 Trúng tuyển
180 Phạm Văn Tài 01/04/2001 261615846 Trúng tuyển
181 Trần Quốc Tài 21/08/2000 312449002 Trúng tuyển
182 Phạm Đình Khánh Tâm 24/04/2001 225824538 Trúng tuyển
183 Trần Trí Tâm 17/04/2000 341997950 Trúng tuyển
184 Lê Ngọc Tân 03/01/2001 342056370 Trúng tuyển
185 Nguyễn Văn Tân 26/06/2001 264553540 Trúng tuyển
186 Nguyễn Quang Thái 30/11/2000 245403826 Trúng tuyển
187 Nguyễn Thị Mỹ Thắm 20/10/1999 285770763 Trúng tuyển
188 Phan Thị Hồng Thắm 26/06/2001 301765640 Trúng tuyển
189 Cao Việt Thanh 18/04/1999 201773341 Trúng tuyển
190 Nguyễn Duy Thanh 23/12/2001 321619675 Trúng tuyển
191 Phạm Thị Kim Thanh 02/11/2000 264538333 Trúng tuyển
192 Tăng Nguyễn Phương Thanh 15/11/2000 079200003495 Trúng tuyển
193 Nguyễn Phúc Thành 07/02/2001 079201005447 Trúng tuyển
194 Phạm Văn Thảo 18/02/2001 321612843 Trúng tuyển
195 Phùng Văn Thảo 11/11/1999 264551114 Trúng tuyển
196 Phạm Đức Thiện 09/06/2001 312462638 Trúng tuyển
197 Mai Phúc Thịnh 09/04/2000 273707223 Trúng tuyển
198 Nguyễn Văn Thịnh 28/07/2001 212815205 Trúng tuyển
199 Trần Thị Hoàng Thơ 22/09/2000 285624747 Trúng tuyển
200 Hồ Duy Thông 01/09/2001 215536087 Trúng tuyển
201 Nguyễn Chí Thông 13/06/2001 072201001772 Trúng tuyển
202 Hoàng Minh Thư 31/01/2001 352537176 Trúng tuyển
203 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 17/12/2001 079301002576 Trúng tuyển
204 Nguyễn Yến Thư 01/12/2001 301752570 Trúng tuyển
205 Phạm Ngọc Anh Thư 09/05/2000 026064718 Trúng tuyển
206 Trịnh Minh Thư 23/03/2001 352536274 Trúng tuyển
207 Nguyễn Tiến Thuận 13/01/2000 285717465 Trúng tuyển
208 Trần Tấn Thuật 13/12/2001 215534019 Trúng tuyển
209 Võ Duy Thức 19/10/2001 215532407 Trúng tuyển
210 Trần Nguyễn Hoài Thương 27/08/2001 381915961 Trúng tuyển
211 Nguyễn Thị Thúy Thúy 09/01/2000 321714541 Trúng tuyển
212 Lê Thị Minh Thùy 09/09/1999 341938071 Trúng tuyển
213 Đoàn Minh Tiến 07/08/2001 261600818 Trúng tuyển
214 Nguyễn Thành Tiến 02/10/2001 225721224 Trúng tuyển
215 Phạm Minh Tiến 13/05/2001 335016226 Trúng tuyển
216 Nguyễn Ngân Tín 22/08/1999 079099004757 Trúng tuyển
217 Nguyễn Trung Tín 13/05/2001 312444396 Trúng tuyển
218 Nguyễn Huy Tính 15/10/2001 079201023470 Trúng tuyển
219 Nguyễn Phúc Toàn 25/05/2001 273683655 Trúng tuyển
220 Nguyễn Tấn Toàn 14/09/2001 341991408 Trúng tuyển
221 Phạm Phước Toàn 01/05/1999 271231170 Trúng tuyển
222 Trần Quốc Toàn 30/07/2000 334961435 Trúng tuyển
223 Nguyễn Thị Quế Trân 27/09/1999 301691111 Trúng tuyển
224 Huỳnh Thị Thùy Trang 11/05/1991 024496763 Trúng tuyển
225 Phạm Tài Trí 04/03/1999 025843315 Trúng tuyển
226 Huỳnh Thái Trọng 15/03/2000 215504190 Trúng tuyển
227 Lê Văn Trọng 04/05/2001 261568637 Trúng tuyển
228 Lê Minh Trực 30/09/2001 079201024065 Trúng tuyển
229 Nguyễn Trương Quốc Trung 17/11/1999 264508559 Trúng tuyển
230 Thiệu Thanh Trung 13/10/2001 215532165 Trúng tuyển
231 Nguyễn Nhật Trường 18/02/2001 312444360 Trúng tuyển
232 Lê Thị Cẩm 04/03/2000 321713722 Trúng tuyển
233 Nguyễn Anh 04/06/2001 261623754 Trúng tuyển
234 Trần Anh 25/01/2001 312476066 Trúng tuyển
235 Bùi Ngọc Anh Tuấn 13/01/2001 264530491 Trúng tuyển
236 Hồ Minh Tuấn 15/06/2001 331918109 Trúng tuyển
237 Lê Quốc Tuấn 12/04/2001 077201001066 Trúng tuyển
238 Nguyễn Công Tuấn 11/09/1999 072099000781 Trúng tuyển
239 Nguyễn Hoàng Tuấn 26/02/2000 335033995 Trúng tuyển
240 Quách Hoàng Tuấn 03/02/2001 245316228 Trúng tuyển
241 Trần Lê Anh Tuấn 10/05/2001 251284754 Trúng tuyển
242 Đỗ Tấn Tùng 12/10/2001 212815750 Trúng tuyển
243 Nguyễn Chí Tùng 23/10/1999 225764714 Trúng tuyển
244 Nguyễn Thanh Tùng 07/06/2001 301766163 Trúng tuyển
245 Võ Ngọc Anh Tùng 15/05/2001 225720907 Trúng tuyển
246 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 01/12/2000 301714586 Trúng tuyển
247 Lê Đặng Phương Uyên 14/05/2001 264549791 Trúng tuyển
248 Nguyễn Thị Kiều Vân 01/01/2000 231294565 Trúng tuyển
249 Nguyễn Thị Thu Vân 31/10/2000 321713833 Trúng tuyển
250 Nguyễn Trần Anh Việt 26/03/1997 352427489 Trúng tuyển
251 Lê Phúc Vinh 07/11/2001 261636630 Trúng tuyển
252 Nguyễn Thành Vinh 06/01/2001 312447015 Trúng tuyển
253 Trần Quang Vinh 06/09/2001 352598120 Trúng tuyển
254 Trương Đình Vinh 23/05/2001 221507271 Trúng tuyển
255 Trần Công 14/01/2001 352700633 Trúng tuyển
256 Nguyễn Văn Vủ 27/12/1997 334909304 Trúng tuyển
257 Nguyễn Văn Vủ 27/12/1997 334909004 Trúng tuyển
258 Bùi Thành Vương 26/08/1999 174974834 Trúng tuyển
259 Nguyễn Minh Vương 08/05/2001 261547686 Trúng tuyển
260 Nguyễn Nhật Vy 31/05/2001 261635516 Trúng tuyển
261 Trương Thảo Vy 19/12/1999 072199003018 Trúng tuyển

 

 Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 16460938
Số Online : 68
Hotline: (028) 38.439.775 - (028) 39.310.169