Đang tải dữ liệu ...
Thông báo Về việc cung cấp thông tin ngoại trú học kỳ II năm học 2018-2019
28/02/2019  - 297 lượt

 

      ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                          Tp. Hồ Chính Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2018.

 

THÔNG BÁO

Về việc cung cấp thông tin ngoại trú học kỳ II năm học 2018-2019

      

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-TCĐGTVT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trường cao đẳng Giao thông vận tải;

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên đang theo học tại trường học kỳ II năm học
2018 – 2019, thực hiện việc cung cấp thông tin lưu trú từ 25/02/2019 – 15/03/2019 theo hướng dẫn sau:

1. Đăng nhập tài khoản sinh viên trên trang cá nhân (http://online.hcmct.edu.vn)

2. Cập nhật đầy đủ thông tin “Nội trú – Ngoại trú” tại Thẻ Thông tin chi tiết (sử dụng Tiếng Việt có dấu, không viết tắt; ghi rõ số nhà, đường, khu phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/TP; họ tên chủ nhà; số điện thoại).

Ví dụ: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM

3. Lưu xác nhận.

Lưu ý:

-         Việc cung cấp thông tin lưu trú sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Đề nghị tất cả các sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh nội dung và thời gian quy định trên.

-         Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên qua số điện thoại 028.35261921 để được hướng dẫn.

 

Nơi nhận : 

- Ban Giám Hiệu;

- Các Khoa, GVCN: thông báo;

- HSSV: thực hiện;

- Lưu: Phòng CTHSSV.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

ThS. Huỳnh Văn Tuấn

 Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 16375289
Số Online : 62
Hotline: (028) 38.439.775 - (028) 39.310.169