Đang tải dữ liệu ...
Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Cao Đẳng Năm Học 2018-2019 Đợt 3
27/08/2018  - 1.061 lượt

 Những thí sinh có tên trúng tuyển click vào đây để xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học

 Thời gian làm thủ tục nhập học: Từ ngày  14/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018 Tại cơ sở 1 cả ngày thứ 7 và chủ nhật)

(Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến và qua đường bưu điện thì đến trường để nhận giấy báo nhập học & Làm thủ tục nhập học 1 lần) 

 

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển
Cao Đẳng Năm Học 2018-2019 Đợt 3 
NGÀNH Họ và tên Ngày sinh CMND Kết quả
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Dương Chí Bảo 01/02/1999 321733290 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Võ Văn Chiến 28/06/2000 077210002986 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Tăng Trường Giang 05/03/2000 079200006099 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Châu Quốc Huy 09/01/2000 026004343 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Đình Khải 20/05/1999 241775185 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Duy Khánh 02/11/2000 251209393 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Tuấn 28/12/1997 273568749 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Văn Nguyễn Gia Phong 29/02/2000 241898624 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Phạm Đức Thạnh 06/07/2000 342005909 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Nguyễn Bảo Ân 24/03/2000 264526931 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng Chi Bảo 09/04/2000 079200013566 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Bảo 27/12/1998 025839490 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Quốc Bảo 01/01/2000 341988971 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Nguyễn Bình 11/08/2000 341990649 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hà Minh Chiến 03/09/2000 251238236 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Minh Chiến 04/08/1999 251202311 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đỗ Mạnh Cường 02/12/2000 033200006091 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Quốc Cường 18/09/2000 241731360 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Cúp 17/08/1998 072098002745 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thái Phước Đảm 01/11/2000 077200001310 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Huy Đạt 02/09/2000 241895453 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Tấn Đạt 16/03/2000 264527046 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Tiểu Đệ 09/08/2000 366316276 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Minh Đức 18/08/2000 273704244 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đức Duy 01/06/2000 241886961 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn 12/11/2000 285624711 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thanh Hải 11/02/2000 281207274 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Anh Hào 08/09/1999 352435864 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Văn Hiếu 10/10/2000 231303629 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Hoàng 28/07/1999 026054969 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Phi Hùng 06/01/2000 241751651 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Phi Hùng 21/09/1999 025838028 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Mạnh Hùng 25/04/2000 285182887 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Phi Hùng 27/02/2000 241731362 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Huy 15/01/2000 241879864 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Quang Anh Huy 12/12/2000 025975941 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Hữu Huy 19/08/2000 241753237 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Xuân Huy 23/01/2000 231300537 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Phạm Đức Huy 31/08/1999 281230535 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Văn Khải 04/04/1999 272684022 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Nguyễn Khánh 27/12/2000 025983188 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng 29/02/2000 241762439 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô K' Lam 10/06/1999 251176527 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Tuấn Linh 29/10/2000 072200003995 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Tạ Hoàng Long 12/11/2000 285733978 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Quang Lực 12/11/1999 285683629 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đỗ Hữu Minh 11/03/1999 215490918 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Nhựt Minh 25/07/1999 341944063 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Viết Minh 29/09/1999 206296207 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Ngô Sĩ Nam 26/05/1999 077099002023 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Tuấn Nam 20/01/1999 231255246 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Phương Nam 26/09/2000 251246560 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Văn Nguyên 02/08/1999 245370273 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trọng Nhân 03/05/2000 025839859 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Long Nhật 28/06/2000 231235534 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Bơ Nah Ria Prong Ty 16/02/2000 251170492 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Văn Minh Phong 10/03/2000 233275635 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nay Hoàng Phong 05/09/2000 241868832 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Văn Phúc 18/12/1998 025970002 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Gia Phước 26/09/2000 026120315 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Phước 24/05/1999 251200057 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Hoàng Thanh Phương 08/11/2000 285654169 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Mạnh Thường Quân 07/04/2000 261477351 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Trần Đăng Quang 10/02/2000 026010799 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Thành Sang 12/03/2000 301696674 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Tiến Sơn 04/06/1986 230670990 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trượng Văn Sơn 22/04/2000 264536056 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Hồng Sơn 01/02/1998 231147701 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Minh Tâm 18/02/2000 251183778 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đức Tâm 07/02/2000 212862851 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Anh Tân 09/05/1999 301677705 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô K' Tập 28/12/1999 251267596 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Thái 08/08/2000 272733732 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đoàn Văn Chiến Thắng 10/11/2000 241895998 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Ngọc Thịnh 16/11/2000 215510808 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Thuấn 06/02/1999 251209288 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Huỳnh Tấn Thuật 04/01/2000 212436001 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Long Tiên 20/10/2000 272932906 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Ngọc Tiến 06/06/2000 215453529 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Nhật Tín 01/10/1999 212460983 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vương Bình Tới 20/02/2000 241912776 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Ngọc Trịnh 19/05/2000 241906583 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thành Trung 12/02/2000 285693226 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Đức Trung 02/10/2000 231358778 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Anh 15/05/1997 197369097 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Vinh Tuấn 09/02/2000 212883120 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đoàn Anh Tuấn 20/06/2000 184376953 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hồ Đình Việt 01/08/2000 272733643 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Phan Bảo Việt 16/12/2018 231256026 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Hoàn 22/11/2000 241766612 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Bùi Quốc Đạt 02/08/2000 025976485 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Phùng Tấn Đạt 29/11/2000 251198513 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Ngô Văn Du 03/03/2000 187907461 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Võ Trường Huy 12/04/2000 241737459 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Mai Văn Mãi 27/11/2000 025990924 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Nguyễn Hữu Quân 24/02/1997 241554890 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Huỳnh Vinh Quy 18/04/1998 352516905 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Nguyễn Tuấn Sinh 13/03/1999 206210576 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Dương Võ Trực 28/05/1998 221453860 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Trần Văn Chí 14/06/2000 272753147 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Lê Hồ Thanh Hằng 03/04/2000 025982441 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Phan Nhựt Lâm 10/10/2000 026006384 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Vũ Ngọc 17/11/1997 025701535 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Phạm Đức Lộc 11/01/2000 241895625 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Nguyễn Đình Phúc 02/10/2000 251202948 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Phan Bá Quang 21/11/1999 281239245 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Mã Trí Tâm 19/07/2000 025981222 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Phùng Phước Thọ 17/11/1999 342016271 Trúng tuyển
Công nghệ thông tin Bùi Lê Duy 16/10/2000 025974396 Trúng tuyển
Kế toán Nguyễn Thị Trăm Anh 15/09/2000 215547830 Trúng tuyển
Kế toán Trần Xuân Đào 14/04/2000 321597972 Trúng tuyển
Kế toán Nguyễn Thị Hậu 30/03/2000 245389726 Trúng tuyển
Kế toán Đặng Thị Thu Hiền 10/05/2000 034300012037 Trúng tuyển
Kế toán Nguyễn Xuân Hưởng 20/07/1997 221445665 Trúng tuyển
Kế toán Bùi Thị Hải Nghi 11/04/1998 291152899 Trúng tuyển
Kế toán Vũ Thị Thanh Tâm 25/05/2000 245446699 Trúng tuyển
Kế toán Phạm Ngọc Thùy 03/04/1998 025712089 Trúng tuyển
Kế toán Nguyễn Mỹ Tiên 08/08/2000 352387933 Trúng tuyển
Kế toán Nguyễn Thị Thanh Trúc 17/09/2000 291212737 Trúng tuyển
Kế toán Nguyễn Lê Thanh Vy 21/02/2000 025981817 Trúng tuyển
Kế toán Nguyễn Hồng Vy 23/09/2000 251115921 Trúng tuyển
Kế toán Phạm Thị Kiều Yến 15/11/2000 282958388 Trúng tuyển
Kế toán Thái Thị Kim Yến 08/08/2000 025957226 Trúng tuyển
Kế toán Nguyễn Trương Hải Yến 29/08/1998 285647342 Trúng tuyển
Khai thác vận tải Hoàng Văn Danh 08/10/1998 175016896 Trúng tuyển
Khai thác vận tải Trương Trần Duy Linh 27/01/2000 352520234 Trúng tuyển
Khai thác vận tải Nguyễn Thị Tú Mi 29/02/2000 221485724 Trúng tuyển
Khai thác vận tải Trương Thị Thùy Ngân 25/10/2000 301712140 Trúng tuyển
Khai thác vận tải Nguyễn Anh Quốc 30/06/2000 261610495 Trúng tuyển
Khai thác vận tải Nguyễn Thị Kim Thi 15/06/2000 261546016 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Công Tần Phương Anh 24/02/1999 025872912 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Đinh Trung Cường 03/09/1999 241777291 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Nguyễn Trung Đạt 07/11/2000 026011073 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Lê Mộng Thùy Dương 02/02/2000 026008832 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Nguyễn Duy Hiệp 23/02/1998 245306465 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Lê Ngọc Hiếu 10/02/2000 301732344 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Đặng Phước Khang 29/12/2000 366258250 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Nguyễn Văn Khanh 23/04/1998 046098000036 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Phạm Nguyễn Thế Phong 26/09/2000 312424126 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Trần Hữu Phong 26/10/1998 184244832 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Hà Thị Phượng 06/03/2000 077300002097 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Lê Nhựt Quang 02/08/1996 079096001871 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Phượng Thành 12/07/1999 241776409 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Trần Đức Thêm 22/02/2000 212813592 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Hà Vương Thông 12/09/1999 371845184 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Trần Đức Tuấn 23/01/2000 026043753 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Trần Hoài 22/12/1999 04909900023 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Lê Thị Thúy Vy 20/09/2000 072300003266 Trúng tuyển
Quản trị kinh doanh Kiều Thị Bảo Yến 12/08/2000 072300006739 Trúng tuyển
Xây dựng cầu đường bộ Nguyễn Hữu Lợi 20/05/1998 038098007814 Trúng tuyển

 

Những thí sinh có tên trúng tuyển click vào đây để xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học

 Thời gian làm thủ tục nhập học: Từ ngày  14/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018 Tại cơ sở 1 cả ngày thứ 7 và chủ nhật)

 

(Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến và qua đường bưu điện thì đến trường để nhận giấy báo nhập học & Làm thủ tục nhập học 1 lần) Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 15923759
Số Online : 90