Đang tải dữ liệu ...
Tập thể Cán bộ - Giảng viên - Công nhân viên và sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM tích cực lập thành tích chào mừng 40 năm truyền thống Trường (09.12.1977- 09.12.2017)
Thông báo về việc không giải quyết gia hạn thời gian đóng học phí và hủy kết quả đăng ký học phần Học Kỳ II – Năm học 2016 – 2017)
28/02/2017  - 966 lượt

THÔNG BÁO

(Về việc không giải quyết gia hạn thời gian đóng học phí và hủy kết quả đăng ký học phần Học Kỳ II – Năm học 2016 – 2017)

Theo thông báo số 61/TB-TCĐGTVT ngày 09 tháng 02 năm 2017 về việc đăng ký học phần Học kỳ II – Năm học 2016 – 2017 (lần 2), thời gian đóng học phí từ ngày 07/02/2017  ÷ 24/02/2017.

Nay, Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến Sinh viên như sau:

1.      Kể từ ngày 28/02/2017 nhà trường không giải quyết bất kỳ đơn xin gia hạn thời gian đóng học phí ở Học kỳ 2 – Năm học 2016 – 2017 đối với những sinh viên còn nợ học phí.

2.      Lập danh sách Sinh viên còn nợ học phí và thông báo toàn trường (danh sách đính kèm).

3.      Đến hết ngày 02/03/2017 nhà trường chính thức hủy toàn bộ kết quả đăng ký học phần trong học kỳ II – Năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên có tên trong danh sách trên, không giải quyết phục hồi kết quả đăng ký học phần bất kỳ trường hợp nào sai quy định.

4.      Ngày 06/03/2017 nhà trường chính thức chốt danh đăng ký học phần và thời khóa biểu học kỳ II – Năm học 2016 – 2017:

-        Đề nghị Giảng viên bộ môn cập nhật lại thời khóa biểu và danh sách sinh viên đăng ký học phần.

-        Yêu cầu Sinh viên xem lại thời khóa biểu đã đăng ký.

Đề nghị quý thầy cô trưởng/phó khoa, cố vấn học tập phổ biến và thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Yêu cầu Sinh viên có tên trong danh sách nợ học phí nghiêm túc chấp hành thông báo này.

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG                                                                                                     

                                                                                                                 

                                                                                                           (đã ký)

                                                                                                                 

                                                                                             ThS. Hoàng Hoài Nam

Dữ liệu đính kèm
DANH SACH NO HP 28-2-2017.xls


Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 14544235
Số Online : 10