Đang tải dữ liệu ...
Thông báo về việc cấp phát thẻ BHYT- HSSV năm học 2016 – 2017 (đợt 2)
09/01/2017  - 1.599 lượt

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

----------------------------

Số: 1313 /TB – TCĐGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-------------------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2017

 

  

THÔNG BÁO

Về việc cấp phát thẻ BHYT- HSSV năm học 2016 – 2017 (đợt 2)

 

                        - Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

                        -Thực hiện công văn 1130/BHXH-BB ngày 17/8/2010 về việc thực hiện BHYT cho HSSV. Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải xin thông báo:

 Hiện nay, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) năm học 2016-2017 đợt của HSSV khóa 16 đã được nhận về trường, đề nghị các Phòng, Khoa, Trung tâm liên hệ Phòng TC-HC (bộ phận y tế) để nhận thẻ và phát cho HSSV.

Những trường hợp: sai tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh của sinh viên trong thẻ BHYT hoặc thẻ không có người nhận, đề nghị các giáo viên chủ nhiệm nộp lại cho Phòng Y tế để điều chỉnh kịp thời. (kèm theo bản sao CMND, tờ khai mẫu: TK1-TS của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Thời gian: (Từ ngày 09/01/2017 đến 15/02/2017).

Yêu cầu:

 HSSV phải bảo quản thẻ cẩn thận. Trường hợp HSSV làm mất thẻ phải nhanh

chóng báo cho Phòng TC-HC (bộ phận y tế) để kịp thời làm thủ tục xin cấp lại thẻ.

 Vì quyền lợi của các em HSSV đề nghị các Phòng, Khoa, Trung tâm và HSSV nghiêm túc thực hiện để đảm bảo tốt nhu cầu khám chữa bệnh, quyền lợi chế độ BHYT cho sinh viên.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         

 

   

Dữ liệu đính kèm
To Khai Thong Tin Dieu Chinh The.doc


Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 15061390
Số Online : 119
Hotline: (08) 38.439.775 - (08) 39.310.169