Đang tải dữ liệu ...
Biểu mẫu gồm: (1) Mẫu phiếu đánh giá rèn luyện đoàn viên học kỳ 1 năm học 2018-2019; (2) Mẫu phiếu đánh giá rèn luyện đoàn viên học kỳ 2 năm học 2018-2019; (3) Phiếu đánh giá rèn luyện đoàn viên học kỳ 1 năm học 2018-2019, (4) Mẫu bảng tổng hợp và xếp loại rèn luyện Đoàn viên.
Quy chế làm việc (19/06/2018 - 202 lượt)
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Giao thông vận tải khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2019
Căn cứ Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XI thông qua kỳ họp thứ hai vào ngày 14 tháng 04 năm 2017. Ban Chấp hành Đoàn trường thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chấp hành Đoàn trường, cụ thể như sau:
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Học tập & làm theo gương Bác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thư viện hình hoạt động đoàn
Hình ảnh hoạt động của đoàn
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 16010600
Số Online : 47